Train je intuïtie....

Intuïtie

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 

Intuïtie is innerlijk weten, innerlijke kennis, innerlijke overtuiging door "zeker weten".

Het komt van het Latijn en betekent letterlijk "innerlijk zien": inzichtdus.

Als je je inzicht volgt, er op vertrouwt, word je wijs.

Je hoeft je intuïtie alleen maar te volgen, op het ontstaan ervan kun je niet zo heel veel invloed uitoefenen.

Misschien is dàt ook wel het moeilijkste: toelaten wat er bij je binnenkomt en erop vertrouwen dat het goed is, "zelfs" als je je er niet mee bemoeit.

Al kun je op het ontstaan van intuitie misschien niet veel invloed uitoefenen, je kunt wel je gevoeligheid ervoor en je vertrouwen erin ontwikkelen. Meditatie bijvoorbeeld geeft je geest de ruimte om beter te zien wat IS, zonder vooringenomenheden, verwachtingen, angsten of verlangens.

Intuïtie kan je dan ruimte geven, je soms in één klap bevrijden van de kooi die je jezelf had gemaakt met denken, piekeren, analyseren en redeneren. Want intuïtie kan sneller werken dan je intellect. Het lijkt dan wel of je denken een aantal voor de logica vereiste stappen overslaat. En dan is de kunst op je ingeving te vertrouwen.

Intuïtie ontstaat op soms heel vreemde manieren. Het gevoel van "dat is het" hoeft namelijk helemaal niet samen te hangen met wat je ziet, hoort, ruikt of proeft. Het hoeft nauwelijks verband te hebben met het feit dàt je denkt of waaróver je denkt. De gekste kronkels lijkt het te maken, maar als er iets bovenkomt heeft het vaak wel een soort "aha" effect.

Waarom is intuïtie belangrijk?

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 

Tja, waarom is intuïtie belangrijk......

Wat is het nut van je benen, je hoofd.....
Intuïtie hoort net zo bij jou als je darmen en je longen en eigenlijk kun je net zo min zonder.

Op alle gebieden van het leven kun je plezier hebben van je intuïtie. Of het nu gaat om relaties, beslissingen, je werk of je gezondheid.
Als je je intuïtie hebt ontwikkeld en er vertrouwen in hebt, kun je er op al die gebieden goed gebruik van maken. Het spaart je een hoop denkwerk uit en tien tegen één is de beslissing die je neemt nog beter ook.

In je relaties kun je beter voelen wat goed voor jou is - als je je vooroordelen opzij kunt zetten die je door vroegere ervaringen hebt opgedaan - je beslissingen zijn spontaner, en daarmee minder 'bedacht' en aangezien je toch niet alles van tevoren kunt overdenken, zijn ze waarschijnlijk ook fundamenteler.

Als je aanvoelt wat goed voor je is zul je ook dingen die niet goed voor je zijn beter, gemakkelijker kunnen zien en misschien dan ook láten en dat wat goed voor je is, koesteren.

Je vertrouwen geeft je een goed gevoel. Te weten dat er 'iets' in je is wat je helpt, wat weet wat goed is, kan je een gevoel van vrijheid en geborgenheid geven. Geluk dus...
Als dat niet 'nuttig' is......

Kun je je intuïtie wel ontwikkelen? En hoe dan?

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 

Intuïtie laat zich niet dwingen, maar je kunt wel een besluit nemen (op) je intuïtie te vertrouwen, ervoor open te staan.

Je kunt je leven een beetje aanpassen om er ruimte voor te maken.

Je levensstijl is belangrijk

Je lichaam

Hoewel je met pillen, poeders, vitaminen en mineralen je lichaam een beetje kunt bijvoeden, moet je je er niet teveel van voorstellen als het om de ontwikkeling van je intuïtie gaat.

Zaken als alcohol, nicotine en verdovende middelen kunnen je waarneming, denken en voelen zelfs verminderen. Niet echt bevorderlijk voor je intuïtie, zeker niet als je door drinken, roken en blowen nog allerlei afleidende lichamelijke klachten krijgt óók.

Je geest

Veel praten helpt je intuïtie niet echt: stilte geeft haar de mogelijkheid om naar buiten te komen. Stilte betekent niet alleen de afwezigheid van geluid: innerlijke stilte, rust, ontspanning zijn even belangrijk.
Verder is een open houding erg belangrijk: als je vastzit in gewoontepatronen, in vooroordelen, leg je jezelf aan banden en kan de intuïtie er niet uit.

En het vraagt in zekere zin om kracht: als je je te gemakkelijk laat beïnvloeden, niet doelgericht bent, vindt de intuïtie geen weg om overheen te gaan. Hoogstens een mul zandpad, waar het zich zwoegend een weg over moet zien te banen.

