Alternitieve geneeswijzen

Geneeswijzen

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 

Er komt steeds meer belangstelling voor alternatieve, of liever: aanvullende of additieve en niet-westerse geneeswijzen  Noot  al is het jammer, dat de meeste mensen pas naar een alternatief therapeut gaan als ze binnen de reguliere geneeskunde geen voortgang meer maken.

De meeste zijn holistisch, wat betekent dat jij, je lichaam en je geest, als een eenheid wordt gezien. En dat wordt erkend dat je wordt beinvloed, positief of negatief, door je omgeving: zowel je lichaam als je geest.

Alle drie, lichaam, geest en omgeving, staan ze met elkaar in verbinding, en langs alle drie de kanten kun je ziek worden en genezen.

Vóórdat je besluit om een aanvullende geneeswijze zoals op deze site is beschreven toe te passen, doe je er goed aan eerst even hier te lezen!

Over de inhoud van deze site | Disclaimer

Deze site geeft je informatie over een veelheid van onderwerpen op spiritueel, geneeskundig en psychologisch gebied. We hopen je daarmee wat informatie te geven over al die therapieën, cursussen en workshops die beogen je verder te helpen op je pad, als je vastzit of als je lichamelijk niet in orde bent.

Juist in de laatste gevallen is het goed dat je kritisch blijft en je goed laat informeren voordat je kiest voor een bepaalde therapie. Niet iedere therapie is voor iedereen even geschikt. Helaas zijn er ook mensen die zich aandienen als therapeut maar niet over voldoende zelfkritiek beschikken. Die mensen zullen je niet verder kunnen helpen. Misschien zelfs zul je er slechter vandaan komen.

Je kunt ook zelf te hoge verwachtingen hebben van een therapie, van een bepaalde therapeut en zo teleurgesteld kunnen raken.

We willen je dan ook nadrukkelijk adviseren kritisch te blijven, na te vragen bij anderen, je te laten leiden door intuitie èn gezond verstand vóórdat je beslist wat je doet.

Je begrijpt, dat we al die cursussen, workshops en therapieën niet allemaal zelf hebben gevolgd. We kunnen dus, op een enkele uitzondering na, niet uit ervaring spreken. Het is goed als je dat in het oog houdt.

De aanbevelingen in InnerNed moeten dan ook uitsluitend als suggestie worden opgevat.
Het is altijd aan te bevelen éérst een erkend arts / psycholoog / psychotherapeut te raadplegen alvorens je je "alternatief" laat behandelen. Dat geldt zeker in geval van twijfel, langdurige of zich herhalende klachten. Ieder die de gegeven suggesties opvolgt is daarvoor zelf geheel verantwoordelijk.

Vermelding als therapeut, hulpverlener, healer of enige andere activiteit zegt niets over bevoegdheid of kwaliteit, erkenning of registratie of wat voor kwalificatie dan ook. We kunnen daarover geen oordeel vormen! E.e.a. is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Vraag er naar.

Hier vind je tips en aanbevelingen bij de keuze van een therapeut.

Bijdragen met discriminerende, racistische, seksistische of anderszins verwerpelijke inhoud worden geweerd.
Mocht je ergens op de site inhoud van deze aard vinden, laat het ons dan weten! Een deel van de site wordt namelijk automatisch, zonder onze tussenkomst, gegenereerd. Voor het overige betekent opname van artikelen niet dat we het met de inhoud in alle opzichten eens zijn. De inhoud daarvan blijft de verantwoordelijkheid van de auteur.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de auteurs van deze website en Stichting Shanra / Numaga-Design aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van Stichting Shanra / Numaga-Design.

De auteurs en Stichting Shanra / Numaga-Design kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.innerned.org geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De auteurs en Stichting Shanra / Numaga-Design sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.innerned.org, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.innerned.org te kunnen raadplegen.

Hans van Meteren
Sandra Warmerdam, Nijmegen

 


Voor meer leuke en fascinerende info, kijk op:

Ziekten en zieken

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 

Eén uitgangspunt hebben alle alternatieve en niet-westerse geneeswijzen gemeen: ze willen niet de ziekte maar de zieke behandelen.

