achtvoudig pad 

Het Achtvoudige Pad bestaat uit acht levensadviezen die samen de vierde Edele Waarheid vormen. Het omvat een breed scala van raadgevingen en oefeningen:

Sila:

1.juist spreken

2.juist handelen

3.juist levensonderhoud

Samadhi:

4.juiste inspanning

5.juiste opmerkzaamheid

6.juiste concentratie

Panna:

7. juiste gedachte

8.juist begrijpen

Het 8-voudige pad bestaat uit 3 onderdelen

wijsheid (pad 1, 2)

gedrag (pad 3, 4, 5)

concentratie (pad 6, 7, 8)

Ze hangen met elkaar samen.

Wijsheid leidt tot beter gedrag, verbeterd gedrag leidt tot een hogere concentratie en dat veroorzaakt weer meer wijsheid.

 

Wijsheid

1)De juiste zienswijze. Vooral begrip van de vier edele waarheden.

2) De juiste bedoeling. Dit is gekoppeld aan de vijf leefregels voor boeddhisten, o.a. ‘een ander levend wezen geen geweld aandoen.’

Gedrag

3)Het juiste spreken. Men moet nutteloze praat vermijden.

4) Het juiste handelen. Men moet het geluk van anderen bevorderen.

5) De juiste manier van voorzien in je levensonderhoud.

Dit houdt vooral in dat men geen beroepen moet uitoefenen waardoor men andere levende wezens schade berokkent. Denk bijv. aan wapenhandel, handel in vlees, handel in alcoholische dranken.

Concentratie

6)De juiste inspanning. Bijv. de inspanning om slecht gedachten die er al zijn, weg te werken en goede gedachten verder te ontwikkelen.

7) De juiste aandacht of opmerkzaamheid. De toestand van je lichaam, je gedachten en gevoelens nauwgezet observeren.

8) De juist concentratie. Je concentreren op een enkel object, zodat je door meditatie een toestand van hoger bewustzijn bereikt. .

Geluk

Het is hier tijdelijk.

Geluk zoeken mensen buiten zichzelf.

Het geluk zit in jezelf.

Als je het geluk van binnen hebt gevonden dan ben je verlicht/ bevrijd. Je kunt niet zeggen dat je gelukkig bent voordat je de verlichting/ bevrijding hebt gevonden.

Je weet dan nog niet wat geluk is. Bijv. je bent jarig. Je bent hartstikke blij, iedereen komt.

Maar opeens belt je oma dat je opa in het ziekenhuis ligt. Ze kunnen niet komen.

Je lijdt dan en je bent gelukkig.

Want je weet niet wat er allemaal met je opa gebeurd is en gaat gebeuren, maar ja bent wel jarig.

wat is meditatie

Veel mensen denken dat meditatie heel moeilijk is, dat je in pijnlijke houdingen aan totaal niets moet denken en dat je dat elke dag uren moet doen. Dit beeld is niet juist.

Een voorbeeld: Komt het wel eens voor dat je zeer geconcentreerd aan het lezen bent, aan het koken bent, een puzzel maakt of aan het knutselen bent ? Je zult het vast wel herkennen. Je bent zeer geconcentreerd bezig en je het al je aandacht op één punt gericht, het boek, het koken, de puzzel of datgene je maakt.

Dat is al een prachtige opzet naar meditatie toe.

Je zult merken dat je je helemaal rustig voelt worden, dat je de spanning even kwijt was, en dat je dit fijne gevoel ook nadien enige tijd kunt vasthouden. Je hebt je Geest voor een moment op één object gericht.

Dat is meditatie, het richten van de Geest door hem op één enkel object te laten concentreren.

In alle meditatietechnieken die bestaan komt dit gegeven altijd terug, het scherpen van de Geest.

En in al die verschillende meditatietechnieken kan je 4 hoofdstromingen herkennen, die weer gebaseerd zijn op die éne enkele grondgedachte: het scherpen van de geest.

waarom moet de geest gescherpt worden

De geest bepaald voor een groot gedeelte ons handelen, onze gemoedstoestand en onze zinnen.

Zeer vaak heeft de Geest controle over ons en onze gedachten en emoties in plaats dat wij controle hebben over onze geest. De geest heeft al die jaren totale vrijheid gehad om met onze ervaringen, gedachten en emoties te doen en te laten wat hij maar wilt.

Je hebt er geen controle over. Denk eens 1 minuut niet aan roze olifantjes. Hoeveel zie je er nu vliegen ? Denk eens 1 minuut aan helemaal niet, maak je helemaal leeg en denk aan totaal niets. Je houdt het geen 2 seconde vol.

Hebben we controle over onze Geest, dan hebben we ook controle over onze gedachten en emoties en kunnen we veel stabieler en standvastiger in het leven staan.

Het is dus belangrijk om de geest te scherpen, te richten, om zo controle te krijgen over deze Geest. Zie het zo: je Geest staat vlakbij een lopende band.

Op die lopende band komen al onze ervaringen, emoties en gedachten voorbij.

De Geest is als een klein kind die alles even mooi en even prachtig vindt en voor je het weet heeft de Geest iets te pakken, een emotie. Je gaat tezamen met je Geest met deze emotie mee en dwaalt af.

Maar voor je er erg in hebt heeft de Geest al weer iets anders gepakt en gaan je gedachten een heel andere kant op. Dit gaat de hele dag zo door.

Je gedachten schieten van het een naar het ander, of je het wilt of niet.

De Geest is als een kind in een speelgoedwinkel.

Telkens ziet hij weer iets nieuws en alles wordt opgepakt en aangeraakt. wat we met meditatie gaan doen is dit kind opvoeden. We gaan de Geest scherpen.

We gaan langzaam aan een paar stapjes terug doen van die lopende band. En als je dat doet gebeuren er twee dingen.

Ten eerste krijg je meer overzicht over de lopende band.

Hierdoor lijkt het alsof de lopende band langzamer loopt en jij meer overzicht krijgt van wat er allemaal op staat.

De Geest kan nu rustig bekijken of er iets tussen zit wat interessant genoeg is om op te pakken.

Ten tweede neem je afstand van die lopende band.

 

Wil je iets gaan pakken dan gebeurt dat niet uit een reflex.

Je moet weloverwogen een paar stappen naar voren doen, en zul zul je veel bewuster dingen oppakken. Kortom, je hebt je Geest gescherpt en je gaat niet meer met elke emotie of gedachte mee.

Hoe scherpen we de Geest

Belangrijk is dat je je voorbereidt op de meditatie.

In al die boeken, stromingen en meditatiecentra komt het scherpen van de Geest telkens weer terug Dat is het doel.

Alleen past iedereen een andere methode toe. Dat is het middel.

Het verschil daartussen is erg belangrijk. Het middel leidt naar het doel, zorg ervoor dat je het middel dus niet als doel gaat zien.

Er zijn 4 verschillende manieren om de Geest te scherpen:

  • Meditatie op basis van een mantra,
  • op basis van een visualisatie of voorwerp,
  • op basis van een probleemstelling en op
  • basis van je ademhaling.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb