Verder denken dan de sterren.

http://www.ashtar-arcturiers.nl/banner2.jpg

Het Ashtar Commando, de Arcturiers, de Pleidiers en de Siriers zijn "Buitenaardse" wezens die zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Aarde. Zij zijn er om ons te beschermen en ons te assisteren in ons persoonlijke en collectieve ontwikkelingsproces.

Alhoewel wij ze over het algemeen niet kunnen waarnemen, zijn zij in grote getalen aanwezig in ons zonnestelsel. De reden dat we hen en hun ruimtevaartuigen doorgaans niet zien is dat zij multidimensionale (etherische) wezens zijn, ze hebben een hogere trilling dan wij. Gelukkig zijn er steeds meer 
berichten dat hun ruimteschepen zich wel laten zien, een belevenis die ik zelf ook mee mocht maken op9 januari 2008.  Of we ze nu zien of niet, hun aanwezigheid is voor de meeste mensen wel voelbaar als je op ze afstemt.

De laatste tijd hebben steeds meer mensen bewust contact met het Ashtar Commando, de Arcturiers, de Pleiadiers en Sirius. Dit komt omdat het bewustzijnsniveau aan het stijgen is, steeds meer mensen open staan voor het bestaan van vredelievende Buitenaardsen, en, zoals Ashtar zelf aangeeft: het is tijd dat de mensheid bewust wordt van hun bestaan. We mogen ook bewustworden dat we zelf ook levens op andere planeten gehad hebben, of misschien wel zelf deel uit maken van de "groundcrew" van het Ashtar Commando. 

De bedoeling van deze website is om relevante betrouwbare informatie te geven en mensen met elkaar in contact te brengen. Ashtar en de Arcturiers laten weten dat het belangrijk is om samen te komen. Ze willen graag met ons samenwerken aan het Goddelijk Plan. De Arcturiers hebben mij verteld dat er een Goddelijk plan is voor de Aarde. Voor de manifestatie daarvan is het essentieel is dat elk mens zijn eigen Goddelijk plan gaat realiseren. Het is dus belangrijk bewust te worden van je eigen missie, je eigen spirituele puzzelstukje, en deze te gaan leven. Daarvoor is het goed jezelf te omringen met gelijkgestemden.

De meeste informatie op deze website is afkomstig van Dr. Joshua David Stone, de oprichter van de  
I AM University. Ook het werk van Tuella, met name het boek "Ashtar, een huldeblijk", vertaald door Tonnie Eijkenboom, is een belangrijke informatiebron.

Introductie over Buitenaardsen

Het universum zit vol met leven. Het zou kortzichtig zijn om te denken dat onze planeet Aarde de enige is waarop (intelligent) leven voorkomt. Onze ruimtebroeders hebben ons bezocht vanaf het begin der tijden. In Atlantis hebben ze bijvoorbeeld geholpen met de ontwikkeling van kristaltechnologieën. Het is belangrijk om te weten dat meer dan 95% van alle Buitenaardsen vredelievend is. De meeste zijn veel verder dan wij in technologische en spirituele ontwikkeling. Een van de basisregels die ze volgen is dat ze de vrije wil respecteren en zich dus nergens mee bemoeien, tenzij ze dat gevraagd wordt. Veel van de vooruitgang die we geboekt hebben hier op aarde hebben we te danken aan de hulp van onze ruimtebroeders. 

Omdat de tijdperk is geëindigd is en het watermantijdperk in 2012 begint, voeren de Buitenaardsen hun communicaties en interacties met hun geïncarneerde vertegenwoordigers op. Een channeling suggereert dat momenteel slechts éénderde van deze geïncarneerde vertegenwoordigers is ontwaakt om hun volledige missie uit te voeren. Het doel van deze informatie is om meer mensen te doen ontwaken, zodat ze hun missie kunnen gaan leven.


Er is een merkwaardige tegenstelling gaande in het bewustzijn van mensen als het gaat om Buitenaardsen: veel spiritueel ontwikkelde mensen hebben geen connectie met of begrip van Buitenaardsen, en aan de andere kant van de medaille zijn er heel mensen die geïnteresseerd zijn in UFO's, maar die geen verbinding hebben met spiritualiteit. Gelukkig zijn deze twee bewegingen aan het integreren, want ze horen bij elkaar
.

