Tarot- de kunst van het kaartleggen en lezen.

De herkomst van de tarotkaarten staat niet vast. Bekend is wel dat ze met het verschijnen van groepen rondzwervende mensen, die uit Voor-Indie zouden stammen, in de dertiende eeuw in Europa zijn gekomen.

GESCHIEDENIS EN HERKOMST:

De beroemde tarotspellen, die de laatste jaren steeds meer in de mode zijn gekomen, bestaan uit 78 kaarten waarvan 22 als de grote en 56 als de kleine arcana worden aangeduid. De herkomst van de kaarten staat niet geheel vast. Duidelijk is wel dat het tarot zich in de dertiende eeuw in Europa heeft verspreid toen bepaalde groepen- vermoedelijk afkomstig uit Voor-Indie - begonnen rond te zwerven. Uit archiefonderzoek bleek dat in het jaar 1367 de Duitse stad Bern een verbod op de kaarten afkondigde. Tien jaar later dook het spel in Florence op onder de naam naibb, wat in het sanskriet zoveel als middelpunt van het wiel betekent. De occultist Gerard Anaclet Vincent Encausse (1865-1916), alias Papus, waren ervan overtuigd dat het tarot uit het oude Egypte stamde en de geheime kennis van de priesterschap weergaf. In het Egyptisch betekent ta 'weg' en ro 'koning', waardoor tarot zou staan voor 'weg van de koning' of 'koninklijke weg'. 

HET RAIDER-WAITE-SPEL:

Het oudste bewaard gebleven tarotspel in het Marseillaanse, dat waarschijnlijk dateert uit 1760. De bekendste versie is echter het zogenoemde Raider-Waite-spel van Arthur Edward Waite uit 1910, waarvan de kaarten getekend zijn door Pamela Smith. Waite was lid van de Order of the Golden Dawn en zijn spel is gebaseerd op de werken van Eliphas Levi (1810-1875), een Franse diaken en schrijver die als grondlegger van het moderne occultisme wordt beschouwd. Waite bleef bij oude voorbeelden, al noemt hij zijn tarot verbeterd. Aleister Crowley (1875-1947) gaf in de jaren veertig van de twintigste eeuw een eigen tarotspel uit, dat verboden was met de Egyptische god Horus. Crowley verwees naar de uit de kabbala bekende levensboom, de tien sefirot, de emanaties van God. 

GROTE EN KLEINE ARCANA:

Het Latijnse woord arcana is het meervoud van arcanum, wat 'geheim' betekent. De grote arcana bestaat uit 22 troefkaarten met de nummers 0 tot 21. De kleine arcana bestaan in totaal uit vier reeksen van elk veertien kaarten, tien getalskaarten en vier hofkaarten (koning, koningin, ridder en schildknaap). Doorgaans worden voor waarzeggen en esoterische inwijding de 22 grote arcana gebruikt. Veel magiers en esoterici beschouwen de 22 grote arcana als 'archetypen'. 

WAT ZIJN ARCHETYPEN?

Met archetypen worden volgens de psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) oerbeelden of oersymbolen bedoeld die uit het collectieve onbewuste opkomen en die in de dromen van mensen van alle culturen en tijden weerspiegeld worden. Archetypenbehelzen de collectieve (gemeenschappelijke) ervaringen van de mensheid. Door het tarot en de uitleg ervan kunnen zulke archetypen inhouden waarneembaar worden gemaakt. Tarotkaarten verbinden met andere woorden het bewustzijn met het onderbewustzijn. Kenners van het tarot maken daarvan gebruik door de verborgen mogelijkheden van een persoon bloot te leggen, door die met de 22 grote arcana uit de diepte van de ander naar boven te halen. Overigens zijn hiervoor verschillende handleidingen beschikbaar. De 56 kleine arcana worden in passief ( bokalen en munten) en actief (staven en zwaarden) verdeeld en per kleur bij de tekens van de dierenriem oftewel de maanden ingedeeld en als magische grondsymbolen uitgelegd. Staven horen bijvoorbeeld bij het element vuur en de sterrenbeelden Ram, Leeuw en Boogschutter; bokalen horen bij het element lucht en de sterrenbeelden Tweelingen, Weegschaal en Waterman. 

