Liefde, liefde en nog eens liefde!

Liefde

 

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

 

De betekenissen die er aan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd.

 

Vanuit de christelijke traditie geldt dat het enerzijds - als uiterste - een zichzelf opofferende en een ander weldaden schenkende houding is (agape).

Deze soort liefde richt zich op de behoeften van de ander en zoekt wat het beste voor de ander is.

In dat geval laat de liefde de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet.

Dit soort liefde vraagt offers en hard werken voor hen die daar naar streven.

Echter voor de weinige mensen die volledig afstand hebben gedaan van hun egoïsme is deze liefde een levende bron die geen inspanning meer vergt maar vanzelfsprekend en natuurlijk is.

 

De ruimere definitie van liefde is de onvoorwaardelijke liefde (Metta).

Zij is het soort liefde dat de andere persoon de volledige onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid schept zichzelf te kunnen zijn.

 

Liefde kan bijvoorbeeld een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn.

Het is dan een gevoel of emotie.

In de sterkste vorm geeft het mensen de indruk dat ze zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven, de indruk dat ze psychologisch afhankelijk zijn van de aanwezigheid.

 

Liefde kan zich als charitas uiten, een schenking aan een goed doel.

Charitas vindt voornamelijk plaats op emotionele grond, gebaseerd op het graag willen helpen bij iets waar men emotioneel betrokken bij is.

Het kan echter ook op louter rationele grond gebaseerd zijn.

 

Liefde geeft iemand het gevoel dat hij onoverwinnelijk is, en alles voor de ander over heeft, de emotie is bijna niet te beschrijven, de één zegt dat hij het gevoel heeft dat hij kan vliegen en de ander voelt zich geweldig en gelukkig.

 

Wetenschap over liefde

 

Men dient een onderscheid te maken tussen liefde en verliefdheid, dat zich laat beschrijven als een tijdelijke chemische reactie in de hersenen.

 

Beide fenomenen zijn wetenschappelijk verklaard, hoewel vanuit bijvoorbeeld de systeemwetenschap het terugbrengen van verliefdheid tot 'chemische reactie' te sterk reductionistisch is.

Het zijn immers niet de chemische reacties zélf die de zeer invloedrijke interactie tussen twee verliefde mensen teweegbrengen; tussen chemie en geslachtsgemeenschap zit een hele keten van (al dan niet cultureel bepaald) gedrag, die nog niet volledig verklaard is.

 

De term liefde verwijst naar relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en objecten, enzovoort. Liefdesrelaties worden gekenmerkt door zekere gedragingen en gaan vaak gepaard met bepaalde emoties zoals seksuele gevoelens, ontroering, welzijnsgevoel en combinaties hiervan.

Het bestaan van die relaties kan vrij gemakkelijk verklaard worden door het feit dat ze in het maatschappelijke functioneren een belangrijke rol spelen.

Bv. zonder de moederliefde zou het voortbestaan van kinderen veel minder gegarandeerd zijn:

de zorg voor het kroost komt daarom ook bij talloze diersoorten voor.

In de dierlijke wereld kunnen we liefde waarnemen zoals seksuele drift en nestverzorging.

Menselijke relaties zijn echter zo complex dat ze niet louter op hormonen te herleiden zijn.

Echter wel tot materiële processen, dat wil zeggen de wijze waarop mensen biologisch en psychologisch geconstitueerd zijn.

Liefde en ratio sluiten elkaar evenmin uit.

De keuze van het voorwerp der liefde kan onbewust of bewust gemaakt worden op basis van feitelijke overwegingen.

Zo beschouwt Fritz Heider, de psycholoog en grondlegger van de balanstheorie, in zijn "The Psychology Of Interpersonal Relations" liefde als een positive liking relation tussen twee personen, die een gemeenschappelijke betrokkenheid hebben tot een derde iets.

 

Soorten liefde

 

Er bestaan verschillende soorten liefde:

 

 • Liefde voor mensen in het algemeen: naastenliefde, caritas of 'onbaatzuchtige liefde' (Liefde die schenkt en er niets voor terug verwacht)
 • Liefde tot/van God, of van mens tot mens met God als tussenpersoon (agapè)
 • Onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens (metta, begrip uit het boeddhisme)
 • Liefde tussen familieleden, de liefde van ouders voor hun kinderen, enz. (storge)
 • Liefde voor vrienden (philia)
 • Liefde voor vreemden, Gastvrijheid. (Xenia)
 • Romantische liefde (verliefdheid)
 • Platonische liefde
 • Seksuele liefde, eros
 • Liefde voor zichzelf (een ontaarde vorm hiervan is narcisme)
 • Liefde tot een abstractum (bv. waarheidsliefde, taalliefde/taalmin)
 • Rituele vormen van liefde; hoofse liefde.
 • Liefde voor een voorwerp (in extreme mate: fetisjisme)
 • Liefde voor het vaderland (vaderlandsliefde)

In zijn boek De Vier Liefdes (ISBN 90-5194-081-5), verkent de schrijver C.S. Lewis de aard van de liefde. Hij maakt daarbij onderscheid in behoefte liefde (zoals de liefde van een kind voor zijn moeder) en gevende liefde (benadrukt in de liefde van God voor de mensheid).

Op basis van de vier woorden voor liefde in het Oudgrieks verdeelt Lewis het woord 'liefde' in vier categorieën:

genegenheid (storge), vriendschap (philia), erotiek (eros), en liefdadigheid (charis).

 

Haat wordt ook als een vorm van omgekeerde liefde gezien: een negatieve aantrekking op grond van psychologische projectie van de schaduwzijde van iemand op een ander.

Ook wordt haat juist als een extreme uiting van liefde gezien: de liefde tot het één uit zich in haat voor het ander.

 

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

nl.wikipedia.org-->wiki---->Liefde

 

"Het was liefde op het eerste gezicht."

Veel stellen, die elkaar in de liefde hebben gevonden zullen dat zeggen als hen wordt gevraagd naar hun eerste ontmoeting. Maar wat is het nou dat ons aantrekt tijdens dit eerste contact met die ander? Als je het aan de verliefden zelf vraagt krijg je een vaag, maar toch veelzeggend antwoord:

"het waren haar ogen",

"het was zijn uitstraling",

"het klikte gewoon".

Wat er nou klikte, en waarom, is een vraag die heel wat mensen bezig houdt en niet alleen psychologen die op dit onderwerp willen afstuderen. Wie zou niet graag willen weten wat hij moet doen om de liefde van de ander tot zich te winnen?

 

Niet de woorden

Meestal zijn het niet de woorden die de ander uitspreekt die ons hart sneller doet kloppen. Het uitspreken van onze diepste gevoelens is iets dat ons vaak zwaar valt en zeker tijdens onze eerste romantische ontmoetingen blijken we hier maar zelden een ster in. Zoals verwacht speelt ook hier de lichaamstaal een belangrijke rol. Met behulp van onze houding, gezichtsuitdrukking, ogen en intonatie kunnen we meer van onze gevoelens en bedoelingen verduidelijken dan met woorden. Met woorden kunnen we zelfs verpesten wat we al met lichaamstaal hebben bereikt. Een lawaaierige discotheek waar je elkaar maar amper kunt verstaan is dan ook een prima plaats voor een eerste ontmoeting.

 

De houding die liefde uitstraalt

Op bijna alle plaatsen waar lichaamstaal beschreven wordt, krijgt de liefde wel de aandacht. In verschillende boeken wordt houding als een belangrijk onderdeel van de "hofmakerij" benoemd. De houding is namelijk het eerste wat we zien als iemand binnen komt en aan de houding valt het makkelijkst af te lezen of twee mensen met elkaar in overeenstemming zijn. Na een interessante inleiding over de paringsdansen bij allerlei gevogelte wordt vervolgens de "paringsdans" van onszelf uit de doeken gedaan. Er wordt een beschrijving van de verschillende aspecten van de lichaamstaal gegeven. Er wordt gesproken over de houding, afstand, tijd, gezichtsuitdrukking, oogcontact, ademhaling en intonatie tijdens dat eerste moment. Maar alleen de combinatie van al deze aspecten geeft een goed beeld van de Adonis of Belladonna.

 

Let op je buik!