Er zijn veel verschillende groepen Buitenaardsen, om er enkele te noemen: 
Orion, Ummo, Iarga, Mars, Venus, Hydra, Grays, Procyon, Cessna, Alpha Centauri, Lyra, Antares, Andromeda, Proxima Centauri, Ra, Alabram, Zeta Reticulum, Vega, Ataien, Essassani. Deze groepen worden o.a. beschreven in het boek Hidden 

           

 

Re-integratie van onze Aarde in de Galactische Federatie van Planeten

Een belangrijk aspect van de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is het contact met "Buitenaardsen". Buitenaardse beschavingen en groepen, zoals het Ashtar Commando en de Arcturiërs, zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van de mensheid. Dit is niet nieuw, dit is altijd al zo geweest. Ons zonnestelsel is één van de duizenden zonnestelsels met leven in onze melkweg. Onze melkweg is één van de velen met leven in het universum. Veel levensvormen zijn anders dan wij, maar zijn allemaal een expressie van God, allemaal in evolutie onderweg naar God, net zoals wij. Het is echter nu, dat we er ons als gehele mensheid bewust van mogen worden.

 

De aarde gaat door een zware periode, waarvan we nu in de laatste jaren zitten. Veel negativiteit, zoals machtsmisbruik, oorlogen, wapenwedloop, dreiging met kernwapens, oneerlijke verdeling van voedsel, misdaad, etc, is nog steeds aan de orde van de dag. Niet voor niets is de Aarde door de Galactische Federatie in een ver verleden al in quarantaine geplaatst. De negativiteit van veel menselijke beschavingen op Aarde drong door in de rest van het universum, waardoor andere beschavingen daarvan last ondervonden. Ons proces werd de laatste duizenden jaren geobserveerd, maar er was nauwelijks contact.

 

Als de mensheid in staat is in vrede met elkaar te leven kan de quarantaine-toestand opgeheven worden. Achter de schermen vinden voorbereidingen plaats, die gaan leiden tot bekendmaking van Buitenaardse beschavingen en hun rol in het ontwikkelingsproces van de Aarde.

 

In het Watermantijdperk gaan we naar een betere wereld, een wereld vol overvloed, liefde, vrede en gezondheid. Met deze wereld is opname in de Galactische Federatie van Planeten weer mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat de aarde nu in een reïntegratietraject zit. Als de Aarde in een reïntegratietraject zit, dan zit ook ieder mens in een reïntegratietraject van burger van de planeet Aarde naar burger in een galactische samenleving.

 

In het Watermantijdperk gaat iedereen vanuit zijn hart leven en werken. Het is daarom, in deze nieuwe tijd van vele veranderingen, voor iedereen goed om zijn doelen te herzien. Je kunt stellen dat iedereen dus ook in een persoonlijk reïntegratietraject zit.

 

Ieder van ons heeft zijn eigen bijdrage in dit geheel. Deze taak ontdek je in jezelf, bijvoorbeeld door erop te mediteren en door leiding te vragen aan je Gids, Hogere Zelf, Ziel en Monade. Je maakt dan contact met de passie voor datgene wat je werkelijk wilt doen. Stap niet in de valkuil iemand anders zijn rol te gaan spelen. Het beste wat je voor jezelf en voor de wereld kunt doen is het omarmen van je eigen spirituele puzzelstukje.

 

Misschien is het nu niet duidelijk wat je taak is, als je om je heen kijkt wat er voor mogelijkheden zijn. In het Watermantijdperk horen natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden en nieuwe functies:

·Bestuur en politiek zal een heel andere vorm gaan krijgen, en vraagt dus ook om andere kwaliteiten dan in huidige partijpolitiek

·Onderwijs zal ook een andere vorm krijgen, die goed aansluit bij de behoefte van onze nieuwetijdskinderen

·De medische wereld zal een complete transformatie ondergaan.

·Er zullen heel veel mensen enige vorm van begeleiding nodig hebben bij de overgang van naar de Nieuwe Tijd.

·De interactie met Buitenaardsen zal ook hele nieuwe functies met zich meebrengen.

 

Altijd geldt: Wees de verandering die je wil zien!

 

Je hoeft dus niet te wachten om tot de transformatie plaatsvindt. De wereld zit te wachten op mensen, zoals jij en ik, die deze transformatie gaan realiseren.

 

Dit betekent werk op vele fronten en ik heb hier enkele ideeën die zijn geordend volgens de 7 stralen van God: Deze ideeën zijn gechanneld door Dr Joshua David Stone van Lord Buddha, Helios and Vesta, Melchior, Melchizedek, and Mahatma.

 

 

1e straal: Persoonlijke Kracht en Wil

·Stemmen

·Spiritueel Activisme

·Leiderschap binnen de gemeenschap, stad, land en wereld

·Steunen van politieke kandidaten

·Verhogen van politiek bewustzijn

·Zichzelf onderwijzen

·In de politiek gaan als dat je roeping is (kijk bv. eens naar de Partij voor Mens en Spirit)

Het zou goed zijn voor de ontwikkeling van de aarde als mensen met een verhoogd bewustzijn in de politiek actief zouden zijn en op sleutelposities terecht komen.

 

2e straal: Liefde en Wijsheid

·Helpen om spiritualiteit in het onderwijs te verankeren

·Helpen om de I AM University te wereldwijd verspreiden

·Mensen spiritueel onderwijzen door het geven van lessen, workshop, lezingen, seminars, ascensielessen

·Inschrijven in de I AM University

·Het curriculum van de I AM University bestuderen

·Het verhogen van spiritueel bewustzijn in het onderwijs

 

3e straal: Manifestatie, Actieve en Creatieve Intelligentie, Fysieke Actie

·Je eigen financiële zaken op orde hebben

·Helpen om het bedrijfsleven spiritueler te maken

·Verhogen van het spiritueel bewustzijn in het bedrijfsleven

·Helpen andere mensen succes te laten hebben

·Bezig zijn met God's zaken

·Overvloedbewustzijn ontwikkelen

·Helpen om anderen actieve intelligentie te ontwikkelen in de Aardse wereld

·Helpen om anderen hun spirituele missie in hun werk te verankeren

 

4e straal: Harmonie en Schoonheid

·Actief helpen om het milieu schoner te maken

·Je huis en de wereld mooier maken

·Het creëren van harmonie en vrede in jezelf en alle relaties, in je stad, land en wereld

·Het helen van de Aarde

·Het helen van de Circle of Life

·Het vergroten van harmonie en schoonheid bewustzijn

 

5e straal: Kennis en Wetenschap

·Het ondersteunen van New Age uitvindingen en wetenschap

·Het creëren van New Age wetenschap

·Het creëren van technologie voor een gezonder milieu

·Het ontwikkelen van technologie om de vervuiling op te lossen

·Het vergroten van helderheid en efficiëntie in je leven

·Het verhogen van het New Age wetenschappelijk bewustzijn

 

6e straal: Idealisme en Toewijding

·Helpen om religies te zuiveren

·Actief worden in de I AM University

·Toewijding en spiritueel idealisme

·Het delen van je spiritueel idealisme met de wereld

·Helpen om God te brengen in alle aspecten van je leven

·Het verhogen van je Boeddha/Christus/Mozes/Mohammed bewustzijn

 

7e straal: Ceremoniële orde en Magie

·Actief helpen om de samenleving te vernieuwen

·Het brengen van spiritualiteit in de economie en ecologie

·Het brengen van vrijheid in alle sociale structuren

·Lagere energieën in hogere energieën omzetten

·De beschaving bevrijden van zijn ketenen

·Het verhogen van waar vrijheid-, structuur- en organisatiebewustzijn

·Het helpen van het spiritualiseren en organiseren van alle sociale systemen op Aarde

 

Onze planeet is niets meer en minder dan een oneindig klein elektron in het lichaam van God. Het is tijd dat we dit elektron weer gezond maken. Als dit elektron in harmonie functioneert, kan het zonnestelsel wat je als een atoom zou kunnen zien, weer gezond functioneren in afstemming met God. Dan kan ook de melkweg, wat je als een molecuul zou kunnen beschouwen, op een gezonde manier functioneren. Als de melkwegstelsels of moleculen goed functioneren dan heeft het universum, wat je als een orgaan zou kunnen zien, de mogelijkheid gezond te zijn. Als de universa gezond zijn zal uiteindelijk het hele lichaam van God gezond zijn.

 

Van de ene kant zijn we dus oneindig klein in het grotere plaatje, maar van de andere kant is onze ontwikkeling van essentieel belang voor het Goddelijke Plan. Een elektron wat niet goed functioneert verstoort de balans van de rest. Daarom zijn de buitenaardse beschavingen zo actief om ons te helpen. Als ze ons helpen, helpen ze zichzelf want we zijn allen één. We zijn allemaal God.

