Literatuurlijst.....van het Theosofisch Genootschap.

De literatuurlijst van het Theosofisch Genootschap.

 Wat is theosofie? Het woord is van Griekse oorsprong, van theos, ‘god’, en sophia, ‘wijsheid’, en betekent ‘wijsheid over goddelijke zaken’.

 Het Theosofisch Genootschap is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Pasadena), een internationale organisatie die zich wijdt aan onafhankelijk spiritueel onderzoek en ernaar streeft de mensen bewust te maken dat al het leven één is. De doelstellingen van het Theosofisch Genootschap zijn:

  • Het verspreiden van kennis over de wetten die in het heelal bestaan.
  • Het verspreiden van kennis over de essentiële eenheid van al wat bestaat, en het aantonen dat deze eenheid aan de natuur ten grondslag ligt.
  • Het vormen van een actieve broederschap onder de mensen.
  • Het bestuderen van oude en hedendaagse religies, van wetenschap en filosofie.
  • Het onderzoeken van de sluimerende vermogens in de mens.

 Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur een veelomvattend en evenwichtig beeld te geven van de esoterische filosofie (esoterie).

Theosofische boeken worden niet als openbaringen beschouwd maar als gids bij individueel onderzoek naar waarheid.

 Overal in de theosofische literatuur staan richtlijnen en wenken hoe een spirituele visie kan worden toegepast in de praktijk van het dagelijks leven. Voortdurend wordt daarin een beroep op ons gedaan om te leven naar onze hoogste aspiraties en voor het welzijn van anderen.

 

Het Levensraadsel Amnéus, Nils A. 

De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett Barker, A. Trevor

Isis ontsluierd (2 delen) Blavatsky, H.P.

De Geheime Leer (2 delen) Blavatsky, H.P. 

De Sleutel tot de Theosofie Blavatsky, H.P.

De Stem van de Stilte Blavatsky, H.P. 

Een introductie tot De Geheime Leer Blavatsky, H.P. 

Een Toelichting op De Geheime Leer - Stanza's I-IV Blavatsky, H.P. 

H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies: 1888 - 1891 Blavatsky, H.P. 

Occulte Verhalen Blavatsky, H.P., Judge, W.Q. 

Licht op het Pad & Door de Gouden Poort Collins, Mabel

Gecombineerde Chronologie Conger, Margaret

Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky Cranston, Sylvia 

H.P. Blavatsky en de SPR Harrison, Vernon

Brieven die me hebben geholpen Judge, William Q.

De Oceaan van Theosofie Judge, William Q.

Dhammapada - Wijsheid van de Boeddha Kaviratna, Harischandra 

Duizend Lichten Aansteken Knoche, Grace F.

Mysteriescholen door de eeuwen heen Knoche, Grace F.

Theosofie in de Qabbalah Knoche, Grace F.

Verslag van de Herdenking 100 jaar Geheime Leer Knoche, Grace F., red.

Mens, Vonk der Eeuwigheid Long, James A.

Poster Het Pad Machell, Reginald

Het lot van de vorsten van Dyfed Morris, Kenneth

Verzonken continenten & continentverschuiving Pratt, David

Aspecten van de Occulte filosofie Purucker, G. de 

Beginselen van de Esoterische Filosofie Purucker, G. de

Bron van het Occultisme Purucker, G. de

Dialogen van G. de Purucker ( 2 delen) Purucker, G. de

De Esoterische Traditie Purucker, G. de

De Vier Heilige Jaargetijden Purucker, G. de

Het Pad van Mededogen Purucker, G. de

Levensvragen Purucker, G. de

Mens en Evolutie Purucker, G. de

Wind van de Geest Purucker, G. de

Occulte Woordentolk Purucker, G. de

H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging Ryan, Charles J.

De Goden wachten op ons Tingley, Katherine

Theosofie: Het Pad van de Mysticus Tingley, Katherine

De Maskers van Odin Titchenell, Elsa-Brita

Peters Reis Rond de Zon Titchenell, Elsa-Brita 

Theosofische Perspectieven (handboekjes)

Evolutie Edge, H.T.

Theosofie & christendom Edge, H.T. & Purucker, G. de

Ronden & rassen Pelt, G.W. van

Wat is theosofie? Ryan, Charles J.

Yoga & yogadiscipline Ryan, Charles J.

Reïncarnatie Wright, Leoline L.

Wat gebeurt er na de dood? Wright, Leoline L.

De zevenvoudige samenstelling van de mens Wright, Leoline L. 

 

Een introductie tot De Geheime Leer

H.P. Blavatsky

 Een introductie tot De Geheime Leer bevat de essentie van H.P. Blavatsky's meesterwerk De Geheime Leer.

 Opgenomen zijn fragmenten uit De Geheime Leer zoals het voorwoord, de proloog, de stanza's van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza's volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De Geheime Leer.

 Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky's aanwijzingen voor het bestuderen van De Geheime Leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De Geheime Leer.

 Deze herziene druk is voorzien van een verklarende woordenlijst.

vertaling van:

An Invitation to The Secret Doctrine

 Dit boek wordt gebruikt bij:

Theosofische cursus 2c

 Boeken geschreven door H.P. Blavatsky:

Isis ontsluierd (tekst online)

De geheime leer (volledige tekst online)

H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies: 1888-1891

Occulte verhalen (volledige tekst online)

De sleutel tot de theosofie

De stem van de stilte (volledige tekst online)

Een toelichting op De Geheime Leer

 Boeken en informatie over H.P. Blavatsky:

HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky (Sylvia Cranston) [volledige tekst online]

H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging (Charles J. Ryan)

H.P. Blavatsky en de SPR (Vernon Harrison) [volledige tekst online]

Levensbeschrijving

 

voor meer leuke en fascinerende info kijk op, 

Bron: Theosophical University Press Agency (TUPA)

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb