Kundalini energiekanaal.

Energiekanaal

Kundalini is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het verwijst naar een klein, spiraalvormig opgerold, energiekanaaltje aan de basis van de wervelkolom in de stuit; niet de stuit in het fysieke lichaam maar de energetische dubbelganger ervan, het energielichaam. Dit spiraalvormig kanaaltje is niet groter dan een halve centimeter en bestaat uit drieëneenhalve winding. Uit de bovenkant van deze spiraal stroomt een onzichtbare energie: de kundalini-energie. Deze energie kan door vele kanalen in het energielichaam stromen en ook uitstromen in de aura. Met het energielichaam wordt een niet-zichtbaar lichaam van niet-stoffelijke aard bedoeld. Het is waar te nemen via het innerlijk gevoel of via het (getrainde) 'geestesoog'.

Koendaliniesysteem met kanalen en centra

De grootste energiekanalen (zie figuur) liggen in het energielichaam ter hoogte van de wervelkolom in het fysieke lichaam. Niet alleen in de stuit maar ook in de kruin en erboven, en ook onder de stuit in de aura zijn nog meer centra gesitueerd. In totaal zijn er acht kundalinicentra die op een rechte, verticale lijn liggen. Deze centra zijn niet dezelfde als de chakra's maar de kundalini-energie kan wel door deze chakra's stromen en een chakra op die manier activeren. Het kundalinicentrum in de stuit ligt zo dicht bij het eerste (of wortel)chakra dat deze vaak als één chakra worden beschouwd.

De kundalini-energie werkt door in alle aspecten van iemands leven, zowel het lichamelijke, het emotieleven, het mentale als het spirituele leven. Bij grote veranderingen in iemands leven zal het kundalini-energiesysteem doorgaans extra actief zijn en meehelpen deze veranderingen te realiseren.

Interpretatie

De Kundalini-filosofie wordt voornamelijk beschreven binnen de yoga uit het Hindoeïsme. Binnen de Tibetaans boeddhistische Kum nye tantra wordt de Kundalini niet erkend als werkbaar instrument en wordt ook op een geheel andere manier omschreven.

Verschillende auteurs van boeken over kundalini-energie geven tevens verschillende beschrijvingen van de werking van deze energie. Zo wordt ze omschreven als een creatieve energie, een transformatieve energie, een genezende energie of een krachtenergie. Deze energie doet, naast andere energieën, onder gewone omstandigheden zijn werk zonder dat we dat merken of als kundalini-energie herkennen.

De kundalini is net zo onlosmakelijk met ons leven verbonden als ons energielichaam, de aura of de chakra's en is ook essentieel voor het leven. Deze energie helpt op fysiek niveau mee aan de vorming en ontwikkeling van het lichaam tijdens het gehele leven. Bij ziekte of onbalans kan de kundalini in actie komen om te helpen bij de genezing. Ze kan het emotieleven en het gedachteleven versterken of soms ook verstoren. Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van éénwording te realiseren (wat voor iemand een verlichtingservaringkan zijn). Naarmate het kundalini-energiesysteem zich verder ontwikkelt, opent het vele deuren voor spirituele ontwikkeling. Ze kan zo iemand helpen bewust contact te maken met het innerlijke licht al is de kundalini-energie niet zelf dat licht. Het op een meditatieve manier werken met kundalini-energie wordt zo een weg naar innerlijke realisatie. De vorm en mate van innerlijke realisatie zal per persoon kunnen wisselen en zich 'voortgaande op het pad van spirituele ontwikkeling' verder ontwikkelen.

Kundalini-energie is niet beperkt tot mensen. Ook planten, dieren en zelfs hemellichamen beschikken over een kundalini-systeem. In het laatste geval wordt in de Indiase filosofie wel gesproken van de mahakundalini, de 'grote kundalini'.

Esculaapteken

Esculaap als symbool voor de kundalini

In iemands energielichaam langs de wervelkolom loopt een recht kundalinikanaal deels door de wervelkolom, dit heet het middenkanaal of de 'sushumna' in het Sanskriet. Linksonder bij de stuit begint het maankanaal of de 'ida-nadi' in het Sanskriet. Rechtsonder bij de stuit begint het zonnekanaal of de pingala-nadi in het Sanskriet. Deze kanalen winden zich via de belangrijkste chakra's om het middenkanaal naar het centrum van het hoofd. Deze zijkanalen worden in het esculaapteken voorgesteld als slangen. De windingen in deze kanalen lopen om de chakra's, de grote ronde energiecentra in het energielichaam. Het zonne- en het maankanaal stromen midden in het hoofd, ter hoogte van het zesde chakra uit in het middenkanaal, de sushumna. De vleugels bovenin de staf (zie figuur) verwijzen symbolisch naar het vermogen van buitenlichamelijke verplaatsing dat gestimuleerd wordt als een stroom kundalini-energie het bovenste gedeelte van het hoofd bereikt. De vorm van het esculaapteken (of Mercuriusstaf of caduceus) weerspiegelt dus de energiekanalen van het kundalini-systeem in de rug en verwijst naar de genezende aspecten van het systeem. De naam esculaap is afgeleid van het woord 'Aesculapus', de Latijnse naam voor 'Asklèpios', de Griekse god van de geneeskunde uit de klassieke oudheid.

Spontane kundalini-ontwaking

Sommige mensen kunnen, los van enige spirituele oefening, ineens sterke ervaringen met kundalini-energie krijgen. Vaak zijn ze het gevolg van bepaalde gebeurtenissen in een vorig leven waarbij de kundalini-energie betrokken was. Zoiets wordt wel een 'spontane kundalini-ontwaking' genoemd.

Mensen die dit overkomt kunnen extatische ervaringen hebben, ervaringen waarbij de kundalini-energie onverwacht sterk gaat stromen maar die hen ook overrompelt. Bij een 'spontane ontwaking' kan deze energie echter ook heel vervelende ervaringen geven waarbij iemands energiesysteem ontregeld raakt en het leven meer of minder verstoord wordt. Begeleiding kan dan wenselijk zijn om het eigen leven weer meer in balans te brengen. Vaak is men niet op de hoogte van het verschijnsel kundalini-energie, en men weet niet dat het te maken kan hebben met wat hen overkomt.

Nota Bene: Er moet uitdrukkelijk op gewezen worden dat de hierboven vermelde begrippen geen wetenschappelijk erkende basis hebben en ze niet aantoonbaar zijn met de moderne geneeskundige en wetenschappelijke methodes van kennisverwerving.

Tekenen en symptomen van Kundalini

door El Collie

Veel mensen van wie de Kundalini-energie onverwacht is vrijgekomen weten niet wat er met hen gebeurt, en de bestaande maatschappelijke onwetendheid over dit multidimensionale transformatieve proces maakt het moeilijk om medische of alternatieve hulpverleners, of geestelijke raadslieden te vinden die de symptomen herkennen, zeker wanneer ze sterk fysiek zijn. Veel mensen weten dat de vrijgekomen Kundalini-energie de deuren kan openen naar allerlei mystieke, paranormale en magische ervaringen, maar weinig mensen realiseren zich dat het ook een dramatische impact op het lichaam kan hebben. Mensen die reageerden bij Shared Transformation doen verslag van lange vreemde perioden van ziekte, maar ook radicale geestelijke, emotionele, interpersoonlijke, psychische, spirituele veranderingen en veranderingen van levenswijze. Steeds weer horen we verhalen van frustrerende, soms wanhopige bezoeken aan artsen, healers, therapeuten etc. die het niet begrepen, noch konden helpen bij de talloze pijnen en problemen die een razende Kundalini-energie ontketent

De volgende symptomen zijn veel voorkomende manifestaties van vrijgekomen Kundalini-energie:

 • Spiertrekkingen, krampen of spasmen.
 • Sterke energiestromingen of immense electriciteit die door het lichaam circuleert.
 • Jeukende, trillende, prikkende, tintelende, stekende of kriebelende sensaties.
 • Intense hitte of koude.
 • Onvrijwillige lichaamsbewegingen (komen vooral voor tijdens meditatie, rust of slaap): schokken, trillen, bibberen; het gevoel door een innerlijke kracht in houdingen te worden geduwd, of het lichaam op een ongebruikelijke manier bewegen. (kan verkeerd gediagnosticeerd worden als epilepsie, restless legs syndrome (RLS) or PLMD)
 • Veranderingen in eet- en slaappatronen
 • Episoden van extreme hyperactiviteit of juist overweldigende moeheid (sommige mensen met ME of het chronisch vermoeidheidssyndroom ervaren een Kundalini-ontwaken)
 • Geïntensifeerde of verminderde sexuele lust.
 • Hoofdpijnen, druk op de schedel.
 • Versnelde hartslag, pijnen op de borst.
 • Spijsverteringsproblemen.
 • Gevoelloosheid of pijn in de ledematen (vooral linkervoet en -been)
 • Pijnen en blokkades op wat voor plek dan ook; vaak in de rug en nek (veel gevallen van fybromyalgie zijn Kundalini-gerelateerd)
 • Emotionele uitbarstingen; snelle stemmingswisselingen; buitenproportionele perioden van verdriet, angst, woede of depressie, schijnbaar zonder oorzaak.
 • Spontane vocalisaties (inclusief lachen en huilen) - net zo onbedoeld en oncontroleerbaar als hikken.
 • Het horen van een intern geluid of geluiden, meestal beschreven als een fluit, trommel, waterval, fluitende vogels, zoemende bijen; maar het kan ook klinken als bulderende, ruisende of donderende geluiden of als oorsuizingen.
 • Geestelijke verwarring; moeite met concentreren.
 • Veranderde bewustzijnsstaten; verhoogd bewustzijn; spontane trancestaten; mystieke ervaringen (wanneer het geloofssysteem van de persoon teveel bedreigd wordt door deze ervaringen, kan dit leiden tot psychose en grootheidswaan)
 • Hitte, vreemde aktiviteit en/of ervaringen van gelukzaligheid in het hoofd, vooral rond de kruin.
 • Ecstase, gelukzaligheid en perioden van immense vreugde, liefde, vrede en compassie.
 • Paranormale ervaringen: buitenzintuiglijke waarnemingen; lichaamsuittredingen; herinneringen aan vorige levens; astraal reizen; direkte bewustwording van aura's en chakra's; contact met spirituele gidsen d.m.v. innerlijke stemmen, dromen of visioenen; helende krachten.
 • Toegenomen creativiteit: nieuwe interesse in zelfexpressie en spirituele communicatie d.m.v. muziek, kunst, poezie etc.
 • Toegenomen begrip en gevoeligheid: inzicht in de eigen essentie; dieper begrip van spirituele waarheden; byzonder bewustzijn van de omgeving (inclusief "vibraties" van anderen)
 • Verlichtingservaringen: een direkt weten van een grotere realiteit; transcendent bewustzijn.

 

Sommige mensen geven aan dat ze het concept "Kundalini" vreemd vinden, en liever praten over een (spiritueel) ontwaken of bewustworden, en dat is prima. Maar voor velen die contact opnemen biedt de verklaring van Kundalini-energie een belangrijk denkkader waarin zij hun ervaringen kunnen accepteren en kunnen werken met hun ervaringen. We hebben allemaal een unieke manier van interpreteren, honoreren en beschrijven van onze spirituele wijsheid. Ik geloof niet dat er één juiste manier is om de waarheid te kennen en uit te drukken. Het is veel belangrijker volgens mij om een open hart te hebben en trouw te blijven aan onze eigen weg, waar die ook naartoe leidt.

Er wordt ook vaker gevraagd waarom we niet meer nadruk leggen op het goddelijke en de realizatie van God, wat centraal staat in een spiritueel ontwaken. Omdat iedereen zijn mystieke ervaringen verschillend ervaart en persoonlijk interpreteert, en het belangrijk is dat niemand zich hierin buitengesloten voelt, spreken we alleen van bewustwording en transcendente staten.

Bovendien komen diepere spirituele realisaties vaak pas later voor, soms maanden of jaren nadat andere symptomen van het vrijkomen van Kundalini-energie zich hebben voorgedaan. Mensen die duidelijk spirituele ervaringen hebben zijn meestal beter in staat te integreren en profijt te trekken uit dit proces, onafhankelijk van hoe men het noemt. Maar diegenen die ziekte of vreemde psychische verschijnselen ervaren zijn vaak erg gealarmeerd totdat zij begrijpen dat ze niet ziek of gek zijn. En zelfs verlichtings- en andere prachtige ervaringen kunnen zo sterk zijn dat mensen aan hun verstand gaan twijfelen. Om deze reden is het belangrijk deze informatie te bieden en ervaringen op dit gebied met anderen te delen.

begin pagina>>