Het Goddelijke plan; de pure Gnosis.

Introductie over Gods Plan

 

Er bestaat een Goddelijk Plan dat ten grondslag ligt aan al het leven in dit universum in het algemeen en aan deze planeet in het bijzonder. Al miljoenen jaren geleden werd het Plan voorbereid en ontworpen.

Dit Goddelijk Plan voor de Aarde en de Mensheid nadert momenteel zijn ontknoping en hoogtepunt bij de overgang van het ene tijdperk naar het andere.

 

Momenteel ontwaken Dienaren die hier zijn geïncarneerd om de mensheid te helpen hun Herinnering terug te krijgen over wat hun Oorsprong is en over wat het Ware Doel van het leven is.

 

Een nieuw Tijdperk dient zich aan. De hele mensheid krijgt een mogelijkheid om zich voor te bereiden op een nieuw en harmonieus Tijdperk waarin de mens zich heeft ontworsteld aan de stoffelijke uitdrukkingsvorm en zijn geestelijke essentie en identiteit weer heeft teruggevonden.

 

 

 

Het levende Zwaard

 

Linksboven ziet u een "zwaard" oprijzen uit materie. Dit zwaard is transparant, doorzichtig, subtiel, en heeft een grote kracht en macht. Er is een stralingsveld omheen dat "vurig" is, want het zet alles in vuur en vlam.

 

Dit zwaard wijst verticaal omhoog met de punt naar het Licht, het Christuslicht dat daar wacht op al die harten die ervoor geopend zijn en erdoor beroerd kunnen worden. Die harten kunnen in vuur en vlam worden gezet, zodat ze gaan vibreren en tot Leven komen. Dit is het geheim hoe men ontwaakt. Want in het hart huist ons verborgen en sluimerend aspect van goddelijkheid.

 

Dit zwaard IS het Goddelijk vuur van de levende Waarheid dat in het hart van de ware discipel gaat branden en zo het Woord zal vertegenwoordigen. Het Goddelijk vuur is een mysterie. Wij kunnen het niet begrijpen, en de effecten zijn zo machtig, omdat het vuur van de Geest als een tweede DOOP is die de mens weer tot Leven wekt.

 

En wat ontstaat is de brug, de regenboog tussen Hemel en Aarde, de ontwaakte mens die het kruis van zijn overgave aan Gods Wil heeft overwonnen, die in verticale zin de verbintenis weer heeft gelegd tussen God en materie. Alleen zo kan het Christusveld en Christusbewustzijn indalen in de sterfelijke mens.

 

Dit vuur vormt zich als een geestelijk Zwaard dat de ontwaakte mens gaat gebruiken om zuiverheid en Licht te brengen daar waar het nodig is. De vibratie van de levende Waarheid klieft als een zwaard door alle dichte en grove schillen die de mens heeft opgebouwd rondom zijn hart om zich te verbergen voor de Goddelijke Bron van al het Leven.

 

Hoe weldadig dit vuur kan zijn voor diegenen die zich onvoorwaardelijk daaraan kunnen overgeven, zo verwoestend is het voor de halsstarrige mens die blijft vasthouden aan het oude conformisme, en die de schaduw maar blijft zoeken in deze wereld om te blijven spelen in materie, met vormen en verschijningen en zijn comfort.

Maar alle gehechtheden, geloofssystemen en lagere behoeftes zullen hem omlaag trekken. Alle "zekere" fundaties zullen stuk voor stuk verbrijzelen.

 

Het goddelijk Plan kent slechts één Principe: "alles wat onvolmaakt is, weer volmaakt te maken."

Dit betekent REINIGEN, buiten en binnen; dat wat we om ons heen zien, en dat wat in ons is. Onze weg is omhoog.

 

Het zwaard van de levende Waarheid brengt geen vrede, het drijft een wig tussen diegenen die vasthouden aan materie en diegenen die klaar staan voor de Geest en kiezen voor de Nieuwe Wereld en het Nieuwe Wereldbewustzijn.

 

En een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde vormden zich.......in de mens.

 

De mens sluit uit wat hij niet begrijpt en

Waar hij daarom angst voor heeft

 

Wat hem confronteert met dat wat in hem leeft, wat niet gezien wil worden

Wat hem geheel ontdoet van zijn maskers, hem uitkleedt en naakt doet staan

 

Wat Werkelijkheid is

Wat Waarheid is.

 

Werkelijkheid, Waarheid, Ware Liefde,

Worden reeds eeuwen lang geminacht en gehaat, zo ook de boodschappers en dienaren ervan.

Jezus, Buddha, en andere Heiligen werden bespot, en zelfs gedood.

Toch gingen zij door, omwille van de Waarheid

 

Vooral nu komt de tijd om te delen wat Waar is, om te verkondigen wat Waar is, om het a.h.w.

Van de daken te roepen

Ook als we daarom juist bespot worden

Ook als men boos op ons wordt

Ook als men ons daarom buitensluit.

Zou Waarheid de massa aantrekken en mensen vrolijk en lief maken, zou je door de Waarheid ineens vele vrienden maken?

Het zou de Waarheid niet zijn.

 

De enkele die om Waarheid Lief heeft, deze is meer dan een vriend.

Deze ziet in elke mens dat vuur, dat ooit zal ontwaken.

 

Jezus zei: 'zie, ik heb een vuur op aarde geworpen, en ik bewaak het totdat het op vlamt................

 

Laat het zijn dat dit vuur in ons zal opvlammen !

 

 

Baldu

 

 

 

 

 

Als de wil zich met hart en ziel aan God overgeeft,

stijgt hij boven zichzelf uit en verheft zich buiten tijd en ruimte,

waar alleen God openbaar is, werkt en wil.

Dan wordt hij uit eigen vrije wil zichzelf tot niets.

Dan werkt en wil God in hem en huist in zijn overgegeven wil.

Daardoor wordt de ziel geheiligd en komt zij in goddelijke rust.

 

Als dan het lichaam wegvalt,

is de ziel doordrongen van goddelijke liefde

en doorstraald door het licht van God,

zoals het vuur het ijzer doorgloeit waardoor het zijn duisternis verliest.

Dat is de hand van Christus.

 

Als Gods liefde de ziel volko men doordringt

en haar tot een stralend licht en een nieuw leven is,

dan is zij in de hemel.

Zij is een tempel van de heilige geest

en is zelf Gods hemel waarin hij woont.

 

Jacob Böhme

 

 

 

 

terug

voor meer fascinerende info, kijk op:

 

 

Het Goddelijke plan; Pure Gnosis 

Maak jouw eigen website met JouwWeb