R.E.T.

Rationeel-emotieve therapie

(Doorverwezen vanaf Rationeel-Emotieve Therapie)

Rationeel-emotieve therapie of Rationel-emotieve gedragstherapie (RET/REBT) is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). De grondlegger van de therapie is Albert Ellis, geboren op 27 september 1913 in Pittsburgh in de Verenigde Staten. Hij overleed op 24 juli 2007 in New York.

Inhoud

 [verbergen]

[bewerken]Het ABC van RET

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus). Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak, activating event) De B staat voor de bril waardoor je kijkt (belief, overtuiging). De C staat voor consequentie (het gevolg, consequence). De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B.

In het Nederlands: het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B).

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, kun je een andere bril beginnen opzetten. Dit kan op zo'n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden.

Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie erop is gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Niets is minder waar, emoties die passen moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.

Recentelijk heeft de grondlegger van de RET, Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor "Rational Emotive Behavioral Therapy". De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve (= kennis-) therapie , maar dat het gedrag in de therapie moet "volgen". Hiermee heeft Ellis het belang van huiswerkoefeningen en praktijkoefeningen beklemtoond: "cognitieve gedragstherapie.

In Nederland en Vlaanderen is in het bijzonder René Diekstra verdienstelijk geweest in het propageren van deze therapievorm.

[bewerken]Kritiek en integratie

Door een enkele onderzoeker is RE(B)T gekarakteriseerd als pseudowetenschapvanwege het volgen van ongefundeerde hypothesen [1]. Ook onderzoekers en therapeuten van de derde generatie gedragstherapie hebben theoretische kritiek op de wetenschappelijke onderbouwing van RET. Zo wordt betwijfeld of cognities wel irrationeel kunnen zijn, en wordt gesteld dat elke cognitie functioneel is binnen de historische of situationele context van de cliënt. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van therapieën alsmindfulness based cognitive therapy(MBCT, aandachtgerichte cognitieve therapie of ook wel mindfulness genoemd) en Acceptance and commitment therapy(ACT)[2]. Dit zijn gedragstherapieën waarin niet zozeer geprobeerd wordt de inhoud van cognities te veranderen als wel de functie die cognities hebben voor de cliënt. In zijn latere werk heeft Albert Ellis veel aandacht besteed aan mogelijkheden om de RET te combineren met ACT.

[bewerken]Andere vertaling van RET

Sommige psychologen en trainers vertalen de afkorting RET als "Rationele Effectiviteits Training" of ook "Rationeel-Emotionele Therapie". Voor Ellis staat 'RET' voor Rational Emotive Therapy. "Rationeel-Emotieve[3] Therapie" is een letterlijke en goede vertaling (met koppelteken!) van de door Albert Ellis beschreven therapie. Ellis zelf gebruikte in zijn latere werk de term REBT (Rational Emotive Behavior Therapy), om de gedragsmatige component van de behandeling te benadrukken.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

  1.  Wessler, R.L. (1996). Idiosyncratic definitions and unsupported hypotheses: Rational emotive behvior therapy as pseudoscience. Jrnl Rat Em & Cogn Beh Ther 14
  2.  Hayes, S.C., Strosahl, K., Wilson, K. (1999). Acceptance and commitment therapy. An experiential approach to behavior change.
  3.  Het verschil tussen emotioneel en emotief is eerder verwaarloosbaar. Beide betekenen ze "de gemoedsbeweging betreffende". Emotief komt in het Nederlands veel minder vaak voor (in feite een leenwoord uit het Frans/Amerikaans) : emotioneel heeft daarnaast nog andere betekenissen.

[bewerken]Externe links

Auteur: Natascha
Hoe ga ik om met emoties (RET therapie)
Veel mensen vinden het moeilijk om te gaan met hun emoties. Deze emoties kunnen heel zwaar zijn en het is dan lastig om er een goede weg in te vinden.
In dit artikel geef ik wat meer informatie over emoties en hoe deze in de hand gehouden kunnen worden. Het gaat hier vooral om een vorm van Cognitieve Therapie, RET Therapie (Rationeel Emotieve Therapie).In een volgend artikel zal ik een vragenlijst plaatsen die je kunt gebruiken om meer controle te krijgen over je emoties. 

Hierin zal ik kort beschrijven hoe de RET-therapie in elkaar zit

Zij werken met het ABC-model.
De A staat voor activating event, het is de gebeurtenis die de aanleiding is voor een emotionele reactie. De B staat voor belief, of wel het idee of de gedachten over de gebeurtenissen A. En C staat voor de consequenses, de gevolgen. Hier zal ik ee
n klein voorbeeld van geven: 
A - Gebeurtenis – Tentamen niet gehaald
B - Ideeen en gedachten – ‘Nu ben ik een mislukkeling, ik kan helemaal niks’
C - Gevoelens en gedrag - Boos, verdrietig, bang om het niet te halen
Mensen denken vaak dat de gebeurtenis de emotie veroorzaakt. In het ABC-model: de A veroorzaakt de C. Volgens de RET-theorie wordt de emotionele reactie en ook het gedrag dat daarmee samenhangt voornamelijk veroorzaakt door de ideeen, de manier van denken over de gebeurtenis, de B. Ook wel: vooral de B veroorzaakt de C. 
Het zijn dus niet de gebeurtenissen zelf die de emoties veroorzaken maar vooral de manier waarop we denken over die gebeurtenissen. 
Aan de hand van een speciale vragenlijst, is het de oefening om cognities uit te dagen. Door je denkpatroon te veranderen, verander je tegelijkertijd ook je gevoelens. 

Filosoferen over emoties 
Wat iemand denkt kan door verschillende oorzaken komen: fysieke, psychische of sociale. Maar als er denken is, heeft dat een bepaald effect op het gemoed. Het is ook niet te ontkennen dat mensen van gedachten veranderen en zich dan anders kunnen voelen. Juist als lichaam en geest één zijn, is er óók een manier om anders te gaan voelen via praten, lezen en denken. Dat betekent niet dat deze verandering vrij gekozen kan worden.’
De eerste zinnen zijn voor mij vrij logisch. Iemand kan door verschillende oorzaken beïnvloedt worden in zijn of haar denken. 

‘Voor de emotie schuldgevoel is echter nog een derde gedachte nodig: Ik had iets (anders) moeten doen of dit niet mogen doen. Waarom is deze gedachte altijd onwaar? Omdat de gedachte dat je anders had kunnen doen, dan je gedaan hebt in die concrete situatie en als de mens die jij bent, een illusie is. Vraag maar aan jezelf of aan de ander die zegt ‘ik had iets anders moeten doen’:
1. Kon je dat (anders) doen of laten?
Zegt iemand nu nee, dan houdt het op, en blijkt schuldgevoel onzin. Het was overmacht. 
Zegt iemand ja dan ga je door naar de volgende ronde. 
2. Als je dat kon, waarom heb je het niet gedaan?
Als je echt geen antwoorden meer weet dan kan hier uit voort komen, dat je een ander mens had moeten zijn. Dit is behoorlijk ver gezocht. Dit spelletje kan ergens wel waarheid zijn, maar het hoeft niet altijd een illusie te zijn. Soms kan je gewoon niet anders. En dan heb je wel een schuldgevoel, maar als het vanuit een ander komt, dan is het geen illusie voor jou. Als jij per se een tentamen moet halen en daarom niet met iemand uit eten kan vind ik niet dat dit spelletje geld.

Hoe doe je dit dan?

Er gebeurt iets. Dit kan een vervelende gebeurtenis zijn waar je je erg rottig over voelt. Deze ga je dan beschrijven (A). Vervolgens ga je opschrijven wat jouw gedachten zijn (B). Hierna bekijk je (C) wat je hier bij voelt en hoe je je gedraagt. Dit doe je aan de hand van de 4 B’s (Boos, blij, bedroefd, bang). Dan ga je (E) kijken hoe je je zou willen voelen in percentage en dan ga je het uitdagen (D). 

Hieronder is aan de hand van een voorbeeld beschreven hoe je dit aanpakt:

A – ‘Mijn beste vriendin zit niet lekker in haar vel en ziet het niet meer zitten, ik voel me hier erg ongemakkelijk bij.’ 
B - ‘Ik kan haar niet helpen’. ‘Ik vind het moeilijk om er voor haar te zijn.’ ‘Ik vind het stom dat ze zo over dingen denkt.’
C - Boos / 70% Ik ben boos omdat ik het stom vind van haar dat ze zich zo voelt. Mijn verdriet wordt omgezet in boosheid. 
Blij / 30% Ik ben helemaal niet blij met de situatie. Ik zou liever willen dat ze lekker in haar vel zat en we weer leuke dingen konden gaan doen samen. 
Bang / 80% Ik ben bang dat ze zich wat aan doet, omdat ze daar ove nadenkt en ze zich echt heel rot voelt en denkt dat ze 
niemand heeft. 
Bedroefd / 70% Ik word verdrietig van het idee dat ze alleen op haar kamer 
zit en denkt dat ze niemand heeft die van haar houdt. 
D – Boos / 40% Ik wil minder boos zijn, omdat ik haar dan beter kan helpen
Blij / 30% Blij kan ik met de situatie natuurlijk niet zijn. 
Bang / 40% Bang blijf je natuurlijk altijd wel, maar ik wil het wel minder zijn zodat ik er voor haar kan zijn. 
Bedroefd / 20% Het is al zielig genoeg voor haar dat ze zich zo rot voelt, dan heeft het weinig zin als ik ook nog eens zielig ga zitten doen. 
E – De uitdaging die je gaat ondernemen is als volgt: 
‘Ik ga de percentages om laag zien te krijgen, door ook met andere vriendinnen van haar te praten. Zo kan ik kijken hoe anderen er mee omgaan.’

Ook ga je je cognitie aan de hand van een vragenlijst uitdagen. 
- Je hebt een bepaalde (automatische) gedachte in je hoofd, namelijk… 
1. Wat is het bewijs dat deze gedachte klopt?
2. Wat is het bewijs dat deze gedachte niet klopt?
3. Zou je er ook anders tegenaan kunnen kijken?
4. Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren?
5. Wat is het beste dat er zou kunnen gebeuren?
6. Wat is het meest realistische dat er zou kunnen gebeuren?
7. Wat is het effect van mijn manier van denken?
8. Wat zou een andere denkwijze me opleveren?
9. Wat zou ik er zelf aan kunnen doen om het probleem op te lossen?
10. Wat zou ik tegen mijn beste vriend/vriendin zeggen als hij of zij in deze situatie verkeerde?
Beschrijf nu op basis van de bovenstaande antwoorden een nieuwe, maar rationele gedachte…

 

 

voor meer leuke info kijk op,

http://mens-en-gezondheid.infoyo.nl