Een in elkaar gezakt lichaam is niet iets dat een ander aantrekt. Van nature voelen we dat aan. Een man trekt zijn buik in en recht zijn rug. Ook een vrouw spant haar spieren en trekt haar schouders naar achteren. Soms worden de handen verlokkelijk op de heupen gezet of met de duimen achter de broekriem. We zijn nu nog steeds een eind van de ander verwijderd. We blijven even op deze afstand om te kijken wat we verder doen voordat we dichterbij komen en onze houding aanpassen aan de nieuwe afstand.

 

De starende blik

Als ons oog de blik van de ander opvangt, houden we die iets langer vast dan gewoon is. Toch duurt zo'n eerst starende blik niet veel langer dan gewoon. Een te lang vast gehouden blik stoot namelijk juist af. We kijken de ander aan, kijken dan even verlegen naar beneden en kijken dan nog een keer. Deze keer, als de ander ook weer kijkt, houden we de blik weer wat langer vast dan de eerste keer. Verschillende malen wordt er gekeken en oogcontact gemaakt. Ondertussen trekken we misschien onze kleding recht of wrijven aan ons haar.

 

Het eerste contact

Het kan helpen als we samen zijn met een vriend of vriendin. Een meisje zegt tegen haar vriendin: "Hij kijkt naar me!". Als de vriendin nu ook kijkt naar de jongen, bevestigt dit het contact dat hij gemaakt heeft. Dit maakt het hem makkelijker om naar haar toe te stappen. Als hij op haar af loopt, zal hij wel wat moeten zeggen.

Wat hij zegt is daarbij echter minder belangrijk dan we soms denken. Vele jonge mannen piekeren zich namelijk suf over een goede "openingszin" voor ze op een meisje afstappen.

Het gaat er meer om hoe hij het zegt. Zelfverzekerd, met een rustige stem en een open, vriendelijke gelaatsuitdrukking. Terwijl hij begint te spreken kijkt hij met een zachte glimlach naar haar, daarna kort naar de vriendin en opnieuw naar haar.

Als zij antwoordt terwijl zij giechelend naar de vriendin kijkt, richt hij zijn blik even naar beneden, naar haar lichaam en weer terug naar haar ogen. Zijn pupillen gaan snel heen en weer van haar ene oog naar haar andere. Waarom precies weet zij niet; zij weet alleen: "hij is leuk en hij vindt mij ook leuk!"

 

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

www.lichaamstaal.nl--->liefde

 

 

Verliefdheid


Verliefdheid
 is een gevoel dat iemand heeft in het begin van een liefdesrelatie of eenzijdig zonder relatie,

alhoewel sommigen (vaak levenspartners) het voor de rest van hun relatie ervaren met elkaar.

Er worden hormonen en neurotransmitters 

(oa.fenylethylaminenoradrenalineadrenalineendorfinedopamine en oxytocine)

in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van de verliefdheid ziet.

De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien.

Het is een emotionele reactie, vaak irrationeel en primitief.

 

Bijna iedereen kent deze wetenschappelijke verklaring van verliefdheid.

Toch houdt men er in het dagelijks leven nauwelijks rekening mee.

Als er sprake is van verliefdheid zegt men niet "het is maar gewoon een kwestie van hormonen".

Deze wetenschappelijke kennis heeft dus geen invloed op de dagelijkse werkelijkheid.

 

Afwijzing door de geliefde kan leiden tot liefdesverdriet.

Het gevoel van verliefdheid ebt daarna meestal weg. Andere dingen nemen dan de plaats van verliefdheid in, zoals steun,vertrouwdheidgeborgenheid die samen de basis kunnen vormen voor een langdurige liefde.


Verslaving

 Wanneer iemand dusdanig aan het verliefdheidsgevoel verslaafd is geraakt dat hij

of zij constant op zoek is naar iemand,louter om de verliefdheidskick,

kan dat negatieve gevolgen hebben voor de persoon,zoals dat bij alle verslavingen het geval is.

Vaak gaat liefdesverslaving hand in hand met seksverslaving. Een oplossing is niet altijd pasklaar.

Neurologen hebben vastgesteld dat men emoties deels ook zelf kan controleren.

Zo kan men zelf een beginnende verliefdheid in de kiem smoren door contact te vermijden[1].

Kenmerken

  Iemand die verliefd is kan de volgende kenmerken vertonen:

 • idealiseren van de geliefde
 • het overnemen van de smaak van de geliefde
 •  (houden van dezelfde muziek, eten, kleuren, kleding, films e.d.)
 • blindheid voor de negatieve kanten van de geliefde (vandaar het gezegde "liefde maakt blind")
 • lichamelijke gevoelens omschreven als weke knieën en vlinders in de buik bij zien van 
 • of denken aan de geliefde
 • irrationele denkpatronen en handelingen
 • het continu denken aan de geliefde
 • ernstige verlegenheid en onhandigheid in aanwezigheid van de geliefde
 • verhoogde zelfbewustheid in aanwezigheid van de geliefde
 • ongemakkelijk, verlangend gevoel bij afwezigheid van de geliefde
 • verlies van concentratie

 

 

 1.  Verliefdheid: een kwestie van hormonen. Start2Date. Geraadpleegd op 2009-02-11.

 

Voor meer leuke en fascinerende info, kijk op:

nl.wikipedia.org-->wiki-->Verliefdheid

 

Liefde of Angst: De Keuze die je Leven Verandert

 

In iedere situatie in je leven bepaal je zelf welk gevoel je hierbij ervaart. Wat gevoelens betreft heb je echter maar twee keuzes. Welke keuze maak jij?

 

Jij kiest je eigen gevoelens

Telkens wanneer je iets overkomt in het leven voel je hier iets bij. Er kruipt een emotie bij je omhoog als reactie op de gebeurtenis. Dit kan een emotie zijn die je als positief ervaart, zoals dankbaarheid, blijdschap, troost of geluk. Je kunt ook een emotie ervaren die negatief voelt, zoals jaloezie, haat, verdriet, teleurstelling of afgunst.

 

Hoewel we in de meeste gevallen denken geen invloed te hebben op de gevoelens die we ervaren, is juist het tegendeel waar. We kunnen onze emoties sturen, en zelf bepalen welke gevoelens we ervaren naar aanleiding van iedere gebeurtenis.

 

Zoals we al vaker hebben uitgelegd op soChicken heeft een gebeurtenis geen betekenis totdat jij die eraan toekent. Jij kiest hoe je wilt reageren op iets dat je overkomt. En hoewel we meestal functioneren op de automatische piloot, heb je wel degelijk zelf een keus in de reactie die een gebeurtenis in jouw lichaam teweeg brengt.

 

Kies voor je eigen emotie

Waarom is dit zo interessant? Voornamelijk omdat we deze vrije keuze kunnen gebruiken om ons leven mooier te maken. Wanneer ons iets ‘vervelends’ overkomt kun je zelf bepalen hoe je hier op reageert.

 

Goed en slecht bestaan niet , dus niets ligt van tevoren vast. Wie zegt dat deze gebeurtenis per definitie slecht is? Je kunt zelf kiezen welk gevoel je eraan wilt koppelen, en deze vrijheid geeft je de kans om je leven mooier te maken.

 

Kiezen tussen angst en liefde

Wanneer je kijkt naar de gevoelens die je ervaart, komt het spectrum van emoties voort uit slechts twee basis emoties: angst en liefde. Dit zijn de twee basisgevoelens van waaruit we allemaal handelen.

 

Angst is de emotie van afkeer, afzondering, haat, vluchten, afstoten, jaloezie, afgunst en alle andere negatieve gevoelens. Liefde is de emotie van vasthouden, samen zijn, samenwerken, blijdschap en alle andere positieve gevoelens.

 

In iedere situatie in je leven reageer je in essentie vanuit één van deze twee emoties. Je reageert vanuit liefde of vanuit angst. Veel mensen reageren automatisch vanuit angst. Ze zijn bang om iets kwijt te raken, of iets te ervaren dat ze niet willen. Je hebt echter zelf de keus vanuit welke emotie je wilt reageren.

 

Angst maakt je leven minder fijn

Zoals je begrijpt is leven vanuit gevoelens van angst op de lange termijn niet prettig. Wie zijn leven inricht rondom angst baseert zijn leven op negatieve emoties, en de angst om deze emoties te ervaren.