TAROT IN DE PRAKTIJK:

Bij het tarotspel worden vier, zes of tien kaarten getrokken, die daarna volgens bepaalde systemen worden gelegd. Op basis daarvan worden uitspraken over door de speler gestelde vragen gedaan. Bij het legsysteem dat bekendstaat als het kruis worden de kaarten door een speler geschud tot hij wordt tegengehouden door degene die iets wil weten over zichzelf of zijn toekomst. De eerste speler trekt vier kaarten, legt ze open als een kruis voor zich en gebruikt daarbij het volgende schema:

Kaart 1 (rechts) betekent: dat is uw thema/vraag;

Kaart 2 (links) betekent: dat met u niet doen;

Kaart 3 (boven) betekent: dat is de weg;

Kaart 4 (onder) betekent: daarheen voert de toekomst.

INZICHT IN HET EIGEN ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL:

De beschreven handelwijze is de eenvoudigste en de vaakst gespeelde variant die ook waarzegsters graag gebruiken. Als mogelijkheid tot voorspellen ligt aan het tarot de gedachte ten grondslag dat de toekomst van een mens al in zijn onderbewustzijn bekend is. Men hoeft dat dus door het tarot alleen maar te openen. Ook zijn alle ontwikkelingsmogelijkheden die een mens bezit te ontraadselen door het onbewuste trekken van kaarten en de aansluitende uitleg. De betekenis van elk afzonderlijke kaart ligt vast; het gaat erom te ontdekken hoe die betekenis voor de betreffende vragensteller is uit te leggen. Kaart nummer 13 bijvoorbeeld, 'de dood', betekent niet het lichamelijke einde van de vrager maar een radicaal nieuw begin, een nieuwe orientering. De gehangene anderzijds staat voor de volkomen overgave, voor het aanvaarden van het eigen lot. 

Voor meer interresante onderwerpen kijk op:

Plazilla

Van Alpha tot omega in tarot en kabbala.

d4298044a4b6d48dd8e912a6186197b2.jpg

Iedere tarotkaart uit de Grote Arcana (de grote geheimen / de 22 archetypes) is verbonden met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Iedere letter in dat Alephbeth heeft een betekenis. In een eeuwenoud geschrift, de Sefer Yetzirah werd een link gelegd tussen de letters van dit alfabet de 7 antieke planeten, de 3 elementen van de moederletters Aleph, Mem en Shin en de 12 astrologische tekens. In de wereld tarot zijn diverse tradities te vinden. Dit artikel verwijst naar de correspondenties van de B.O.T.A, de builders of the Adytum naar de wijsheden van J F Case.


 

Van Dwaas tot de Wereld en van Aleph tot Tau.


831a473b7690734ec0bb3d3f3ccc3af4bGV0dGVy28e4b7d4b91a5b2664763b7700fe051aYXIwMC5qAleph - Dwaas - Lucht
Os, wervelende energie van de wind
hete adem welke het kind verwarmt


 


 


 

c83b874de501fdee2e03d3e4b6393adbbGV0dGVyefc2e402181aea362ec809cfccaca1cfYXIwMS5qBeth - Magiër - Mercurius
Huis, van eenduidig geestvermogen
zelfbewustzijn wordt bewust omarmd


 


 


 

342394f795ce1ef5850f2b74800ae4cfbGV0dGVy243b4a9fd10a50a1ae3e2cf2a3dd74bdYXIwMi5q
Gimel - Hogepriesteres - De Maan
Kameel, reizend over het langste pad
onderbewustzijn richtend duale energie


 


 


 

0167a5ea2abfb7fa45f8c965da115093bGV0dGVy1d328db049322542d7d5a5ffc4410e5aYXIwMy5q
Daleth - Keizerin - Venus
Deur, baarmoeder van onze wereld
ingang en uitgang als eeuwige synergie


 


 


 

cea9b0ad77ee2c1f72a532b895bae93dbGV0dGVy5b1d1b01c7bcf9357641263ed1704a03YXIwNC5q
Heh - Keizer - Ram
Raam, naar de wereld van structuur
naar buiten en naar binnen schouwen


 


 


 

eb4d6ddda79ab20ede82c8e467c7c3c4bGV0dGVy87196805e21c770c78208bf7f1eb45b4YXIwNS5q
Vav - Hogepriester - Stier
Nagel, die ideeën vastzet en fixeert
verbinding tussen werelden bouwen


 


 


 

050ffcaf48f8eaccc4afb4651f997a5abGV0dGVy95cc9fc9db6b74d24a3138195983403aYXIwNi5q
Zain - Geliefden - Tweelingen
Zwaard, van helder onderscheid
Fallus welke vliezen van geliefde breekt


 



8f5ab77cca7767ace877fdf1ede426cfbGV0dGVyc416f4006f726a19c9a97159234702e7YXIwNy5qCheth - Zegewagen - Kreeft
Hek, scheidt onzichtbare van zichtbare
Luister naar je innerlijke stem die spreekt


 


 


 

6320ff7e4b2866edaa813f53056f0a6cbGV0dGVy6a7497debd365c93ecca58f2f3d6313eYXIwOC5q
Teth - Kracht - Leeuw
Slang, van grenzeloze wijsheid
Met liefde sluit ik jouw dreigende woeste muil


 


 


 

23b53c1ae2c1dd48a086f14db15c8f17bGV0dGVy7ab19e4c7b78c162bd49acd5bbfdf899YXIwOS5q
Yod - Kluizenaar - Maagd
Hand, gestrekt, gedachte wordt handeling
spirituele valkuil van immateriële goederenruil


 


 


 

2cd2d46f52db6182010035ed66360323bGV0dGVyf131607227edad3790e7f05128f26d46YXIxMC5q
Kaph – Rad van Fortuin - Jupiter
Hand, gebald, ontvankelijkheid voor het lot
zoals lijnen in onze handpalm verraden


 


 


 

a0d264c8d1fc6630ef82c3df4e03dea3bGV0dGVy7f4a57039e4238759f7ccb82eb088715YXIxMS5q
Lamed - Gerechtigheid- Weegschaal
Osseprik, benadrukt heilige discipline
weegschaal van alle goddelijke paden


 


 


 

ae9569ea7e55738dbeb0522bd94e2040bGV0dGVy48e874cff637ee9379762013292e8f34YXIxMi5q
Mem - Gehangene - Water
Water, stroomt vrijelijk door onze dromen
gevoel als fontein van stromende wijsheid


 


 


 

c61fe20afb9c8392f26e7efdb93d60fbbGV0dGVy4cc6475f25b25543af8b33f2dc0df8deYXIxMy5q
Nun - Dood - Schorpioen
Vis, zet gebruikte energie om in nieuwe
Transformatie door overgave in afscheid


 


 


 

31fc65f138d9cc37af89c0a580705107bGV0dGVye8d51c9fc5e6b9e1aa6a31c894274524YXIxNC5q
Samekh - Matigheid - Boogschutter
Pijler, houdt doelen en principes hoog
als boogschutter die zijn pijlen richt


 


 


 

37a9e81dde61c622bbe5d598c2bde7a4bGV0dGVy338ac838ed4b7337bd9ae3a3dd76ba42YXIxNS5q
Ayin - Duivel - Steenbok
Oog, dat de wereld rondom aanschouwt
Als sluitsteen van overzicht tot inzicht


 


 


 

ff9a4b3622cf57200476687d8ad9a780bGV0dGVy0b10dcf2bd03944715aa0ac548d7d9b1YXIxNi5q
Peh - Toren - Mars
Mond, spreekt intense wijsheid en waarheid
Het verlies van iedere verdwaalde illusie


 


 

a5a47830421e8ea221fe7abb23d974aabGV0dGVyed65d93475d3ee41b42ea47538432fefYXIxNy5q
Tzaddi - Ster - Waterman
Vishaak, welke ideeën aan hengel vast slaat
openbaring als meditatieve eindconclusie


 


 


 

b4ecf3db6b15a67d6431e2724be8d261bGV0dGVy311196796e3a795a8f4e0c43880dc7b0YXIxOC5q
Qoph - Maan - Vissen
Achterhoofd, vormend getijden van het water
maan van ontgoocheling en betovering


 


 


 

6e896635e76a8939525673cd1e18c058bGV0dGVye3310ef5337ad0431518ff410a62781fYXIxOS5q
Resh - Zon - De Zon
Hoofd, welke de intuïtie vormt en kneedt
’t naakte pasgeboren kind in herovering


 


 


 

d47f1d1bf37906c0a2fcb83df840af9cbGV0dGVy422c71e3e4872620887185c55da816e0YXIyMC5q
Shin - Oordeel - Vuur
Tand, eeuwige vlam van vastberadenheid
Blazend ‘t oordeel van ‘t vernieuwen


 


 


 

68f9bc8d9bc364fc34cef544680dbda1bGV0dGVy06647815922eefae8cabd36a7e0ce88eYXIyMS5q

Tau - Wereld - Saturnus
Kruis, brengend wereldse& geest’lijke stabiliteit
basis van het steeds weer hernieuwen