Rating: 4.0592383638928 sterren
709 stemmen

grip op je gevoelens

”Opmerken+aanvaarden&verzachten”

de truc van grip op je gevoelens krijgen

Deze oefening leert je om je gevoelens eerst op te merken, dan te erkennen (dat is: aanvaarden dat de gevoelens er zijn) en als het mogelijk is te verzachten. Vervolgens kijk je of je de de oorzaak van je gevoelens kunt begrijpen. 
Gevoelens zijn als een stroom, als een rivier: steeds aanwezig en voortdurend in verandering. Er zijn twee manieren van omgaan met de stroom van gevoelens die nogal eens tot problemen leiden:

  • Verdringen: weglopen voor je gevoel
  • Verdrinken: je door je gevoelens laten meeslepen, er in verdrinken

Bewandel de middenweg: wel openstaan voor wat je voelt, maar je niet door je gevoelens laten meeslepen. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol vreselijk kwaad te worden. Meestal keert de kwaadheid zich als een boemerang weer tegen je: je blijft met een rotgevoel zitten.

Als je de achtergrond van je gevoelens beter begrijpt, en je door opmerkzaamheid (mindfulness) kunt voorkomen dat gevoelens met je op de loop gaan, ben je bezig met het transformeren van gevoelens. In oude verhalen wordt dat wel vergeleken met het proces waardoor stinkende mest wordt omgevormd tot vruchtbare compost. Domme boeren gooien hun mest weg, maar verstandige boeren verspreiden de mest over de akker zodat de aarde vrucht kan dragen. Gooi je eigen 'mest' (dat zijn je pijnlijke gevoelens) dus niet weg. Wees er zuinig op!

 

De oefening: Observeren van gevoelens

Voorbereiding
Je weet dat gevoelens prettig, onprettig of neutraal kunnen zijn. De juiste instelling tijdens de volgende oefening is deze: aanvaarden wat je opmerkt, zonder de aangename gevoelens te willen vasthouden of de onaangename gevoelens weg te duwen.

1. Herkennen Herken het gevoel dat je ontdekt. Misschien ontstaat het pas na een tijdje. Observeer dan hoe het gevoel opkomt. Benoem het gevoel als dat mogelijk is, bijvoorbeeld: Ik zie dat ik verdrietig ben, of ik merk dat ik boos ben. Blijf rustig observeren. Als het gevoel te sterk wordt, verplaats je de aandacht van het gevoel naar je adem. Het gevoel neemt dan in kracht af. Vervolgens breng je de aandacht weer naar het gevoel. Zo leer je de intensiteit van een gevoel te doseren.

2. Contact maken Blijf in contact met het gevoel. Duw het niet weg, maar benader het vol belangstelling. Dat kan eng lijken, maar besef dat je méér bent dan je gevoel. Observeer hoe en waar het gevoel merkbaar is in je lichaam. Zolang je bewuste aandacht opbrengt, zul je niet door het gevoel overspoeld worden.

3. Kalmeren Laat nu het gevoel tot rust komen. Aanhoudende aandacht verzacht de pijnlijke kant van het gevoel. Alleen al door bij je gevoel te blijven, komt het tot rust. Bewust ademen ondersteunt dit proces. Als er bijvoorbeeld angst is kun je zeggen: Ik adem in en zie dat er angst aanwezig is, ik adem uit en breng mijn angst tot rust.

4. Laten gaan Laat het gevoel nu los, laat het gaan. Blijf er niet in 'hangen'. Je kunt tevreden zijn omdat je weet dat je goed voor jezelf en je gevoel hebt gezorgd. Maar stop hier nog niet. Want nu heb je de kans je gevoel beter te begrijpen.

5.  Onderzoeken  Probeer er achter te komen waar je gevoel vandaan kwam, of waar het mee te maken heeft. Zo kun je aan inzicht winnen. Misschien komt je er achter waar het gevoel vandaan kwam, maar misschien ook niet. Blijf dan niet te lang zoeken, en richt je aandacht op de goede dingen in je leven. Dat wordt wel genoemd: de goede zaden water geven.