 

Hoe meer angst je in je leven brengt, des te meer reden je zult krijgen om angstig te zijn. Je gevoelswereld zal worden gedomineerd door negatieve gevoelens, met alle gevolgen van dien.

 

Liefde maakt je leven mooier

Wanneer je je leven baseert op gevoelens van liefde zul je je leven op de lange én korte termijn mooier maken. Hoe meer liefde je voelt, des te meer liefde je zult ervaren.

 

Je kunt ervoor kiezen om liefde te voelen bij alles wat je overkomt. Je kunt kiezen voor een positieve energie in je leven die doorwerkt in alle gebieden van je leven.

 

Zo kies je voor het gevoel van liefde

Vraag jezelf, wanneer je staat voor een keuze, of je reageert vanuit liefde of vanuit angst.

En wanneer je wilt gaan reageren vanuit een gevoel van angst (jaloezie, afwijzing, teleurstelling of bijvoorbeeld haat), sta dan even stil, en vraag jezelf af hoe je kunt reageren als je vanuit liefde zou handelen.

 

Uiteraard is dit in veel gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet dan ook niet verwachten dat je vanaf nu de keuze kunt maken om alleen nog maar vanuit liefde te reageren.

 

Wel kun je je steeds bewuster worden van je reacties en je gedachten.

Je kunt jezelf trainen om steeds vaker te leven vanuit liefde, en het leven vanuit angst achter je te laten.

Dit doe je stap voor stap, niet van de een op de andere dag.

 

5 Manieren om Meer Liefde te Verspreiden

 

Wie liefde verspreidt zal meer liefde ontvangen.

Wij geven je 5 manieren waarop je je liefde in de wereld kunt verspreiden.

Hiermee maak je niet alleen je eigen leven, maar ook de levens van anderen direct mooier.

 

1. Glimlachen op straat

Een eenvoudige glimlach kan zoveel verschil maken.

Wanneer je iemand tegen het lijf loopt met een vriendelijke glimlach werkt dat ontwapenend.

Wanneer jij er vanuit gaat dat de mensen op straat in principe vriendelijk zijn zul je merken dat dit ook klopt.

 

Glimlach naar iedereen die je tegenkomt, oude mensen en jonge mensen.

Maak oogcontact en lach vriendelijk.

Begroet de ander eventueel als de situatie zich daarvoor leent.

Als de andere persoon op dat moment een beetje een vervelende dag heeft kan jouw glimlach verschil maken.

Als die persoon een geweldige dag heeft versterkt jouw glimlach dit alleen maar.

 

Vriendelijk lachen naar mensen heeft een positief effect dat verder reikt dan je zelf kunt bevatten. Bovendien is het een hele toegankelijke, leuke en makkelijke manier om liefde te verspreiden in de wereld. 

 

2. Bedank mensen om je heen

Wees dankbaar wanneer mensen iets voor je doen.

Laat iemand je voorgaan bij de kassa?

Of houdt iemand de deur voor je open?

Kijk die persoon dan in de ogen, lach vriendelijk en zeg duidelijk ‘dankuwel’.

Mensen vinden het fijn wanneer ze worden gewaardeerd voor wat ze doen.

 

Dankbaarheid is één van de meest krachtige emoties van geluk, en is geheel in lijn met het gevoel van liefde.

Als je dankbaarheid uit naar mensen zul je zelf gelukkiger worden terwijl je dit geluk direct deelt met de ander.

 

 

3. Voel waardering voor wie iemand ís

In het westen beoordelen we mensen doorgaans op wat ze doen, niet om wie ze zijn.

Draag het besef met je mee dat mensen niet zijn wat ze doen. E

en liefdevol en warm persoon kan overkomen als een koele kikker wanneer ze gestresst is.

 

Je kunt een hekel hebben aan het gedrag van iemand terwijl je wel respecteert wie die persoon is.

Dat klinkt een beetje abstract, maar als je er over nadenkt merk je het verschil.

Liefde is een gevoel dat niet hoeft worden belemmerd door gedrag aan de oppervlakte.

Het is een dieper gevoel van waardering en respect voor wie de ander is.

 

4. Luister naar mensen

Een makkelijke manier van het verspreiden van liefde is door er voor mensen te zijn.

Hoewel het eenvoudig klinkt om gewoon te luisteren zijn er maar weinig mensen die écht luisteren naar mensen.

 

Zie luisteren naar mensen als een belangrijke bezigheid wanneer je met iemand praat.

Stel vragen, verwerk wat deze mensen je vertellen en laat merken dat je ze begrijpt.

Mensen willen gehoord worden, en door naar ze te luisteren geef je ze een stuk warmte, liefde en vertrouwen.

 

5. Geniet van andere mensen

Je kunt van andere mensen genieten terwijl je ze in hun waarde laat.

In de eerste plaats geniet je waarschijnlijk van je vrienden, kinderen, partner en familie.

Daarnaast kun je ook genieten van vreemden op straat.

 

Het kan geweldig zijn om op een bankje in de stad te zitten en gewoon eens naar andere mensen te kijken. Het is toch leuk om te zien hoe een eigenwijs klein meisje aan de hand van haar moeder door de stad loopt of een oud vrouwtje dat lekker geniet van een broodje op een terras met haar dochter.

 

Genieten van mensen houdt in dat je open staat voor anderen en dit ook uitstraalt.

Wanneer iemand tegen je praat voel je je niet aangevallen maar geniet je van de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en om met deze mensen jouw liefde te delen door bijvoorbeeld te lachen en te luisteren.

 

Ontvangen van Liefde: 8 Tips!

 

Het geven van liefde is voor velen veel makkelijker dan het ontvangen van liefde.

Wil je meer liefde in jouw leven? Lees dan de volgende 8 tips om liefde te ontvangen.

 

Dit gastartikel is geschreven door life coach Chungmei Cheng van Orchid Of Life. Chungmei schrijft regelmatig gastartikelen voor soChicken over persoonlijke ontwikkeling en haar eigen ervaringen.

 

Ga voor meer liefde in je leven

In dit artikel verwijs ik naar de liefde in de breedste zin van het woord. Bij liefde denk je in eerste instantie aan liefdesrelaties, verliefdheid, daten, samenwonen, trouwen en kinderen krijgen.

 

Maar je kunt ook liefde voelen voor je familie, voor het werk dat je doet, de natuur, reizen en noem maar op!

Ik geloof dat wanneer wij meer liefde in ons leven toelaten dat de kans op een gelukkige en fijne liefdesrelatie vergroot.

Ga voor meer liefde in je leven en pas de onderstaande tips toe.

 

1. Besef dat je liefde nodig hebt

We hebben liefde nodig om te fysiek en mentaal te groeien, zelfvertrouwen te krijgen, vertrouwen te hebben in onze omgeving en creatief in het leven te staan.

 

Voor enkele pioniers op het gebied van de liefde is de uiting en verspreiding van liefde zo belangrijk dat ze een persoonlijk project beginnen.

Denk maar aan knuffelcampagnes over de hele wereld en bijvoorbeeld ‘The Valentine Peace Project‘.

 

2. Vind balans tussen geven en nemen

Het geven van liefde gaat altijd samen met het ontvangen van liefde. Het is belangrijk om de liefde toe te laten, zodat de balans van de liefde niet scheef gaat staan.

Zodra dit gebeurt, krijg je te maken met teleurstellingen, achterdocht, jaloezie, ruzies enz.

 

3. Gun de ander het plezier van ‘liefde geven’

Wanneer je de liefde van de ander toelaat, zul je voelen met welk plezier de ander deze liefde geeft. Gun de ander dit plezier, zodat de liefde tussen jullie kan stromen.

 

4. Versterk de relaties die je hebt

Het onvangen van liefde versterkt de relaties die je hebt.

Als je continue geeft en liefdevolle gebaren van anderen afwijst, zul je op een gegeven moment merken dat je deze gebaren niet meer hoeft af te wijzen.

Ze komen simpelweg niet meer op je pad.

Voel je verbonden met de ander door te ontvangen wat je krijgt.

 

5. Sta open voor verrassingen

Liefde klopt soms op onverwachte momenten op je deur.

Koester deze momenten vanwege de speelsheid, puurheid en creativiteit van degene die energie en aandacht heeft geschonken om je te verrassen.

 

6. Verwen jezelf

Wees lief voor jezelf waardoor het makkelijker wordt om liefde van een ander te ontvangen.

Ga bij jezelf na wat je nodig hebt.

Wat zijn jouw behoeften en wensen?

Bedenk vervolgens manieren om hier invulling aan te geven.

 

7. Durf liefde te ontvangen

Je wilt zo graag naar dat ene concert en een goede vriendin wil het entreekaartje aan je cadeau geven.

Dat was nog voor je verjaardag, zegt ze!

Durf het te ontvangen.

Neem dit waanzinnige cadeau in ontvangst met beide handen.

Wat je nog te doen staat, is ten volste genieten van het concert.

 

8. Ja, ik accepteer

Het leven is soms zo simpel.

Een kort en krachtig zinnetje: ‘Ja, ik accepteer!’, kan heel wat los maken.

Het voelt misschien nog wat ongemakkelijk, maar hoe vaker je het oefent in situaties waarin je liefde ontvangt, hoe makkelijker het wordt.

 

Maak het leven leuker door meer liefde in jouw leven te ontvangen.

Het zorgt ervoor dat de cirkel van de liefde blijft stromen.

Zeg het wat vaker tegen jezelf. Ja, ik accepteer!

En meer liefde volgt.

 

Dagelijkse Checklist voor Meer Geluk

 

Geluk kun je versterken met kleine dagelijkse gewoontes.

Met deze dagelijkse checklist kun je iedere dag opnieuw bouwen aan je geluksbeleving en wordt je leven iedere dag leuker!

 

De kracht zit hem in gewoontes

Je kunt je doel bereiken, de liefde van je leven vinden of een miljoen winnen.

Toch zullen al deze zaken je slechts tijdelijk echt gelukkiger maken.

Het dagelijkse geluk komt vooral voort uit jouw gewoontes en je manier van kijken.

 

Door jezelf goede gewoontes aan te leren kun je iedere dag gelukkiger zijn.

De onderstaande dagelijkse checklist geeft je een aantal kleine dagelijkse taken die je kunt verrichten om te werken aan je geluk!

 

1. Tel je zegeningen

Dankbare mensen zijn de meest gelukkige mensen.

Onderzoek wijst keer op keer uit dat het voelen en uiten van dankbaarheid één van de meest effectieve manieren is om direct gelukkiger te worden.

 

Maak een lijstje van minimaal 3 zaken waar je dankbaar voor bent.

Dit kan van alles zijn, maar probeer iedere dag te variëren.

Door op zoek te gaan naar de gevoelens van dankbaarheid voel je je stemming direct omslaan.

 

Deze dagelijkse oefening helpt je het leven te relativeren.

Je merkt uiteindelijk waar de prioriteiten echt liggen omdat je bezig bent met de zaken die er voor jou echt toe doen.

Deze kleine oefening kan een enorme impact hebben op je leven!

 

2. Ontspan bewust

Neem iedere dag even de tijd om wat rust te vinden.

Doe dit niet voor de televisie, maar zorg dat je even zo weinig mogelijk prikkels binnen krijgt.

Ga zitten op een rustige plaats en adem even diep in en uit.

Laat de spanning wegvloeien.

 

Je hoeft niet lang te blijven zitten om effect te voelen.

Je kunt binnen een paar minuten klaar zijn en merken dat je je meer ontspannen en rustiger voelt.

Dit is een geweldige oefening wanneer je je gestresst voelt.

Je kunt met dit soort eenvoudige oefeningen stress ook heel goed voorkomen als je er dagelijks wat tijd voor uittrekt.

 

3. Uit je liefde aan iemand

Wij geloven dat het leven uiteindelijk draait om liefde.

Liefde maakt gelukkig. Het hoeft hier niet te gaan om romantische liefde, maar iedere vorm van aandacht die recht vanuit je hart komt.

 

Je kunt liefde stoppen in je werk, in je hobby, in de natuur.

Maar het belangrijkste is dat je liefde geeft aan de mensen om je heen.

Geef aandacht, geef warmte en help de mensen om je heen hun leven leuker te maken.

 

Liefde uiten kan op veel manieren.

Je kunt je partner een knuffel geven, of het uiten door te luisteren naar het verhaal van een vriendin met problemen.

Het maakt niet echt uit hoe je het doet, zolang het maar recht uit je hart komt en je niets terug verwacht. Door iedere dag liefde te delen met de mensen om je heen maak je jezelf én je omgeving gelukkiger!

 

4. Kom een stapje dichter bij één van je lange termijn doelen

Het bereiken van je doelen is belangrijk voor je zelfvertrouwen, en je zelfvertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor geluk.

Zorg er dus voor dat je iedere dag een stapje dichter komt bij minimaal één doel dat belangrijk voor je is op de lange termijn.

 

Lange termijn doelen zijn vaak de doelen die het meeste verschil maken.

Het zijn de dromen die je nastreeft in je leven.

Omdat deze doelen vaak zo verweg liggen is het te makkelijk om ze te blijven uitstellen.

 

Wil je een slank lichaam?

Wil je meer geld verdienen, meer rust vinden of verhuizen?

Beweeg er dan naartoe.

Iedere stap in de goede richting is een stapje dichter bij je droom.

Je hoeft geen grote stappen te maken, zorg dat je iedere dag een beetje beweegt.

Zo blijf je bezig met je dromen en worden ze werkelijkheid voor je het weet! 

5. Schrijf in een dagboek/weblog

Je dag evalueren in een dagboek of een weblog is een enorm goede manier om je gedachten op een rijtje te zetten.

Je wordt even geconfronteerd met alles wat je hebt meegemaakt, en je geeft jezelf de gelegenheid om alles een plekje te geven.

 

Schrijven heeft een therapeutische werking.

Wanneer je schrijft dwing je je hersenen om je gedachten te structureren waardoor je plotseling tot allerlei inzichten kunt komen.

Bovendien kan het heerlijk zijn om al je problemen dagelijks van je af te schrijven. Zo blijf je geestelijk licht en gelukkig!

 

 

Feng Shui voor Liefde: 10 Gouden Tips

 

Behalve voor rijkdom, carriere en gezondheid kan Feng Shui ook gebruikt worden bij het vergroten van het liefdesgeluk. Feng Shui Master Wena Brussard geeft 10 gouden tips!

 

Dit gastartikel is geschreven door Feng Shui Master en Consultant Wena Brussard van 100procentfengshui.nl. Door middel van Feng Shui brengt zij met haar kennis meer geluk, harmonie en balans in het leven.

 

Feng Shui inzetten om een partner te vinden

Feng Shui kan echte wonderen verrichten als het gaat om het verhogen van je kansen om een partner te vinden. Wie wenst dit soort geluk in zijn leven te versterken, kan de onderstaande tips in huis gebruiken. Wees wel serieus met waar je aan begint, eens geactiveerde geluk zal zich zeker manifesteren! Je moet jezelf dus eerst afvragen of jij er wel aan toe bent om nu een relatie te beginnen.

 

1. Activeer de Zuid-West hoek van je huis

ZW staat voor liefde en relaties. Het is de richting van het element Aarde. In de scheppende cyclus brengt Vuur, Aarde voort. Dit betekent dat in de ZW hoek het Vuurelement geactiveerd dient te worden om liefde te stimuleren. Verlicht deze hoek van het huis heel goed. ZW kan ook geactiveerd worden met kristal, steen, aardewerk of alles wat grond en Aarde symboliseert. Een kristalen kroonluchter in het ZW of een aantal mooie natuurstenen, brengen veel geluk in relaties en liefde.

 

2. Gebruik veel symbolen van liefde in jouw omgeving

Het dubbel geluk teken, hartjes, kaarsjes, mystieke knoop, tortelduiven, mandarijneenden of zwanen symboliseren liefde en romantiek. Gebruik ze in de ZW sector van je huis of slaapkamer. En vergeet niet, je hebt twee mensen voor een relatie nodig. Gebruik daarom voorwerpen in paren zoals twee kaarsjes, twee vaasjes, twee eenden etc.

 

3. Zorg voor evenwicht tussen yin&yang elementen in je omgeving

Yin&Yang staan voor het vrouwelijke en mannelijke. Er moet harmonie zijn tussen die twee oerkrachten in de woonomgeving. Vrouwen dienen op te letten, dat hun huis niet te vrouwelijk wordt en mannen precies andersom. Een koele strakke omgeving is misschien ‘fun’ voor vrijgezelle avonden met vrienden maar kan de vrouwen afschrikken. Voorbeeld: een strakke bank (yang) kan verzacht worden met een paar zachte kussens (yin); zet een globe op een tafel in ZW hoek en activeer hem door hem iedere dag te draaien, dit creëert yang energie (beweging) in het yin van de ZW hoek.

 

4. Maak een persoonlijke liefdesschaal

Leg kiezelsteentjes in een ronde kristallen schaal en vul deze met water. Laat daarin verse bloemen drijven. Plaats in het midden van de schaal een drijfkaars en steek deze elke dag aan. Laat dit een dagelijks ritueel worden totdat jij, je prins of prinses ontmoet. Deze methode om liefde naar je toe te trekken is zeer krachtig doordat deze alle 5 elementen bevat: vuur (kaars), aarde (kristal), metaal (rond), water (water) en hout (bloemen).

 

5. Zet geen levende planten of bloemen in je slaapkamer

Je mag wel fruit gebruiken zoals een granaatappel, want fruit symboliseert vruchtbaarheid.

 

6. Vermijd water en alles wat water symboliseert in jouw slaapkamer

Een aquarium, vissenkom of schelpen zijn echt verboden in de slaapkamer. Ze veroorzaken misverstanden en slapeloze nachten. Ze kunnen ook financiële problemen brengen. Een glaasje water mag wel maar een afbeelding van water mag echt niet!

 

7. Let op de spiegels in de slaapkamer

Spiegels in de slaapkamer (zeker als ze recht tegenover het bed staan) verwoesten je liefdesleven en brengen een ‘derde persoon’ in de relatie.

 

8. Bescherm de ZW hoek van je huis

let op dat er geen WC, badkamer of keuken in ZW hoek staat.

let op dat de ZW hoek niet ontbreekt in jouw huis.

9. Stimuleer jouw persoonlijke liefdeshoek, de NIEN YEN hoek (gebaseerd op je geboortejaar)

 

 •  
 • slaap met hoofd in je Nien Yen richting
 • kies als slaapkamer een kamer in jouw Nien Yen sector
 • activeer jou Nien Yen richting met bijpassende elementen

NIEN YEN LOCATIE WAT TE DOEN

 

 • Zuid felle lamp in de slaapkamer (Z), kleine rode lamp (NW) en windgong (NO)
 • Zuidoost Kleine rode lamp in de slaapkamer (ZO), windgong (NO) en rode lamp (NW)
 • Oost Kleine rode lamp in de slaapkamer (O), iets roods (W) en iets zwarts (ZW)
 • Noordwest Zilveren fotolijstje in de slaapkamer (NW), iets metallic en grijstinten (O, ZO)
 • Zuidwest Rode lamp of stukje kristal in de slaapkamer (ZW), stukje kristal (N) en metallic kleuren (O)
 • Noordoost Rode lamp of stukje kristal in de slaapkamer (NO), iets metallic (O, ZO)
 • West Goud of zilverkleurige bedsprei en een foto in een zilveren lijstje (W), stukje kristal (N)
 • Noord Iets kleins en zwart geverfd in de slaapkamer (N), iets roods of lamp (W, NW)

10. Activeer jouw liefdesgeluk met je persoonlijke Peach Blossom Luck dier

Feng Shui biedt ons naast de traditionele symbolen van liefde ook een set van vier horoscoopdieren die een extra dimensie kunnen geven in onze zoektocht naar liefde – het Peach Blossom Luck dier. Elk van de 12 dieren heeft een eigen Peach Blossom Luck dier. Als je deze op de juiste plek in jouw huis neerzet kan je het geluk van liefde activeren. Deze methode is heel sterk en werkt super snel.

 

JE BENT                       JOUW PEACH BLOSSOM DIER             RICHTING VOOR JOUW PBL DIER

Rat, Draak, Aap                               Haan                                               West

Os, Haan, Slang                               Paard                                              Zuid

Tijger, Paard, Hond                          Konijn                                             Oost

Konijn, Schaap, Varken                     Rat                                                Noord

 

 

Volg deze Feng Shui tips om meer liefde en romantiek in je leven te halen.

En vergeet niet, dat je niet alle methodes tegelijkertijd hoeft te gebruiken.

Een enkele techniek of twee is al voldoende om je liefdesgeluk te activeren.

 

Ik wens jullie veel geluk en liefdevolle relaties.

3 Tips Voor een Meer Hechte Familie

 

Familie is ontzettend belangrijk. Je familie kan een bron van onvoorwaardelijke steun en liefde zijn in je leven. Vind jij dat je familie in jouw leven meer aanwezig kan zijn?

 

1. Blijf communiceren met openheid en respect

Je familie kies je niet. Je zult er in je leven mee moeten leren omgaan. Voor sommige mensen is dat heel makkelijk, als je familie goed met elkaar omgaat heb je veel geluk. Als je echter merkt dat de zaken niet zo soepel lopen is het belangrijk om te blijven communiceren.

 

Praat met veel mensen in je familie. Leer ze kennen. Laat je niet meevoeren in oude ‘vetes’ die worden uitgevochten in je familie, sta er boven. Luister naar wat iedereen te zeggen heeft en probeer je familie dichter bij elkaar te brengen.

 

Ook wanneer je zelf ergens mee zit is het belangrijk dat je er over praat met je familie. Door te communiceren blijven de sociale relaties vers. Alleen familie van elkaar zijn is niet altijd genoeg om ook daadwerkelijk goed met elkaar om te gaan. Probeer je familie constant te ‘herontdekken’.

 

Je ooms en tantes kunnen je veel vertellen over je eigen ouders, je eigen achtergrond. Je oma kan eindeloos vertellen over vroeger en je neven en nichten kunnen goede vrienden of vriendinnen worden. Sta open voor je familie en luister naar ze. Geef ze liefde en respect.

 

2. Investeer tijd in je familie

Ja, die verjaardag van je tante lijkt misschien erg suf. Toch kan het goed zijn om er even heen te gaan. Familieverjaardagen zijn namelijk familie bijeenkomsten. Door regelmatig dit soort gelegenheden te bezoeken zie je je familie regelmatig en blijven de relaties vers. Je kunt er ook voor kiezen om je familie uit te nodigen op jouw feestjes. Zo vorm jij een ‘hub’ voor je familie en draag je bij aan een meer hechte familie.

 

Het kan ook leuk zijn om speciale momenten in te lassen om van je familie te genieten. Wat dacht je van een etentje met je broers en zussen? Of een weekendje weg met de hele familie?

 

Breng veel tijd door met je familie en zie ze niet als vanzelfsprekend. Wil je niet alle mooie verhalen van vroeger van je oma en je eigen moeder horen? Op een dag zul je het zonder een groot deel van je familie moeten doen, dus geniet van deze mensen zolang en zoveel je kunt.

 

3. Kies uiteindelijk voor je eigen ontwikkeling

Zie je familie als een bron van liefde, steun, plezier en ontspanning. Bewandel echter wel je eigen pad. Als je merkt dat je familie je belemmert in je eigen ontwikkeling is het tijd om iets te doen. Communiceer, leg uit dat jij het leven liever op jouw manier leeft.

 

Het is niet de bedoeling dat je je opoffert voor je familie. Je wilt delen in elkaars geluk, liefde en verdriet. Je wilt niet jezelf wegcijferen om je familie blij te maken als dat voor jou niet goed voelt.

 

Als je familie alles behalve hecht is kun je er misschien beter voor kiezen om je aandacht te vestigen op bijvoorbeeld vrienden (of misschien zelfs je schoonfamilie). Een hechte familie is ontzettend fijn, een familie vol ruzie en negativiteit kun je misschien maar beter laten voor wat het is. Besef dat mensen belangrijk zijn in je leven en dat je altijd in sociale relaties moet investeren om de voordelen ervan te plukken. Als je familie gewoon niet ‘werkt’ kun je die belangrijke investering beter in andere mensen doen.

 

De betekenis van mensen in je leven

Het belang van mensen in je leven is enorm. Een groot deel van je geluk hangt af van de familie en de vrienden die je in je leven treft.

 

De Oplossing tot Veel Relatieproblemen:

Duidelijkheid

 

Hoe kan hij weten dat je graag wat meer knuffels en zoentjes zou krijgen als je het hem nooit vertelt?