Het belangrijkste is, dat je stevig, rustig, stabiel, helder, uitgerust bent.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is intuïtie dus niet iets zweverigs.

Maar als je diep in jezelf kijkt, weet je hoe belangrijk het is om ontspannen en evenwichtig te zijn. Ontspanning en evenwicht bevorderen de intuïtie, omdat er dan ruimte voor is. Alle ruimte die werd ingenomen door emoties, angsten, vermoeidheid e.d. staat dan je intuïtie ter beschikking.

Zoals je elders op InnerNed kunt lezen zijn er vele mogelijkheden om aan ontspanning te werken (gek hè, dat klinkt wel tegenstrijdig): yoga en meditatie bijvoorbeeld, maar ook T'ai Chi, vakantie, lekker vroeg naar bed, een fijn boek en dergelijke.
Een andere manier om je intuïtie te ontwikkelen is door het raadplegen van de I Tjing, de Tarot en dergelijke. I Tjing en Tarot vertellen je wat er in je onderbewuste leeft en daar komt je intuïtie ook vandaan: uit die grote bron van wijsheid binnen in je.

En dan...

Je mediteert, doet aan yoga, drinkt en rookt niet meer.... dan komt de intuïtie?
Misschien, maar misschien ook niet. 
Lichamelijke en geestelijke zorg voor je eigen welzijn zijn randvoorwaarden, maar het belangrijkste blijft toch, dat je intuïtie kunt zien als een normaal, aan ieder mens gegeven vermogen tot innerlijke wijsheid. Dat je van daar uit vertrouwen krijgt in het bestaan en de werking ervan en dat je oefent om je gevoeliger te maken voor je intuïtie.

Een heel leuke en inspirerende manier om je intuitie te oefenen is de volgende:

Ga er eens vanuit dat je al heel intuïtief bent. Als de telefoon gaat ben je even stil van binnen en je weet wie het is, of als je opneemt, weet je waarover het zal gaan. Als je een jurk of computer in de etalage ziet weet je, als je even stil bent, dat je hem nu niet moet kopen, omdat hij straks in de uitverkoop is en dergelijke.
Je ziet iemand waarmee je een eerste afspraak hebt, bent even stil van binnen en je weet wat voor iemand het is, wat zijn of haar houding zal zijn en dat soort dingen meer.

Maar pas wel op: juist als het om mensen gaat is het goed erop te letten dat je je vooroordelen niet met je intuïtie verwart.

Waarschijnlijk klopt niet alles wat je zo "voorvoelt", maar daar gaat het in het oefenstadium ook niet om: het gaat erom, dat je je ontvankelijkheid traint. In wezen gaat het daarbij om aandacht, geconcentreerde aandacht voor wat er om je heen gebeurt.

Bij dat alles kun je je dan proberen te realiseren, dat jij, je lichaam, je geest, je gedachten en je daden, allemaal eenzelfde energie zijn. En dat niet alleen: het is daarnaast dezelfde energie als van degene die belt en háár gedachten, of van de verkoper in die kledingzaak die weet dat de jurk de uitverkoop in gaat.

 

 

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

 www.innerned.org

 

 

Intuïtie (psychologie)

Intuïtie, kan worden omschreven als een "ingeving", een vorm van "direct weten", zonder dat men dit beredeneerd heeft.

Inhoud

 [verbergen]

[bewerken]Definities

Intuïtie wordt in de gangbare definities omschreven in termen van zowel een functie of proces, als de inhoud of het product van een functie of proces. Zo geeft de Webster dictionary de volgende definities:

  • de directe perceptie van waarheid, feiten e.d., onafhankelijk van enig redeneerproces
  • een feit, of waarheid die op deze wijze is waargenomen
  • een scherp en snel inzicht
  • het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht.

In de filosofie wordt het begrip intuïtie gebruikt als aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid (zie ook Henri Bergson). Het begrip intuïtie speelt tenslotte ook een rol in de persoonlijkheidstheorie van Carl Gustav Jung en New Age stromingen.

[bewerken]Algemeen

Intuïtie wordt in de psychologie ook wel omschreven als impliciete ingevingen, als gevolg van bepaalde gedachtegangen en waarnemingen. Dit in tegenstelling tot het bewuste of expliciete kennen en waarnemen. Mogelijk helpen intuïtieve ingevingen de mens om in complexe situaties toch een juiste beslissing te nemen. Dit komt o.a. omdat er hierbij in mindere mate een beroep wordt gedaan op de beperkte capaciteit van onze hersenen. Intuïtieve ingevingen hoeven echter niet altijd tot de juiste beslissingen te leiden.

