Gezond egoisme versus wegcijferen.

Gezond egoisme versus wegcijferen.

(C) 2001 Hein Pragt

Egoisme is het ene uiterste, altruisme altijd klaarstaan voor een ander zonder enig eigenbelang is ook niet gezond. Om het evenwicht tussen egoisme en altruisme te vinden, is de term gezond egoisme bedacht. Dit betekent rekening houden met de wensen van uzelf en met die van een ander, zelfvertrouwen kweken en duidelijk afbakenen wat u wilt en vooral niet wilt.

Veel mensen zijn vooral aardig om ook aardig gevonden te worden door anderen. uzelf uitsloven voor anderen komt meestal voort uit een minderwaardigheidsgevoel. Door anderen te helpen, heeft u even het gevoel dat u minder leeg bent van binnen. Veel mensen zijn voortdurend op zoek naar compensatie voor de onvrede die ze in zichzelf voelen.

Gezond egoisme kunt u enkel bereiken als u een reëel beeld over uzelf hebt. Bedenk dat niemand perfect is, accepteer uzelf zoals u bent en dat u het niet iedereen naar de zin kunt maken. U moet kiezen tussen eigenbelang en dat van een ander, dat is niet altijd eenvoudig. Uw eigen schuldgevoel of het werken op uw schuldgevoel komt al snel om de hoek kijken. Het is elke keer weer een keuze maken. Eerst moet u loskomen van onterecht schuldgevoel.

Wegcijferen in een relatie komt ook veel voor, vaak heeft u het gevoel dat u alles geeft en er weinig voor terugkrijgt. Dit kan een heel ontevreden en onzeker gevoel geven. Soms is dit niet eenvoudig terug te draaien, maar bedenk dat voor een goede relatie geven en krijgen in evenwicht moet zijn. Vaak is de ander zich er helemaal niet van bewust, een goed en eerlijk gesprek kan dan veel oplossen. Probeer dit dan niet in een verwijtende vorm te doen, verwacht niet dat de ander veel verandert, kijk eerst naar uw eigen gedrag. Krop ontevreden gevoelens niet op omdat die op den duur ook alle andere gevoelens gaan overheersen.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de mensen om ons heen, maar we zijn ook verantwoordelijk voor onszelf. Te veel van het ene is niet goed, te veel van het andere ook niet. Gezond egoisme zorgt ervoor dat u het eigen geluk verwezenlijkt, zonder dat onze betrokkenheid voor anderen verminderd.

Hoe kunt u zichzelf veranderen als uw zorgzame karakter een probleem voor uzelf is:
  • Wanneer u ontevreden bent over uw eigen gedrag, probeer eens na te gaan of er een patroon zit in de situaties waarin u telkens terecht komt. Kijk eens objectief wat uw eigen aandeel hier in is, u kunt op deze wijze een zogenaamde valkuil voor uzelf ontdekken.
  • Neem eens een helikopter kijk op de zaak, stel u eens voor hoe u zou reageren als u naar iemand anders kijkt die hetzelfde gedrag als uzelf vertoont.
  • Probeer uw eigen grenzen te bepalen en neem u voor die ook te verdedigen. Tot zover mag iemand gaan, als ze verder proberen te gaan dan accepteert u dit niet meer. Probeer duidelijk voor uzelf af te bakenen wat u wel wilt en vooral wat u niet wilt en probeer uzelf en anderen daar aan te houden.
  • Onderzoek en erken uw tekortkomingen en kom er eerlijk voor uit. Als u een beter beeld van uzelf schept dan de werkelijkheid bent u alsmaar bezig uzelf te bewijzen. Ook wordt het wel heel ingewikkeld als u zichzelf anders presenteert tegenover verschillende mensen die dan ineens tegelijk bij elkaar komen. Kortom wees uzelf en leer uzelf kennen. Probeer te accepteren dat niet iedereen u aardig hoeft te vinden.
  • Leer te ontdekken wanneer men op uw schuldgevoel gaat werken, en geeft dan duidelijk aan dat u dat niet prettig vindt.
  • Leer nee te zeggen als iemand op een heel ongelegen moment om hulp aanklopt. Als u geen tijd heeft, spreek dan eventueel af wanneer u wel tijd heeft. Probeer eerlijk te zijn en er niet met een smoes onderuit te komen. Laat merken dat u wel belangstelling hebt voor de ander maar dat het nu even niet mogelijk is. In de meeste gevallen zal de ander daar begrip voor hebben.
  • Leer dat u niet verantwoordelijk bent voor de hele wereld, wel voor uzelf.

  

Voor leerzaam leesvoer en fascinerende info kijkt u op:

www.heinpragt.com/menswerk/gezond egoisme.