 

Elkaar leren begrijpen

Je zult versteld staan hoeveel relaties in zwaar weer verkeren vanwege een gebrek aan duidelijkheid. Als je van elkaar houdt wil je elkaar graag gelukkig maken, je wilt niet dat de ander vanwege jou ongelukkig is. In de meeste gevallen zal hij (of zij) jou dan ook niet bewust tot last zijn.

 

Proberen elkaar hierin te begrijpen is erg belangrijk. Jullie willen eigenlijk alleen het beste voor elkaar en geen van beide zal de ander met opzet pijn doen. Toch zijn er problemen in jullie relatie. Hoe komt dat dan?

 

De één weet niet wat de ander wil

Het is bekend dat communicatie belangrijk is om een relatie soepel te laten verlopen. Maar waar moeten jullie dan zo nodig over communiceren? Het is belangrijk dat je snel aan je partner duidelijk maakt waarom je niet blij bent zoals het nu gaat. Het komt namelijk vaak voor dat zij zich druk maakt om allerlei zaken waar hij niet eens besef van heeft.

 

Mannen en vrouwen zijn verschillende wezens. Vrouwen zijn op emotioneel vlak beter ontwikkeld. Ze snappen dan ook niet dat mannen bepaalde signalen niet gewoon ‘aanvoelen’ zoals ze dat zelf kunnen. Mannen hebben gewoon niet zulke lange emotionele voelsprieten. De typische man merkt niet dat er iets aan de hand is tot het hem wordt verteld.

 

Stel, zij vindt dat ze te weinig intimiteit krijgt van hem. Ze hebben regelmatig seks, maar ze is op zoek naar meer geborgenheid, zeker nu ze in een stressvolle periode zit. Ze wil gewoon dat hij haar af en toe beetpakt en lekker knuffelt. Dat kan ze nu gewoon even gebruiken.

 

Hij heeft hier geen idee van en zal haar dus ook niet extra knuffelen. Niet omdat hij haar wil kwetsen, maar omdat zij hem niet vertelt wat haar dwars zit. Zij denkt dat hij haar signalen zou moeten aanvoelen, dat kunnen haar vriendinnen tenslotte ook.

 

Duidelijkheid lost zoveel op

Is je vriend een sloddervos en word je er gek van? Je kunt hem de hele dag uitschelden dat jij zijn rommel op moet ruimen en dat je dat zat bent. Je kunt ook met hem praten en hem rustig uitleggen dat een opgeruimd huis belangrijk voor je is. Dat jij het heel erg op prijs zou stellen als hij spullen voortaan direct opruimt als hij er klaar mee is.

 

Waarschijnlijk besefte hij niet dat het zo belangrijk voor je is. In de meeste gevallen zal hij zoiets zeggen als: ‘Ik zal er voortaan op letten.’ Dat is alles. Door direct duidelijk te zijn voorkom je ruzies over kleine dingen. Als je partner je niet vervult in één van je behoeftes kun je er ook gewoon om vragen.

 

‘Zou je me de komende tijd wat meer willen knuffelen?

Ik heb gewoon even behoefte aan wat warmte en intimiteit.’

Waarom zou de persoon die het meest van je houdt hier nee tegen zeggen?

Het is duidelijk wat hij moet doen om jou gelukkig te maken, gun hem die kennis.

De meesten van ons zijn nu eenmaal niet telepatisch aangelegd.

Het is daarom fijn als mensen gewoon vragen om wat ze willen, dan kun je het ze geven!

 

9 Tips voor Meer Romantiek Thuis

 

Zitten jullie een beetje in een relatiedipje?

Heeft het dagelijkse vuurwerk plaatsgemaakt voor overwerk, videogames, de televisie en nachtrust?

Met deze tips vind je de romantiek snel weer terug!

 

1. Zet de tv uit en richt je op elkaar

Hoe lekker het ook kan zijn om samen voor de televisie te hangen, jullie relatie wordt er niet bepaald mee uitgediept. Zet de tv gewoon eens uit en zie hoeveel rust ervoor in de plaats komt.

 

Als je meer romantiek in je relatie wilt is het belangrijk dat jullie je aandacht regelmatig echt op elkaar vestigen. Als je tv kijkt zit je wel naast elkaar, maar is jullie aandacht ergens anders op gericht.

 

Zitten jullie meer achter de pc? Dan geldt hier natuurlijk hetzelfde. Schakel alle afleidingen uit en neem even de tijd voor elkaar. Je kunt niet romantisch zijn zonder de volle aandacht te schenken aan je lief.

 

2. Muziek om bij weg te dromen

Oké, jullie hebben elkaars aandacht en alle afleidingen zijn uitgeschakeld. Schakel dan nu een lekker muziekje in. Kies voor iets rustigs, zachts en subtiels. Rustige, romantische muziek zorgt voor gezelligheid en warmte!

 

3. Lampen gedimd, kaarsjes aan

Nee, onder de halogeenverlichting waan je je niet bepaald in het romantische Parijs. Doe iets aan de verlichting om het gezelliger en romantischer te maken. Doe eens gek, steek een paar kaarsen aan en dim de lichten.

 

Heb je van die mooie Philips Living Colors lampen? Maak je huiskamer dan oranje, roze of rood. Deze warme kleuren helpen de romantische energie te laten stromen!

 

4. Zorg dat het overal lekker ruikt

Ga aan de slag met de wierook, etherische olien of een lekker parfum. Zorg dat jij zelf lekker ruikt en verspreid een lekkere geur door de kamer. Romantiek gaat om verrassen en het prikkelen van de zintuigen. Zorg dat er voor ieder zintuig iets te beleven is.

 

Lekkere geuren kunnen krachtige sfeerbepalers zijn. Als het gezellig ruikt voelt de kamer ook direct warmer. Geuren kunnen ontspannen of juist verfrissen. Zoek iets uit waar jullie allebei van houden en verspreid de magie!

 

6. Ga gezellig samen iets doen

Zoals gezegd haal je meer romantiek in je relatie door volle aandacht aan elkaar te schenken. Leef niet langs elkaar heen maar doe echt iets samen.

 

Je kunt denken aan een ouderwets bordspelletje, lekker knuffelen of juist een goed gesprek houden. Jullie kunnen samen de vakantie gaan plannen, praten over later, over jullie relatie of bijvoorbeeld samen een taart gaan bakken.

 

Ga iets leuks doen waarbij jullie de aandacht voor elkaar kunnen hebben. Even geen computers, televisies en DVD’s maar alleen jullie twee!

 

Vergeet hierbij ook niet een lekker (rood) wijntje open te trekken. Door samen te genieten van iets lekkers, zoals wijn en stokbrood, wordt het extra gezellig. En wijn… tja, dat is natuurlijk gewoon romantiek in een fles!

 

7. Flirt en geef complimenten

Je zou misschien denken dat complimenten krijgen van je partner niet meer zoveel invloed heeft na een paar jaar, maar niets is minder waar.

 

Hoe heerlijk vind jij het als je partner zegt dat je er goed uit ziet? Een compliment krijgen is altijd fijn. Je wordt er blij van, je zelfvertrouwen groeit en je bent de ander dankbaar.

 

Om te laten zien dat je de ander waardeert is het dus goed om complimenten te geven. Zeg gewoon eens dat je hem lekker vindt, of dat je vindt dat hij altijd zo lief voor je is. Wees eerlijk en oprecht.

 

Het uiten van dankbaarheid en het geven van complimenten zal jullie relatie een romantische sprankeling geven!

 

8. Raak elkaar subtiel aan

Ja, romantiek houdt ook in dat jullie dichter bij elkaar komen. Als je de romantiek langzaam wilt opbouwen kun je ervoor kiezen om je partner subtiel aan te raken.

 

Geef een zacht kusje of haal even je hand door het haar. Door elkaar regelmatig aan te raken blijven jullie lichamelijk verbonden met elkaar.

 

9. Wees de hele dag romantisch

Romantiek is niet iets dat je één avond per week zou moeten hebben. Je kunt er de hele dag aan werken, iedere dag opnieuw. Pas de bovenstaande tips vaak toe en zie hoe jullie langzaam meer aandacht voor elkaar krijgen.

 

Verras de ander, maak het gezellig samen en wees lief voor elkaar. Een romantische sfeer is zo gecreëerd, als je er maar even de moeite voor neemt. Geef elkaar de rust, aandacht en liefde die jullie verdienen en zie hoe het romantische vuurwerk vanzelf weer vorm krijgt!

 

Echte Liefde is Leren Loslaten

 

De kracht van echte liefde schuilt niet in vasthouden maar in loslaten. Verbeter je relatie door je partner los te laten, en geniet van een nieuwe dimensie in jullie relatie.

 

Krampachtig vasthouden aan de ander

Wanneer je verliefd bent, en net in een nieuwe relatie bent gestapt, heb je vaak de neiging om je vast te klampen aan de ander. De hormonen gieren door je lijf, je wilt bij diegene zijn, je wilt die persoon voor jou alleen.

 

Naarmate jullie relatie vordert, en de eerste shot van verliefdheid overwaait, wordt het echter steeds belangrijker dat jullie elkaar los durven te laten. Want ook binnen een hechte relatie is het goed als jullie allebei een ‘eigen’ leven hebben.

 

Dat houdt natuurlijk niet in dat jij of je partner met een ander naar bed gaat. Het houdt in dat jullie elkaar de vrijheid geven om helemaal jezelf te zijn. Om jezelf te ontwikkelen, je dromen na te jagen en de dingen te doen die jij leuk en belangrijk vindt.

 

Loslaten is een vorm van vertrouwen

Jezelf vastklampen aan je partner is egoïstisch. Het lijkt een vorm van onvoorwaardelijke liefde, maar eigenlijk wil je de ander onder controle houden omdat je je onzeker voelt. Je bent bijvoorbeeld onzeker om alleen in het leven te staan, of onzeker om de ander kwijt te raken.

 

Wanneer deze onzekerheid zich uit in een relationele wurggreep, kan dit je relatie ernstig beschadigen. Vooral mannen kunnen slecht leven met het gevoel dat zij niet vrij worden gelaten. Het creëert een gevoel van wantrouwen. Een man wil vrij zijn en vertrouwd worden.

 

Zoals je weet is vertrouwen één van de belangrijkste ingrediënten van een gezonde relatie. Door je partner weinig vrijheid te gunnen lijkt het alsof je hem of haar niet vertrouwt. Een bekend excuus is: “Ik vertrouw hem/haar wel, maar ik vertrouw die andere vrouwen/mannen niet!” Wat je hiermee eigenlijk zegt is dat je je partner niet vertrouwt.

 

Besef dat het ‘claimen’ van je partner, door controle te willen hebben of de ander weinig vrijheid te gunnen, een vorm van egoïsme is van jouw kant. Ga daarom bij jezelf na waar je bang voor bent, en vraag je af of deze angst realistisch is. Wees hier eerlijk over tegen je partner, en praat het uit.

 

Vanuit daar kun je leren om je partner langzaam los te laten. Liefde vanuit een wurggreep is op de lange termijn namelijk altijd destructief.

 

Op zoek naar echte liefde

Echte liefde kent geen angst. Liefde is een positieve energie, het draait om plezier, verbondenheid, intimiteit, een diep gevoel van vertrouwen en elkaar het allerbeste gunnen.

 

Negatieve energie binnen de relatie, zoals egoïsme, jaloezie, afgunst, wantrouwen etc., staat in de weg van echte liefde. Wanneer je van elkaar houdt vanuit een gevoel van pure liefde, kun je elkaar loslaten en toch dichter bij elkaar komen.

 

Zoals je weet is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. En mensen kunnen gelukkig zijn als ze ruimte krijgen om zich te ontplooien, vrij te communiceren, en steun krijgen van anderen. Mensen die gelukkig zijn en lekker in hun vel zitten, hebben de wereld bovendien het meeste te bieden.

 

Gun je partner de vrijheid die hij of zij nodig heeft om gelukkig te zijn. Beweeg jezelf richting pure liefde, en praat met je partner over de onzekerheden die ervoor zorgen dat je hem of haar niet los kunt laten.

 

Werken aan een robuuste relatie

Een robuuste relatie is een intieme verbinding tussen twee mensen die tegen een stootje kan. Door lucht, vrijheid, vertrouwen en pure liefde tussen jullie te creëren, ontstaat er ruimte om gelukkig te zijn.

 

Twee gelukkige mensen die worden verbonden door pure liefde zijn onafscheidelijk van elkaar. Zo’n verbinding kan tegen een stootje. Besef nogmaals dat echte liefde niet draait om vasthouden, maar om loslaten.

 

Voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

www.sochicken.nl

 

Regelmatig de liefde bedrijven heel gezond

 

AMSTERDAM - Een actief seksleven is goed voor de gezondheid. Seks helpt tegen diabetes en overgewicht. Mensen die regelmatig de liefde bedrijven, hebben ook vaak een betere conditie.

 

Seks helpt ook tegen verkoudheid en geeft een langere levensverwachting. Dat meldt The Sun na onderzoek door the American Association Of Retired Persons (AARP).

 

Jennifer Bass van het Kinsey Institute bevestigt dat er een korrelatie is tussen seks en gezondheid. ''Het bedrijven van de liefde is een goede cardio-workout en geeft het lichaam een positieve boost door de stoffen die vrijkomen."

 

 Diabetes

Bijna de helft van de proefpersonen met een uitstekende gezondheid had minstens één keer per week seks. Bij de mensen met een zwakke gezondheid was dat nog geen twintig procent.

 

Op het hoogtepunt van seksueel genot wordt de hoeveelheid van het hormoon DHEA in het bloed vervijfvoudigd. DHEA helpt het lichaam beter reageren op insuline en helpt zo tegen diabetes.

 

Eerdere studie bewijst dat mensen die regelmatig seks hebben, over het algemeen een vrij lage bloeddruk hebben, wat wijst op een betere conditie.

 

En er zijn nog meer voordelen, want het verbranden van calorieën tijdens de seks, is natuurlijk goed tegen obesitas.

 

Hartklachten

Mannen die minder dan één keer per maand de liefde bedrijven, zijn twee keer zo vatbaar voor een hartaanval als mannen die minstens twee keer per week tussen de lakens actief zijn.

 

Dan moeten de heren wel flink werken, want alleen als er een hoge hartslag bereikt wordt, is het effectief.

 

Een fitnessexpert meldde in The Sun dat bij een 'sessie' van dertig minuten ongeveer 200 calorieën worden verbrand. ''Een frequentie van vijf keer per week seksuele activiteit, staat gelijk aan tweeënhalf uur zwoegen in de fitnesszaal."

 

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

© NU.nl

 

Seks?

 

Is het een lichamelijke behoefte, je lusten te bevredigen, of ontstaat het uit een liefde voor een speciaal persoon, waardoor dit gevoel leidt tot lust?

 

Ieder voor zich ervaart seks op zijn manier, het wordt pas moeilijk als je seks anders ziet of beleeft, dan degene met wie je de “liefde”bedrijft. Het bedrijven van de liefde zal meestal vanuit een oprechtheid ontstaan, maar hoe beleeft de ander jou idee van oprechtheid. Als de een oprecht geniet van het lichaam van de ander, terwijl de ander zoekt naar het gevoel van waaruit de liefde bedreven word, kan seks al snel een gevoel van “goedkoop”oproepen.

 

Natuurlijk, kan seks, ook een dierlijk gevoel zijn, en soms puur lichamelijk. En als het voor het grootste gedeelte met gevoel bedreven wordt, is de dierlijke manier ook wel een plezante afwisseling.

 

Wat als je verschillende opvattingen hebt over seks, waarbij je partner een andere beleving heeft dan jou, over het bedrijven van de “liefde”?

Praten is natuurlijk de manier om tot elkaar te komen, maar wat als praten geen optie is?

Hoe ga je om met iets, wat niet voelt, zoals het voor jou zou moeten voelen?

En niet onbelangrijk, wat doet dit gevoel met je over het wederzijds respect in andere situaties?

Het kan toch niet los van elkaar gezien worden, dat als het in bed niet klopt, dit geen invloed heeft op je liefde en waardering voor je partner op andere gebieden.

 

Indien seks voortkomt uit een gevoel voor de ander, welk wordt opgebouwd uit het respect, begrip en liefde voor elkaar, zal het ook in bed een andere dimensie krijgen. De aandacht die je elkaar geeft, en het gevoel wat hieruit voortkomt, is een ongekende ervaring.

Ik weet niet wie er bekend is met Tantra, het zou een aanvulling kunnen zijn voor eenieder van ons. Zelf ben ik er nog niet mee bezig, alhoewel er best raakvlakken zullen zijn.

 

Zo af en toe iets extras doen? De sfeer aanpassen met wat kaarsjes, eten (fruit), en zorgen dat je wat extra aandacht aan je uiterlijk geeft.

Zorg dat je ook de tijd hebt en niet gestoord word. Ben lief voor elkaar, en spreek uit waarom de ander zo speciaal is voor jou. Warme olie en een liefdevolle massage?

Elkaar lekkernijen voeren? De extra aandacht zal de band tussen beide doen groeien, en hoeft echt niet wekelijks, maar het is niet verkeerd, zo af en toe af te wijken van je vaste patronen.

 

 

voor meer leuke en fascinerende info, kijk op:

wiebenikdan.punt.nl

 

Tips voor Tantra

 De Tantra Visie en Visie over MatriarchaatOefeningenTipsRepressieve ReligieBevrijdende ReligieGedachten over MatriarchaatNiveau's van ervaringenVrouwelijk GenietenEnergie OefeningenLinks


 

Durga, de bestrijdster van het kwade en onwetendheid. Ze is symbool van vrouwelijke kracht. In het kader van haar eredienst vinden tantristisch erotische rituelen plaats. Zij is een van de Godinnen aan wie deze site is opgedragen.  

 

UITGANGSPUNTEN VOOR TANTRA

De meeste mensen kunnen maar voor een deel hun orgastisch potentieel benutten.

Vaak blijft men steken in routine-achtige seks.

Wil men kunnen genieten van tantra dan zijn de volgende zaken essentieel:

  Open communicatie naar de partner toe over alles wat je lekker vindt.

Een man zit anders in elkaar dan een vrouw en andersom. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is dat voor de ander niet. Daarom kan de ander moeilijk weten wat jij lekker vindt. Bovendien is wat iemand fijn vindt per individu verschillend. Ga er niet vanuit dat de ander maar moet kunnen aanvoelen wat jij prettig vindt. Heldere communicatie juist over dit punt is broodnodig.

Je kunt voordoen wat je prettig zou vinden dat de ander bij jou zou doen. Je kunt zijn of haar hand leiden naar een plekje dat voor jou een erotische betekenis heeft.

  Zie seks niet als het lagere maar als de poort naar het hogere.

Er zijn nogal wat spirituele richtingen die zich alleen maar richten op de z.g. hogere chakra's. Het alleen maar aandacht besteden aan de hogere chakra's is hetzelfde als de bouw van een flat beginnen met de bovenste verdieping. Op een dergelijke manier bouwen is niet mogelijk. Als de seksuele kundalini energie die in het bekken huis geblokkeerd is, is spirituele ontwikkeling een illusie. Immers het in beweging komen van de kundalini energie maakt spirituele ontwikkeling mogelijk. Daarom begin bij de basis, bij het seksuele. Dit opent de poorten naar het goddelijke. 

Veel richtingen die het celibaat prediken leiden in de praktijk tot repressie. Ook zien we dat er nogal wat schandalen voorkomen bij guru's die het celibaat prediken. Regelmatig verschijnen er berichten over guru's die aan hun volgelingen het celibaat opleggen, maar zelf  'alles doen dat God verboden heeft'.

  Leg al je conditioneringen over wat wel en wat niet hoort terzijde.

In een patriarchale cultuur wordt iedereen opgevoed met een sterk besef van wat op seksueel gebied wel en niet zou kunnen. Dit geldt vooral voor vrouwen. Als een jongen bepaalde dingen doet is hij stoer, maar als een vrouw datzelfde zou doen wordt zij beschouwd als een slet. Deze waarden en normen maken iedere vorm van seksueel genieten onmogelijk. Hoe kun je genieten van iets waarvan je eigenlijk vindt dat het niet OK is?

Het is derhalve van groot belang om je te bevrijden van het patriarchale besef van waarden en normen. Dit is moeilijker dan het lijkt. Immers de patriarchale cultuur bestaat al 5000 jaar en het bijbehorend normbesef zit ahw in onze genen. Vaak denken we dat het onze eigen waarden en normen zijn en kunnen we ze niet identificeren als opgelegde culturele normen.

Dit is een groot probleem en maakt het voor veel mensen, vooral vrouwen moeilijk om van seksualiteit op een optimale manier te genieten.

  Ga op ontdekkingsreis.

Seksualiteit is een rijk terrein waarop veel valt te ontdekken. Ga op ontdekkingsreis. Als je een fantasie hebt breng die dan in praktijk. Uiteraard heeft je partner het recht om nee te zeggen tegen het in praktijk brengen van een fantasie. Als dat gebeurt dan is het belangrijk om dat op een liefdevolle manier te accepteren. Die fantasie hoeft zeker niet altijd zacht, lief of 'spiritueel' te zijn. Onze geest omvat alles: het lagere en het hogere, het lichte en het donkere. Spiritualiteit betekent alles van jezelf te onderkennen en te omarmen. Dat niet doen leidt alleen maar tot repressie en tot psychische problemen.     

Alles wat jij en je partner lekker vinden is goed.  

  Verwerk het verleden.

Veel mensen, vooral vrouwen, hebben negatieve (incestervaringen) met seks. Dergelijke ervaringen kunnen het genieten van seksualiteit moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Indien dat het geval is, is het van belang om deze ervaringen te verwerken.

Hierover is een speciale pagina gemaakt. Deze kun je bereiken door op deze tekst te klikken.

 

 

 tara2.gif (22071 bytes)

 Hierboven de Tara Yantra. Dit is een geometrisch symbool dat te maken heeft met de Moedergodin. Door je hierop te concentreren kun je in contact komen met deze energie. 

TANTRISCH MEDITEREN

In het Westen is het gebruik van oud Indiase meditatietechnieken in spirituele kringen populair. Nu zijn dat inderdaad prima technieken. Het probleem is echter dat de Westerse samenleving in de 21ste eeuw een hele andere samenleving is dan het India uit de Middeleeuwen.  


Toen had men nog geen internet, GSM's en files. De samenleving was een stuk rustiger. De hedendaagse Westerse mens is dermate opgefokt dat als hij gaat stilzitten hij niet het goddelijke tegenkomt, maar alleen onrust. Probeer het maar sluit je ogen en probeer bij je stilte te komen. Waarschijnlijk spoken er allerlei gedachten door je hoofd.


Wil je mediteren dan is het van belang om eerst die spanningen te uiten. De Indiase guru Osho heeft een groot aantal meditaties ontworpen die beginnen met actieve fases. Tijdens die actieve fases kun je spanningen loslaten. En als je je spanningen hebt losgelaten kun je wel tot je stilte komen. De actieve fases worden derhalve gevolgd door passieve fases.


Zelf heb ik samen met een vriend ook een paar van dergelijke meditaties ontworpen. Je kunt echter ook op een eenvoudige manier zelf doen. Ga minstens een kwartier intensief dansen op Afrikaanse of andere ritmische muziek. Vergeet niet om diep adem te halen en alles te uiten. Uit de stress door middel van bewegingen. Je kunt de stress ook uiten door geluid te maken.


Als je meteen daarna een stille meditatie gaat doen dan zul je merken dat je wel tot je stilte kunt komen. Het is niet juist om meditatietechnieken die geschikt waren voor het oude India zonder meer te gebruiken in de huidige Westerse samenleving. Daarvoor is het cultuurverschil te groot.


yoni.jpg (15144 bytes)

 De Yoni (vagina)

KLIK HIER VOOR MATRIARCHAAT IN DE PRAKTIJK: MIJN ERVARINGEN MET OSHO

roeland5__small.jpg (2647 bytes)

Heb je ideeën voor verbetering van deze site dan kun je mailen

 shiva7777@gmail.com  

De Tantra Visie en Visie over MatriarchaatOefeningenTipsRepressieve ReligieBevrijdende ReligieGedachten over MatriarchaatNiveau's van ervaringenVrouwelijk GenietenEnergie OefeningenLinks

visie ] [ verwerking ]

Voor meer leuke en fascinerende info, kijk op:

 

www.dirah.dds.nl

 durga.gif (25152 bytes)


Maak jouw eigen website met JouwWeb