 

Een inspirerend boek over de re-integratie van onze Aarde in de Galactische Federatie van Planeten is "The Awakening" van Ben-Arion, en is als gratis e-book verkrijgbaar:

      

Het Ashtar Commando
                 

  

Hoewel Commandant Ashtar de leiding heeft over de ruimtevloot in ons zonnestelsel, beperkt hij zich niet tot deze sector voor wat betreft zijn diensten. Hij vertegenwoordigt ons zonnestelsel in de ontmoetingen van raad van onze melkweg, en universa door het grotere omniversum.

Een van de belangrijkste zaken om over Commandant Ashtar en zijn commando van werkers, vloot en ruimtevaartuigen te weten is dat zij etherisch zijn. Ze hebben geen fysieke lichamen zoals wij die hebben, maar ze zijn wel in staat om zich in fysieke lichamen te manifesteren en dat geldt ook voor hun ruimtevaartuigen. Een persoon die ze dan ziet 
zou ze niet anders zien dan ze jou of mij zouden zien.

Het meeste leven op andere planeten in ons zonnestelsel is etherisch van aard. Het is 
niet dat ze niet geïncarneerd zijn want ze hebben wel lichamen. Ze zijn in een staat van evolutie zoals wij dat zijn, en hun leven op hun vlak is niet zoveel anders als dat van ons, behalve dan dat zij meer van het lagere zelf overstegen hebben.

Commandant Ashtar werkt ook nauw samen met het Engelenrijk, en in het bijzonder met Aartsengel Michaël. Commandant Ashtar is een heel liefhebbende en vriendelijke man maar wel streng en zeer vastberaden in zijn missie om de mensheid te dienen, te onderwijzen en te beschermen door heel het zonnestelsel.

Commandant Ashtar en zijn bemanning willen niet gezien worden als Goden, maar eerder als kameraden en gelijken met ons op het pad van ascensie. Zijn missie bestaat uit het onderwijzen van de mensheid op het spirituele vlak voor wat betreft hun missie van hun bestaan en om de Aarde te verdedigen en te beschermen tegen vijandige en egoïstische buitenaardse groepen.

Commandant Ashtar eerste openlijke contact met planeet Aarde kwam in de jaren vijftig door een man, genaamd George van Tassel. In zijn boodschap waarschuwde Ashtar de mensheid voor het gebruik van kernwapens, met name voor de ontwikkeling van de waterstofbom.


De volledige boodschap kan gelezen worden in het boek van Tuella, genaamd "Ashtar, een huldeblijk".  Het is geen toeval de buitenaardse activiteit een honderdvoud zijn toegenomen nadat we de atoombom op Nagasaki en Hiroshima hebben laten vallen.

Met de ontwikkeling van deze gevaarlijkste technologie brachten we het hele zonnestelsel in gevaar en zelfs de melkweg. Het was door deze gebeurtenis dat de buitenaardse krachten van het zonnestelsel, melkweg, universum gemobiliseerd werden om de Aarde te helpen om dit te voorkomen.

Commandant Ashtar werkt ook nauw samen met de Christus en ook met Jezus, die in de hogere sferen ook wel Sananda genoemd wordt. 

Commandant Ashtar heeft letterlijk miljoenen ruimteschepen tot zijn beschikking voor noodsituaties. Hij heeft niet alleen zijn eigen vloot, maar een ongelimiteerde aantal vaartuigen van de Galactische vloten, en zelfs Universele vloten, mocht hij om hulp vragen.

In vele van de Ashtar channelings is er sprake van een evacuatie door deze vloot mocht de Aarde een enorme verandering en/of ramp meemaken. Het ziet er echter niet naar uit dat dit nog nodig is. 

Het Ashtar Commando heeft moederschepen in de ruimte die zo'n 150 km in diameter zijn. Deze moederschepen bevatten hele steden met miljoenen mensen en een drukke samenleving. Het Ashtar Commando is deel van een grote Confederatie van Planeten, ten eerste in ons zonnestelsel, en ook in onze melkweg.

In de binnenste cirkel heb je het Ashtar Commando die de leiding heeft over ons zonnestelsel. Dan heb je de Interplanetaire Confederatie wat een grotere groep van planeten is in onze sectie van het heelal. Dan is er de Galactische Confederatie van Planeten. Dan, steeds groter, is er de Interdimensionale Federatie van Vrije werelden. Elk van deze raden werken in lijn met de Planetaire, Solaire, Galactische en Universele Spirituele Hiërarchieën.


Het Universum is verdeeld in verschillende sectoren van ruimte, daarnaast zijn er verschillende dimensies van realiteit. Commandant Ashtar is de vertegenwoordiger van ons zonnestelsel in deze verschillende raden door het universum. Elk van deze confederaties, en federaties rapporteert aan degene boven haar in deze hiërarchie.

Deze verschillende confederaties hebben ons nog niet geaccepteerd in hun cirkel vanwege de Aardse egocentriciteit, materialistische en oorlogszuchtige natuur. Het Ashtar Commando heeft zeker contact gemaakt met Gorbatchov en Ronald Reagan en er is tot op zekere hoogte naar hen geluisterd. Maar het komt er op neer dat onze regeringsleiders altijd meer geïnteresseerd zijn in militaire technologie dan spirituele groei. Hopelijk gaat dat nu veranderen.

Deze confederaties en het Ashtar Commando is het niet toegestaan om zich te bemoeien met onze vrije wil, tenzij wij effect hebben op andere leden van het universum, zoals met onze atoombom en waterstofbom zou gebeuren. Dus uiteindelijk hebben we, net zoals de Verenigde Naties, ook een federatie van Verenigde Werelden.

We zullen bewegen van één wereldhouding, die we nu zelfs nog niet bereikt hebben, naar één zonnestelsel, naar één melkweg, naar één universum en uiteindelijk één omniversum. Het zal een grootste dag zijn in de evolutie van planeet Aarde wanneer ze haar rechtmatige plaats in kan nemen in de zonne-, galactische en universele zaken.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat iedere planeet zijn eigen Spirituele Hiërarchie heeft, net zoals ieder zonnestelsel zijn eigen Zonne-hiërarchie heeft, enzovoorts op de ladder van melkweg en universa. Deze Hiërarchieën werken in perfecte harmonie met de federaties.

De totale functie van het Ashtar Commando is om dienstbaar te zijn en ze gaan waar ze ook maar nodig zijn door de sector om deze functie te vervullen. De meeste bemanningsleden gaan soms naar hun thuisplaneten voor vakanties en worden dan vervangen door anderen. Hun buitenaardse vaartuigen hebben al eeuwen gepatrouilleerd in ons systeem, ver voordat ze open contact maakten in de veertig- en vijftiger jaren. Eén van hun functies is de Aarde beschermen tegen negatieve Buitenaardsen. 


Velen van het Ashtar Commando leven onder ons onder ons zonder dat we daar van bewustzijn. Het Ashtar Commando dient ons in zekere zin als hemelse politie. 

Een van de manieren waarop we contact kunnen hebben 's nachts als we slapen. Er zijn bijeenkomsten van fysieke wezens, etherische wezens en wezens van andere planeten. Deze bijeenkomsten vinden minstens twee keer per maand plaats. Veel lichtwerkers wonen ze vijf of zes keer per jaar bij. Een van de besproken onderwerpen is hoe met het opruimen de vervuiling in de lucht, zee, en aarde. Commandant Ashtar is blij te zien dat het licht groeit op aarde en het steeds meer ontvouwende commitment van de vele lichtwerkers op aarde. 


Meer informatie is o.a. te lezen in het boek: Ashtar, een huldeblijk
 ISBN 90-72676-03-3
Dit boek is te bestellen via: 
www.ashtarcommand.nl

 


 

Een van de interessantste en intrigerenste buitenaardse groepen is die van Commandant Ashtar en het Ashtar Commando. Commandant Ashtar is de man die de leiding heeft over de ruimtevloot van de Witte Broederschap, of Broederschap van Licht.

Commandant Ashtar en zijn commando van 20 miljoen werkers, werken nauw samen met de Geascendeerde Meesters. Naast de 20 miljoen in de vloot in het zonnestelsel waarover hij de leiding heeft, zijn er nog een 4 miljoen werkers in het fysieke vlak.


Commandant Ashtar is een geweldig en nobel wezen, ongeveer 2 meter lang met blauwe ogen. Zijn lichaam is van het Adam Kadmon type, wat betekent dat het vergelijkbaar is met dat van ons op Aarde. Hij komt van de planeet Ashtar, en hij heeft ook een incarnatie gehad op planeet Venus in zijn ontwikkeling als ziel. Hij heeft nooit een belichaming op Aarde gehad.
http://www.ashtar-arcturiers.nl/banner2.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb