Alles over Affirmaties en Affirmeren

Alles over Affirmaties en Affirmeren

Een andere manier om onze gedachten, ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden is het gebruikt van affirmaties. Een affirmatie is niets anders dan positieve zelfsuggestie.

Heb wel eens voor de spiegel gestaan en 'je kan het, ik ben mooi, sterk en gezond, ik ben gelukkig of ik ben ongelofelijk aantrekkelijk' geroepen? D.m.v. affirmaties kan je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of 'herprogrammeren'. Zo ja, dan ben eigenlijk al een beetje bekend met affirmeren. Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen.

Een gezonde geest gaat ook hand in hand met een gezond lichaam. Alles wat je jezelf suggereert of wat anderen je suggereren als je in diepe ontspanning bent, dringt diep door in de geest en kan voor een bijzondere lange tijd nawerken. Kies je voor een positieve affirmatie dan is het belangrijk om een affirmatie in de tegenwoordige tijd te kiezen. "Ik ben gezond" is beter dan ik 'ik wil gezond worden", aangezien het universum of ons onderbewuste alles letterlijk neemt en we anders ons hele leven blijven 'willen' in plaats van gewoon gezond zijn.

Formuleer de affirmatie ook niet te letterlijk en te strak om een averechts effect te voorkomen. Denk aan de bekende affirmatie; 'Its getting better all te time' van het Beatles nummer' Getting Better'. Deze zin is regelrecht afgeleid van de grondlegger van de affirmatietheorie, ook wel autosuggestie genoemd, Emile Coue.

Zijn verklaring van de werking van affirmaties is dat we zonder discussie ons zelfbeeld en de verbeelding daarvan beïnvloeden. Als we bewust streven naar verandering, dan stellen we ons zelf vaak steeds hinderende vragen als; werkt het wel, klopt dat , lukt het al en waarom?

Een paar suggesties te geven hebben we er een paar voor je op een rij gezet.

  • Vanaf vandaag gaat alles elke dag beter
  • Ik ben gezond, fit en vitaal
  • Ik leef in vrede en harmonie
  • Ik accepteer mezelf zoals ik ben
  • Ik vergeef mijzelf/iemand dat…
  • Rijkdom komt in alle vormen naar mij toe
  • Alles wat ik doe is een succes
  • Ik sta in mijn kracht
  • Ik verdien het om gezond te zijn
  • Ik ben het universum dankbaar voor mijn gezondheid, leven en mijn geluk

Affirmeren werkt het beste als we diep ontspannen zijn

Een EEG legt hersengolven vast in patronen die wetenschappers in vier typen hebben geclassificeerd. Betagolven hebben de hoogste frequentie en worden in verband met actief denken en doen in verband gebracht. Wanneer we ontspannen of waarnemen dan zenden de hersenen de langzamere ritmische alfa golven uit. Alfagolven treden op als iemand volledig ontspant en daardoor optimaal ontvankelijk is voor signalen van buitenaf. Thetagolven blijken op te treden als de ontspanning zich nog verder verdiept. Het theta-bewustzijn niveau gaat vaak gepaard met droombeelden en blijken het geheugen en de creatieve verbeelding te prikkelen. Deltagolven treden op als we in een diepe slaaptoestand verkeren. Het alfa niveau wordt gelijk gesteld aan ons onderbewuste waarin we alle ervaringen, gebeurtenissen waarnemen, opnemen, registreren en bewaren. Dit niveau is een bewustzijnsniveau waar geen twijfel bestaat, alle positieve en negatieve ervaringen zijn opgeslagen en de waarheid over de persoon bevat. Het is dan ook niet zo gek dat op dit niveau het gevoel wel als toetssteen van het onderbewuste gezien wordt. In een alfa en thetastaat staan we het meest open voor woorden, beelden en suggestie. Een mengelmoes van een alfa en theta bewustzijnsstaat wordt dan vaak geassocieerd met het ideale klimaat om te visualiseren en te affirmeren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij activiteiten als tai chi en meditatie alfa en theta hersengolven bijzonder actief zijn. Dit is opmerkelijk want we zijn in deze activiteiten wakker, gefocust en actief en toch activeren we een rusttoestand voor lichaam en geest. Mediteren helpt ons dus het ideale klimaat te creëren voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van affirmaties.

Wil je gebruikmaken van affirmaties doe dit dan zowel aan het begin van de meditatie als aan het eind. Hou het simpel en spreek de affirmatie in de tegenwoordige tijd en vol overtuigingen langzaam uit. Succes!

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

http://www.abc-van-meditatie.nl/meditatietechnieken/affirmatie.asp

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

http://www.encyclo.nl/begrip/affirmeren