Eenheid in verscheidenheid.

Rapport Eenheid in Verscheidenheid

'
Arthur Schopenhauer:Alle waarheid doorloopt drie stadia:
allereerst, wordt hij belachelijk gemaakt,
ten tweede wordt hij krachtdadig tegengewerkt,
en ten derde wordt hij geaccepteerd als vanzelfsprekend.
 
De Monadologie ofMonadenleer is de term die de Duitse filosoofLeibniz gaf aan zijn metafysische systeem zoals beschreven in zijn gelijknamige tekst uit 1714.
Zo kon Leibniz dus ook tot zijn uitspraak komen: "Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles" ("Dit is de best mogelijke wereld") die in schril contrast staat met de uitspraak van Arthur Schopenhauer: "Dit is de slechtst mogelijke wereld".
 
Alfred North Whitehead: A clash of doctrines is not a disaster, it's an opportunity.
 
Anthony Stevens: De wetten die in de kosmos gelden, gelden evenzeer in de psyche, omdat de psyche ‘puur natuur’ is. Met andere woorden, de psyche is een microkosmisch onderdeel van de macrokosmos. Om deze reden duidde Jung het collectieve onbewuste aan als de objectieve psyche.
 
Russian anarchist Peter Kropotkin viewed the concept of"survival of the fittest" as supporting co-operation rather than competition. In his book Mutual Aid: A Factor of Evolution he set out his analysis leading to the conclusion that the fittest was not necessarily the best at competing individually, but often the community made up of those best at working together.
 
Motto van de Europese Unie: In varietate concordia (Eenheid in verscheidenheid)
INHOUD
 
1. Inleiding Bijlage Kompaskwadrant(Levensboom)
1.1 Conclusies en Aanbevelingen Bijlage Triade + Tetrade = 5e Dimensie
1.1.1 Geest en Lichaam Definitie Kern-en Kompaskwadrant(Raymond Lull)
1.2 Samenvatting Definitie Unificatietheorie(J. Diamond, Francis Heylighen)
1.3 Evolutie of Devolutie (Ervin Laszlo) Definitie Hermeneutische Cirkel
1.3.1 Negentropie en Entropie, Zelfregulering (Ilya Prigogine, Jules Ruis) Bijlage Creativethink en Groupthink (Wim van den Dungen)
1.3.2 Paradoxen en Ommekeer(M. Foucault, Kurt Gödel, Bernard Stiegler) Bijlage Aions - Aeonen - Eonen (Astrologie)
1.3.3 Merkwaardige lus en Verstrengelde hiërarchie (Douglas Hofstadter) Definitie Meta-lerenHet Nieuwe Leren, (Commentaar)
1.4 Bewustzijnsevolutie,Zelfregulering (Klaas van Egmond, Arthur Koestler) Definitie Reflexief Bewustzijn (René Meijer, I. Ramonet)
1.5 De blauwdruk van het leerproces (Hogere TETRAKTIS) Bijlage Zeven wijsheidssleutels
1.5.1 Complementariteit, Spiegelsymmetrie en Recursie(Monade + Duade) Definitie Ether-paradigma(Krishna, Patañjali)
1.6 Zondebokmechanisme en het Maskerkwadrant (Friedrich Nietzsche) Bijlage Creeren of Nabootsen
 
Deel I
2. Ruimte - Tijd - Beweging Bijlage Macrokosmos en Microkosmos
2.1 Levensboom en de Macrokosmos (Blavatsky, 'Alpha en Omega') Bijlage Ongemanifesteerd en Gemanifesteerd
2.1.1 Levensboom en de Microkosmos (Kant, Hegel en Engels) Bijlage Spiegelsymmetrie
2.2 Tijdsymmetrie (Nicolaas Copernicus, Ilya Prigogine en Ouspensky) Bijlage Verleden - Nu - Toekomst (Henri Bergson, E. Tolle)
2.2.1 Evolutionaire kringloop en de Systeemtheorie (Prometheus) Bijlage Systeemtheorie en Spiegelsymmetrie(Hubert vBelle)
2.3 Akasha-veld, Non-lokaal bewustzijn (Bernadette Roberts) Bijlage Binnenwereld en Buitenwereld (Akasa)
2.3.1 Meta-bewustzijn, Zo boven, Zo beneden; Zo beneden, Zo boven Definitie Meta-leren (Het Nieuwe Leren,Commentaar)
2.4 Zwaartekracht (Roger Penrose, Robert Dijkgraaf, Erik Verlinde) Bijlage Zwaartekracht, Aantrekking en Afstoting
2.4.1 Materie-bewustzijn (Teilhard de Chardin) Bijlage Numen, Memen, Wereldstof, Mind stuff en Nomen
2.5 Creativiteit en Culturele innovatie (Jonah Lehrer, C.J. Schuurman) Bijlage Immateriële- en Materiële wereld
 
Deel II
3. Hogere Tetraktis van Pythagoras en Kompaskwadrant Bijlage Aristoteles (Triade)
  Bijlage Tetrade (Lagere TETRAKTIS)
 
Deel III
4. Unificatietheorie Bijlage Éne werkelijkheid(Monade, 'Ruimte en Leegte')
4.1 Het leerproces (Plato, Pascal, Bohm, Krishnamurti) Bijlage Platonische lichamen en de Gulden Snede
4.2 Geestkunde en de kringloop(Freek van Leeuwen) Bijlage Pythagoras en Geestkunde
4.3 Drie Logoi en de Weerspiegeling (Levensboom, Els Rijneker) Bijlage Weerkaatsing(Lagere TETRAKTIS)
4.4 Ruimte en Tijd, Materiesymmetrie Bijlage Kwintessens van Ruimte en Tijd?
4.5 Non-lokaal bewustzijn, Sutratman (Francis Fukuyama, Jan Wicherink) Bijlage Goddelijke wijsheid(Zeven wijsheidssleutels)
4.6 Antropisch principe (Martijn van den Heuvel, Philip Van Loocke) Bijlage Interdisciplinair(Klaas vEgmond, Rien vIJzendoorn)
4.7 Unificatietheorie en Snaartheorie (Einstein, Veltman en ‘t Hooft) Bijlage Standaardmodel(Lagere TETRAKTIS)
 
Deel IV
5. Psychologie (Cees Dekker, Patt Lind-Kyle) Bijlage Intelligent Design en Darwinisme
5.1 Voelen en Denken (Daniel Goleman, Steven Pinker, M. Merleau-Ponty) Bijlage Hermetica (Jacob Boehme, Pieter Kooistra)
5.2 Unus Mundus (Alfred Adler) Bijlage Carl Jung (Antonio Damasio)
5.3 Synthese Bijlage Ei van Roberto Assagioli (Wolfgang Pauli)
5.4 Ken uzelve (Orakel van Delphi) Bijlage Enneagram(Richard Bandler, G. I. Gurdjieff)
 
Deel V
6. Sociologie (Emile Durkheim, Henk Procee, Bruce Tuckman) Bijlage Ken Wilber en Daniel Ofman
6.1 Communicatiecyclus (E. Hoffman, Timothy Leary, Michel de Montaigne) Bijlage Communicatie(Mystici)
6.2 Conjunctuurcyclus (George Möller, George Soros, Joseph Stiglitz) Bijlage Winst of Verlies(Links en Rechts)
6.3 Organisatiecultuur (Willem Mastenbroek, Fons Trompenaars) Bijlage Balancerend leiderschap (Geert Hofstede)
6.4 Moraal van Eenheid in Verscheidenheid (Ned Herrmann, David Kolb) Bijlage Vijf Individuele - en Collectieve dimensies
 
Deel VI
7. Filosofie (Francis Heylighen) Bijlage Homo sapiens
7.1 Psychologie en Sociologie, 1e Aanzicht (Daniel Dennett, R. Sheldrake) Bijlage Complementariteit(Niels Bohr)
7.2 Filosofie en Ethiek, 3e Aanzicht(John Gray, Martha Nussbaum) Bijlage Paradigmawisseling(Thomas Kuhn)
7.3 Wetenschap en Politiek, 2e Aanzicht (T. Decreus, D. Van Reybrouck) Bijlage Individueel en Collectief (Sri Aurobindo)
7.4 Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten (Hermes Trismegistus) Definitie Hermeneutische Cirkel, Bijlage Hermetica
7.4.1 'Hoofdroute', maar een verscheidenheid aan culturele doorsneden Bijlage Ecce Homo (Ervin Laszlo en Jude Currivan)
 
Deel VII
8. Ethiek (Kader Abdolah, M. Nussbaum, Susan Neiman, P. Sloterdijk) Bijlage Archetypen
8.1 Rechtvaardigheid, Dialectische filosofie (Michael Sandel, Frank Visser) Bijlage Rechtvaardig en Onrechtvaardig (Henk Oosterling)
8.2 Vrijheid en Authentiek leiderschap (Étienne de La Boétie, Ad Verbrugge) Bijlage Vrijheid en Onvrijheid (John Eccles)
8.3 Integratie, Kwintessens Bijlage Kwintessens
8.3.1 Waarden en Normen Bijlage Goed en Kwaad
8.3.2 Er is niets nieuws onder de zon (Eben Alexander, Pim van Lommel) Bijlage Zelfreinigend vermogen
8.4 Eenheid in verscheidenheid Bijlage Integrale denktrant
8.4.1 Spinoza en de nieuwe levensrichting (Leo Kouwenhoven) Bijlage Drie domeinen
8.4.2 Duurzame samenleving(Václav Havel, Herman Wijffels) Bijlage Triade


 
'

Maak jouw eigen website met JouwWeb