Niet de ziekte, maar de zieke behandelen

GeneeswijzenHier in het westen wordt vaak nogal vreemd tegen ziekten en zieken aangekeken.
Als een dokter het bestaat om te zeggen dat "dit alweer zijn tweede maagzweer was, vandaag" (en hij bedoelde niet zijn eigen klachten, hoor...) dan moet je wel concluderen, dat een patiënt in veel gevallen wordt behandeld als een auto: hij bestaat uit onderdelen en je behandelt - of vervangt - een onderdeel.
Daarbij wordt de mens als heel wezen èn als deel van zijn omgeving vaak vergeten.

De westerse geneeskunde

Gelukkig dat er onze westerse geneeskunde is, want niet alle aandoeningen kunnen "alternatief" worden behandeld. De westerse geneeswijze is niet meer weg te denken. Mag ook niet weggedacht worden, want ze bewerkstelligt veel goeds.

Maar veel klachten duiken, na te zijn behandeld, op een andere manier weer op; veel geneesmiddelen vertonen allerlei bijverschijnselen (die soms erger zijn dan de kwaal waarvoor ze zijn voorgeschreven) en ziekenhuizen zijn vaak niet de meest mensvriendelijke omgeving die je je voor kunt stellen. Alle inspanningen van artsen en verpleging ten spijt.

Veel mensen worden zich ervan bewust dat er aan de westerse geneeswijzen ook minder positieve aspecten verbonden zijn: doktoren hebben vaak te weinig tijd - en misschien ook aandacht - om zich te verdiepen in de specifieke problemen waarmee hun patiënten op hun spreekuur komen. Een diagnose is snel gesteld, een pil snel voorgeschreven en vaak is het dat dan.

Een alternatief, een aanvulling

Steeds meer mensen willen dat ze als mens worden behandeld. Niet als representant van één of andere ziekte. Ze willen dat er aandacht is voor hun hun specifieke aanleg, karakter e.d..
Aandacht voor hun situatie die aanleiding kan zijn geweest tot het ontstaan van hun klachten: verdriet, woede, werkdruk, angst, wat al niet.....

Een goed beoefenaar van een  'alternatieve' geneeswijze wil die aandacht niet alleen geven. Hij weet:aandacht hebben voor de patiënt is een voorwaarde voor een succesvolle 'alternatieve' behandeling.

Verder

Jij: deel van het geheel

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 

Je staat niet alleen op deze wereld: je bent een deel van een oneindig energieveld. Een energieveld dat zich miljarden lichtjaren in het universum uitstrekt. Maar ook dichtbij geldt dat: er is een voortdurende interactie tussen jou en alles om je heen.

In jouw lichaam werkt alles samen: je organen, het voedsel dat je eet, je gedachten, je emoties, alles is dezelfde energie, zij het in andere "dichtheden".

Je bent iemand met een speciaal karakter. Je karakter zal jou en wat je van je omgeving terug krijgt, beïnvloeden.

Je emoties beïnvloeden je, wat je makkelijk kunt vaststellen als je bang wordt of verliefd bent.

Je voeding beïnvloedt je wat je meestal in extreme vorm acuut merkt als je iets verkeerds eet of teveel gedronken hebt.

Je omgeving beïnvloedt je, wat je vaak pas merkt als je een kou vat, of door een bij wordt gestoken, als je je tot iemand aangetrokken voelt of als het ergens niet pluis voelt.

Je kunt je misschien wel voorstellen, dat het zo beschouwd meestal weinig zin heeft alleen een onderdeeltje van dat geheel, wat jij bent, te behandelen, zonder aan de andere aspecten aandacht te geven.

Een goede genezer hecht waarde aan alle informatie die je geeft en die een beeld kan vormen van jou als uniek persoon, die op een unieke manier kan worden behandeld, móet worden behandeld, wil het op fundamenteel niveau zin hebben.

Alle organen, je bloed, je adem, alles waaruit je lichaam bestaat werkt samen om jou te laten leven.
Het zijn niet die organen afzonderlijk die het 'm doen, maar hun samenwerking en wederzijdse beïnvloeding èn de uitwisseling met alles om je heen.
Dat geheel,
 jij dus, als deel van het grotere geheel, zou moeten worden geholpen, niet dat ene adertje, die klep.
Je bent toch geen auto?!

Daarom zijn er 'alternatieve' of beter: holistische en aanvullende, additieve, geneeswijzen. Geneeswijzen die jou als mens, als individu èn als deel van 'alles wat is' meer in je waarde laten.

Voor meer leuke en fascinerende info, kijk op:

 


InnerNed is een virtueel tijdschrift over spiritualiteit, geneeswijzen en psychologische onderwerpen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb