Ontheemde zielen ontwaken. 

Wetenschap en spiritualiteit samen. 

prachtig gratis boek: Ontheemde Zielen Ontwaken

Auteur : Jan Wicherink
Editor : Jan Smith (Zoetermeer)ontheemde zielen ontwaken 

"De ontzagwekkende openbaringen in dit boek vinden met een verbijsterende snelheid plaats. Het verstand duizelt wanneer de ene revolutionaire - maar geloofwaardige - verklaring boven 
op andere gestapeld wordt." 


- Neil Haddon

Een samengaan van wetenschap en spiritualiteit
Ontheemde Zielen Ontwaken is een samenhangende zienswijze van de voortgang van de wetenschap, van Newton, Einstein, kwantum en post kwantum fysica, en laat zien hoe de wetenschap zich voortbeweegt naar een begrip van de kwantumevolutionaire sprong/transitie rond het jaar 2012.

Het boekt loopt parallel aan delen van Wilcock's Divine Cosmos en is een indrukwekkend overzicht dat tot stand gekomen is in een verbazingwekkende korte tijd - we wachten nog steeds op de rest van Divine Cosmos- dus dit boek is een essentiële aanrader voor 2012-onderzoekers". (Geoff Stray)

Geoff Stray is auteur van ‘Beyond 2012, Catastrophe or Ecstasy, a complete guide to the end of time predictions’ en webmaster van de 2012 Dire Gnosis website: www.diagnosis2012.co.uk

- Klik hier om het e-boek on-line te lezen.
- Klik hier om het e-boek in PDF format te downloaden (4.308 Mb).

Bron: soulsofdistortion.nl

een klein stukje uit het boek: 

EEN ZEE VAN ENERGIE

John Wheeler en Richard Feynman van de Princeton universiteit hebben deze nulpuntsenergie voor het eerst op waarde geschat. Zij berekenden dat een kopje nulpuntsenergie genoeg is om alle oceanen ter wereld tot het kookpunt te brengen. Het equivalent aan materie van nulpuntsenergie volgens Einstein’s beroemde formule E= m * c² is 1094 gram/cm³! Dit is meer materie per kubieke centimeter dan de totale massa van het gehele universum bedraagt! Integenstelling tot wat lang gedacht werd, is materie dus niet een verdichte, maar juist een verdunde vorm van energie.

Maar hoe is dit nu mogelijk? We lijken te leven in een grote zee van energie en we merken er helemaal niets van. We zijn net als vissen die ondergedompeld zijn in water maar zich nooit bewust zijn van het feit dat er water om hen heen is.

Haisch en Rueda hebben, uitgaande van Hal Puthoff’s werk, hun bijdrage geleverd aan het nulpuntsveld door Newton’s beroemde traagheidswet te bewijzen, die zegt dat traagheid het product is van massa en acceleratie, F= m * a. Deze oude wet van Newton was een aanname, een axioma in zijn werk ‘Principia’, de heilige bijbel van de klassieke natuurkunde, die nooit bewezen kon geworden in de afgelopen driehonderd jaar! Maar door met het nulpuntsveldrekening te houden, konden Haisch en Rueda vervolgens bewijzen dat traagheid of inertie eenvoudigweg het verzet, de weerstand is die voorwerpen ondergaan wanneer ze versneld worden in het nulpuntsveld.

Maak jouw eigen website met JouwWeb