Je leven in balans,hoe doe je dat?

e Leven in Balans Brengen

 

Het is in deze snelle tijden lastig om de aandachtsgebieden in je leven in balans te houden. Dit zijn verhalen van mensen die hun leven meer in balans brachten.

 

Dit gastartikel is geschreven door life coach Chungmei Cheng van Orchid Of Life. Chungmei schrijft regelmatig gastartikelen voor soChicken over persoonlijke ontwikkeling en haar ervaringen.

 

Een stap richting balans

In de huidige maatschappij zijn we continue bezig met het najagen van onze ambities om overal in te excelleren. We willen elke rol die ons is toebedeeld tot in de puntjes uitvoeren. Ik spreek hier over de rollen als partner, als student, als werknemer, als eigen baas, als ouder en zus en broer. Dit harde werken en het in feite voorbij lopen van je eigen behoeften, zorgt voor een disbalans in je leven.

 

Wat we niet willen, maar toch doen.

Een leven met een goede planning is prima en hier haal je veel energie uit. Maar een leven met een planning waarbij je jezelf vol plant met werken, sociale gelegenheiden, sporten, vervolgopleidingen, bioscoopje hier en musical daar is op de lange termijn uitputtend in plaats van dat het positieve energie oplevert.

 

In de meeste gevallen zorgt het voor momenten van ongewenste stress, een onoverzichtelijk beeld van de situatie en emotionele uitspattingen richting bijvoorbeeld je partner.

 

Een andere baan biedt uitkomst

Marcella is een alleenstaande moeder met een dochter van 11 jaar. Ze heeft een afwisselende baan waarbij ze veel in contact komt met de mensen op de werkvloer. De baan vereist dat ze af en toe in het weekend standby is.

 

Na haar werk heeft ze zelf tijd nodig om de dag te laten bezinken, maar haar dochter heeft ook aandacht nodig. Ze zit in de fase van tiener naar puber en dit gaat gepaard met hormonale veranderingen waarbij ze de nodige steun en een luisterend oor nodig heeft. Eerst het spreekwoordelijke gezeik op het werk en daarna het geklaag van je dochter. Je wilt wel, maar je energie is op.

 

Op het toppunt van ellende ziet ze het licht. Een baan in een andere branche is de sleutel naar het herwinnen van de balans in haar leven. Met haar inzet en motivatie vindt ze op korte termijn de baan die bij haar past. Een pré van haar toekomstige werkgever is het beleid aangaande het moederschap. Jawel, het wordt mogelijk om werk en het moederschap te combineren.

 

Een nieuwe woning geeft nieuwe energie

Recentelijk ben ik gaan samenwonen (Lees ook: Samenwonen: waar je op moet Letten). Ik merk dat hier veel energie naartoe gaat. De combinatie van het verhuizen en werken zorgde voor een disbalans. Je kent het wel. Je aandacht gaat naar het maken van keuzes. Eerder maakte ik de keuzes alleen. Lekker makkelijk, want je hoeft niets te bespreken. Nu gaat er meer tijd naar het bespreken van zaken en dat is natuurlijk mooi en prachtig, maar wel even wennen.

 

Wanneer ik in het werkritme zit, denk ik nog steeds vrij solistisch. Hmm… eerst even nog deze 2 eieren afmaken en daarna opruimen. Het zorgde even voor wat stress, want ik vergat dat ik het samen met mijn vriend kon doen. Mijn vriend: “Ja, geen probleem, bespreek het even en het is zo gepiept.” We werken naar een basis en dan komt de balans vanzelf.

 

In balans komen kost tijd

Het nemen van concrete stappen richting een gebalanceerd leven heeft tijd nodig. Het is namelijk veel makkelijker om door te leven in hetzelfde ritme en te doen wat je altijd hebt gedaan. Een stap richting balans is vaak een weldoordachte stap. Het proces kan gestart worden door een moment van openbaring, terwijl je ontspannen vanuit de luie bank tuurt naar het water.

 

www.sochicken.nl/jezelf/je_leven_in_balans_brengen.

Chinese Astrologie - Yin en Yang principe.

 Het Yin Yang principe houdt in: polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en Yang zijn twee kosmische energieën, die diverse aspecten vertegenwoordigen. Bepaalde Dierentekens zijn Yin, andere Yang. De Yin Yang filosofie is een proces van zoeken naar evenwicht. Het Yin en Yang principe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om gezond en evenwichtig te zijn, moeten beide energieën in lichaam en geest geïntegreerd worden.

Alvorens specifiek in te gaan op de Yin en Yang principes in de Chinese astrologie c.q. verschillende dierentekens, wordt eerst kort op de begrippen zelf ingegaan.

Chinese Yin en Yang Principe
Yin Yang is een Chinees principe of filosofie, waarvan de oorsprong duizenden jaren geleden ligt. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I Ching, die stamt van ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr. Men neemt aan dat Yin en Yang toen waarschijnlijk symbool stonden voor praktische en alledaagse zaken. Zo stonden Yin en Yang voor geografische locaties: Yin voor de koudere noordzijde van de heuvel en yang voor de warme naar het zuiden gerichte kant. Yang werd gaandeweg steeds meer aan het zonlicht gelieerd, terwijl Yin met de schaduw werd verbonden. In de loop der tijd zijn de begrippen in steeds abstractere en meer algemene zin gehanteerd. De begrippen worden altijd in combinatie gebruikt; komen ook altijd samen voor.


Yin en Yang worden beschouwd als twee (tegengestelde) elementen van het universum. Tegengesteld moet niet als een echte of negatieve tegenstelling gezien worden. Het zijn geen absolute polen, e bestaan alleen ten opzichte van elkaar, dienen in evenwicht te komen en vullen elkaar aan.

Yin Yang Symbool
T'ai Chi symbool - Yin Yan Cirkel. De symbolische 'kleuren' van Yin en Yang zijn zwart (Yin) en wit (Yang). Ze worden gecombineerd afgebeeld in een cirkel die symbool staat voor het Taoïsme -het Taijitu- ook bekend als het T'ai Chi symbool. (Het bekende Yin Yang symbool: zie de illustratie bovenaan dit artikel). Niets in het universum is volledig Yin of volledig Yang. Er zit altijd yin binnen het yang en yang binnen het yin.

Dit wordt in de Yin en Yang cirkel gesymboliseerd door de twee kleinere cirkels (puntjes) in elke vorm: zwart zit binnen het wit en wit zit binnen het zwart. Het ene extreem zal altijd omdraaien in zijn tegenpool. Het extreme Yang verandert dan in Yin en vice versa. Dit principe wordt in het Yin Yang symbool gesymboliseerd door de twee vormen, die lijken te bewegen. De ene lijkt bij de andere naar binnen te gaan. Dit geeft aan dat yin en yang ook de disbalans in verschillende richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. Zo ook eigenschappen als vol en leeg, hard en zacht etc.

Vier algemene aspecten Yin en Yang Principe
•Alles heeft altijd een Yin en een Yang kant
•Iets is pas Yin of Yang wanneer je iets vergelijkt
•Yin en Yang zijn onderling afhankelijk (verandert Yin dan ook Yang en vice versa)
•Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.

Yin en Yang - Oerprincipes
Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur.
Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.
Yin en Yang stellen de oertoestanden in de werkelijkheid voor, die elkaar steeds afwisselen. Yin en Yang werken als tegengestelde of aanvullende krachten, zoals dag en nacht, licht en donker, zomer en winter.
Tau. Yin en Yang volgen Tau oftewel de universele wet.


Hieronder in de tabel vind je een aantal voorbeelden van (tegengestelde) principes van Yin en Yang.

Yin-----Yang
vrouwelijk----mannelijk
maan--------zon
donker-------licht
zwart--------wit
onder--------boven
koud--------warm
water--------vuur
passief-------actief
negatief------positief
zwak--------sterk

Yin en Yang - Integratie
Yin en Yang zijn kosmische energieën, die de verschillende aspecten van de werkelijkheid vertegenwoordigen. De eigenschappen van Yin en Yang komen voor in de vier seizoenen en de kwaliteit van het leven. De polariteit van Yin en Yang is een proces van zoeken naar evenwicht. Het Yin en Yang principe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om gezond en evenwichtig te worden moet de mens deze beide energieën in zijn lichaam en geest integreren.

Yin en Yang - Mannelijk en Vrouwelijk
Mannelijk - Vrouwelijk. De mens bestaat uit de vrouwelijke polariteit (Yin) en de mannelijke polariteit (Yang). De man moet zijn Yin of vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet ditzelfde doen met haar Yang of mannelijke pool. Hoewel Yin staat voor vrouwelijkheid en Yang voor mannelijkheid, komen in het lichaam van beide seksen gewoon beide elementen voor. Volgens de Yin Yang filosofie veroorzaakt een disbalans in het lichaam allerlei ziektes. Het is echter niet zo dat iedereen precies voor de helft uit Yin en de andere helft uit Yang bestaat of moet bestaan.


De balans tussen Yin en Yang zou iedereen zelf moeten vinden en hangt af van verschillende factoren als: lichamelijke constitutie, bezigheden, relaties, werk, gezondheid, emotionele beleving en omgeving, het klimaat, het seizoen etc. Er kan bij iemand die in principe kerngezond is toch disbalans ontstaan, daar men (steeds) blootgesteld is aan onvermijdelijke veranderingen.