[bewerken]Aangeleerde intuïtie

Intuïtie is er niet vanzelf, maar moet worden gevormd. Anders gezegd: het kan worden opgevat als een vorm van automatische en onbewuste verwerking van informatie die is aangeleerd. Naar dit verschijnsel is vooral in de experimentele psychologie veel onderzoek gedaan. Complexevaardigheden zoals schaakspelen en alledaagse activiteiten als fietsen, leren lezen en autorijden vragen aanvankelijk veel inspanning en concentratie. Zij 'vragen' naar men aanneemt vooral bij onervaren mensen veel hersencapaciteit. Ervaren schaakspelers en automobilisten handelen daarentegen snel en intuïtief, dat wil zeggen zonder er bij na te denken. Zo liet onderzoek van o.a. Chris Chabris [1] zien dat ervaren schakers hebben geleerd groepen te vormen van stukken en zetten, in plaats van alle stukken of zetten stuk voor stuk te overdenken. Veel van dit impliciete gedrag kan door oefening worden aangeleerd. Het bewust gecontroleerde of expliciete gedrag fungeert daarbij als een voorstadium, of eerste fase waarbij alle individuele stapjes worden doorlopen en uitgeprobeerd. In de tweede fase 'slijt' dit patroon van denken als het ware geleidelijk in.

[bewerken]Hersenen en oefening

Vermoedelijk treedt tijdens het leer- of oefenproces ook een verandering op in het patroon van hersenactiviteit. Zo lijkt in de vroege leerfase, dus bij bewuste verwerking van informatie, sprake te zijn van een betrokkenheid van de linker hersenhelft en de prefrontale cortex. Deze gebieden sturen vooral het bewuste, 'nadenk gedrag' aan. Later, dus bij vorming van meer automatische of onbewuste vormen van gedrag, lijkt er een verschuiving in dit patroon op te treden, waarbij de rechter hersenhelft meer activiteit, en de prefrontale hersenen minder activiteit laten zien.

[bewerken]Intuïtie als gevoel

Intuïtie wordt soms ook omschreven als een andere vorm van denken of handelen, waarbij het gevoel mede bepalend is voor het verloop. Dit aspect is vooral door de neuroloog Antonio Damasio benadrukt in zijn somatische-stempelhypothese. In zijn visie is het zo dat bij het nemen van moeilijke beslissingen het gevoel, en de signalen van ons lichaam die door dit gevoel worden opgeroepen, kunnen helpen om de 'knoop door te hakken'.

[bewerken]Intuïtie en kunst

Intuïtie speelt niet alleen bij het denken of nemen van beslissingen, maar ook bij kunstuitingen een rol. Vaak wordt van kunstenaars gezegd dat zij bij hun werk, bijvoorbeeld bij het maken van schilderijen, beeldhouwwerken, poëzie en romans, intuïtief te werk gaan.

[bewerken]Kloppen intuïties altijd?

Intuïties kunnen, zoals hierboven aangegeven, berusten op inzichten die via ervaring zijn verkregen. In deze zin hebben zij een nuttige functie in het sturen van ons gedrag in complexe situaties, of bij complexe vaardigheden. Intuïtieve ingevingen leiden echter niet altijd tot juist beslissingen. Dit geldt in het bijzonder voor ingevingen waarbij het gevoel overheerst. Zo kan bijvoorbeeld impulsief gedrag soms leiden tot verkeerde keuzes of beslissingen, omdat men niet alle aspecten van een situatie heeft doordacht. Intuïtie kan ook een rol spelen bij ons geheugen. Men spreekt dan van impliciet geheugen. Soms denken mensen zeker te weten dat zij iets of iemand eerder hebben gezien, of dat zij iets hebben meegemaakt. Deze herinneringen blijken echter niet altijd met de realiteit overeen te stemmen. Dit verschijnsel kan o.a. leiden tot onbetrouwbare getuigenverklaringen.

[bewerken]Wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijke kringen wordt steeds meer onderzoek gedaan naar (on)bewuste keuzeprocessen en intuïtie. Onderzoekers die zich daarmee bezighouden zijn onder andere Ap Dijksterhuis en John A Bargh.

[bewerken]Voetnoten

  1.  Chabris, C.F. & Hamilton, S.E. (1992). Hemispheric specialization for skilled perceptual organization by chess masters. Neuropsychologia, 30, 47-57.

[bewerken]Externe links

voor mee leuke en fascinerende info, kijk op:

nl.wikipedia.org/wiki/Intuïtie_(psychologie)