Yin Yang - Evenwicht
Yin en Yang moeten in evenwicht worden gebracht om gezond te blijven. Het Yin type moet oppassen voor een gebrek aan Yang en het Yang type moet Yang in evenwicht brengen met Yin. Het volgende kan gebeuren als het evenwicht er niet is:
Tekort aan Yin - mager, zenuwachtig en afwezig
Teveel aan Yin - waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem
Tekort aan Yang - oververmoeidheid en concentratieproblemen
Teveel aan Yang - verhit lichaam en geest; driftig worden, rood aanlopen en hyperactief.

Chinese Astrologie - Yin Yang Dierentekens
De Dierentekens worden volgens hun kwaliteiten, aard, gewoonten en eigenschappen gerangschikt onder Yin of Yang. Ze zijn actief of passief. Ieder Dierenteken richt zich naar het Yin Yang principe om een evenwichtig en gezond leven te creëren. Wil je een overzicht van alle Chinese dierentekens en bijbehorende elementen, ga dan naar Chinese Horoscoop Dierentekens .

Chinese Astrologie - Dierentekens Vijf Elementen en Yin Yang
Chinese Dierenteken - Element. In de Chinese astrologie zijn er twaalf verschillende dierenriemtekens en vijf elementen. Anders dan bij de Westerse astrologie hebben deze niets te maken met de planeten of sterren. Het woord astrologie is om deze reden eigenlijk niet helemaal op zijn plaats. Bij de Chinese astrologie kun je wel spreken van een echte dierenriem, hetgeen bij de Westerse astrologie minder het geval is.

Chinese Dierentekens - Yin types
Kenmerken van het Yin type
Het Yin type is bedachtzaam, introvert en intuïtief, maar ook veranderlijk, wispelturig en humeurig. Heeft een gemiddelde gestalte, de neiging tot zwaarlijvigheid en moet daarom goed op het gewicht letten. Yin types komen vaak loom en traag over. Ze hebben het vaak koud. Hun gezicht is bleek en ingetogen. De ogen zijn meestal neerwaarts gericht en maken een afwezige en dromerige indruk. De volgende zes Chinese dierentekens zijn Yin types.
Dierenteken Rat
Dierenteken Os
Dierenteken Haas
Dierenteken Aap
Dierenteken Hond
Dierenteken Varken

Chinese Dierentekens - Yang types
Kenmerken van het Yang type
Het Yang type is extravert, joviaal en spontaan, maar ook opvliegend en hyperactief. Is stevig gebouwd en goed gespierd. Heeft een rijzige gestalte en kijkt iemand strak in de ogen. Yang types blaken van energie. Ze hebben het vaak warm. Hun gelaatskleur is rood. Ze hebben vaak een glimlach op de mond en maken een opgewekte, vastberaden en kordate indruk. De volgende zes Chinese diernetekens zijn Yang types.
Dierenteken Tijger
Dierenteken Draak
Dierenteken Slang
Dierenteken Paard
Dierenteken Geit
Dierenteken Haan

Chinese Dierentekens Streven en Doelstelling
Yin en Yang Dierentekens - Hun Streven en Doelstelling
Het streven van de Twaalf Diertekens kan in vier doelstellingen onderverdeeld worden:
Twee Yin Dierentekens kunnen door de derde, de Yang kracht in evenwicht gehouden worden
Twee Yang Dierentekens kunnen door de derde, de Yin energie in evenwicht gebracht worden.


Rat, Aap (yin) en Draak (yang) - Ambitie en Bezit
Deze drie Dierentekens zijn positief ingesteld. Ze verzetten veel werk en willen hun werk en streven beloond zien. Ze streven naar succes en bezit. Rat, Aap en Draak maken zich zorgen over de toekomst. Dit is ook de reden waarom ze zo hard werken. Ze hebben ideeën, die ze verwezenlijkt willen zien, tonen initiatief en zorgen voor vooruitgang en vernieuwing. Hun sterke actieve inslag en behoefte aan het leveren van bijzondere prestaties maakt ze geschikt voor het zakenleven en op commercieel en financieel gebied.


Os (yin), Slang en Haan (yang) - Intellect en Overtuiging
Os, Slang en Haan werken met hun hoofd. Ze bedenken allerlei systemen en zaken. Ze werken zeer toegewijd aan de hen toevertrouwde zaken. Ze zijn standvastig en doelbewust. Os, Slang en Haan zorgen voor een stabiele gang van zaken. Men kan altijd op ze rekenen. Ze zijn plichtsgetrouw en streven vastberaden hun doel na. Ze zijn vast overtuigd van hun gelijk en volgen hun overtuiging, maar moeten wel bewijzen zien, zodat ze conclusies kunnen trekken voor de toekomst.

Tijger, Paard (yang) en Hond (yin) - Energie en Strijd
Tijger, Paard en Hond strijden voor een nobele zaak en volgen hun idealen. Ze zullen de mensheid op energieke en strijdvaardige wijze dienen, als ze zich dit voorgenomen hebben. Ze zijn openhartig en verkondigen op directe wijze hun mening. Ze bedoelen het goed, al laten ze dat nogal eens op een impulsieve en onorthodoxe wijze merken. Tijger, Paard en Hond werken gewetensvol en met enthousiasme aan de hen toevertrouwde zaken. Ze kunnen zeer geïnspireerd zijn. Het zijn sterren in communicatie: ze hangen vaak aan de telefoon, mailen graag of sturen boodschappen door. Ze hebben een extravert karakter en leggen heel makkelijk contact. Ze zijn eerlijk en recht door zee; men weet meteen waar men met hen aan toe is. Ze zullen niet makkelijk opgeven, hebben een strijdlustige natuur. Ook bij tegenslagen en onrecht blijven ze zo veerkrachtig en strijdlustig, dat ze er alleen maar sterker en meer vastberaden door worden.

Haas, Varken (yin) en Geit (yang) - Schoonheid en Liefde
Haas, Varken en Geit zijn samen een rustig drietal dat van schoonheid, harmonie en vrede houdt. Ze volgen hun intuïtie, door alles heen. Ze zijn gevoelig, kunnen niet tegen scherpe of harde woorden. Ze zullen eerder toegeven dan ruzie maken of voor hun rechten opkomen. Het is voor hen belangrijk om assertiever te leren worden. Andere Dierentekens hebben soms de neiging om deze zachte dieren te gebruiken. Haas, Varken en Geit stellen zich vaak afhankelijk van de stimulans of leiderschap van anderen op. Het zijn artiesten met mooie ideeën. Het ontbreekt hen alleen vaak aan daadkracht. Het doel in hun leven is een wereld van universele liefde en schoonheid te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt.

Yin Yang - Oneven en Even Jaren
Yin (oneven) en Yang (Even)Jaren. Buiten de Yin Yang typering die gelieerd is aan het Dierenteken, is er in de Chinese Astrologie ook sprake van een Yin en Yang principe in de cyclus van de geboortejaren. Het maakt uit of jouw geboortejaar een even of oneven getal heeft. Een oneven jaar is Yin en een even jaar is Yang. Ook dit principe wordt in de duiding van de Chinese astrologie gebruikt.

Chinese Dierentekens Tabel - Chinese Vijf Elementen
Een overzicht van alle Dierentekens, de bijbehorende geboortejaren en elementen vind je in de
Chinese Astrologie Horoscoop - DierentekensTabel
Informatie over een ander belangrijk principe in de Chinese astrologie - de vijf elementen, kun je vinden in
Chinese Astrologie - Vijf elementen

Chinese Kalender Maanjaren
Chinese Kalender Maanjaren. De Chinese kalender, het Chinese Nieuwjaar begint niet zoals bij ons in het Westen op 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. De Chinese astrologie heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken. Alles over Chinees Nieuwjaar, Chinese Nieuwjaarsrituelen en uitleg over de Chinese kalender is te vinden in Chinees Nieuwjaar 2008 - Chinese Kalender 4705

Jaar van de Rat 2008 - Element Aarde - Chinese Horoscoop
2008 is het jaar van de Rat en begon op 7 februari - Chinees Nieuwjaar (2007 was het Jaar van het Varken)
Wil jij je Chinese Jaarhoroscoop 2008 weten en de invloed van het jaar van de rat op jouw dierenteken, ga dan naar Chinese Astrologie - Chinese Jaarhoroscoop 2008

Relatiehoroscoop Overzicht alle 12 Chinese Dierentekens
In Relatiematch
 [Wie Past bij Wie? - Liefdeshoroscoop Astrologie vind je een overzicht van alle 12 Chinese Dierentekens op een rijtje. Welke tekens het beste met elkaar overweg kunnen en het beste bij elkaar passen op het gebied van liefde, vriendschap en relatie.

Bronnen en/of referenties
Astrologie Cursus H. v. der Velde (Psycholoog/Astroloog). Uitgave eigen beheer
M. Palmer, Yin en Yang : evenwicht in ons leven. Ank Hermes
Fryniwyd Shakuntala, N. Chinese astrologie. Rijnstroom producties


mens-en-gezondheid.infonu.nl-->chinese-astrologie-yin-en-yang-principe.

 

 

 

 

 

   

Maak jouw eigen website met JouwWeb