ATLAS behandeling, info.

PostHeaderIcon Atlascorrectie

De atlas, zo noemt men de eerste halswervel, speelt een zeer belangrijk rol in veel gezondheidsproblemen. Bij nagenoeg iedereen bevindt de eerste halswervel (atlas) zich niet in de juiste positie. De halswervel draagt niet alleen ons hoofd, maar zorgt ook voor de ophanging, de balans en spanning van de wervelkolom en zelfs van het hele skelet. Een verschoven atlas is dan ook (mede) verantwoordelijk voor problemen in het hoofd en in de wervelkolom en voor de spontane compensaties in de lichaamshouding, die op zich weer andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De volgende symptomen zijn maar enkele voorbeelden:
 • Hoofdpijn,
 • Migraine
 • Nekpijn
 • Stijve nek
 • Rugpijn
 • Spit
 • Hernia
 • Scoliose
 • Geblokkeerde wervelkolomzenuwen
 • Pijn in het heupgewricht
 • Kniepijn, meniscusproblemen
 • Beenlengteverschil door bekkenscheefstand
 • Holvoeten, hamertenen
 • Chronische vermoeidheid
 • ADHD/ADD
 • Pijn algemeen en nog veel meer aandoeningen,...

Bij nagenoeg iedereen staat het hoofd in min of meerdere mate asymmetrisch op de eerste halswervel. Veelal gaat dit terug op forse manipulaties bij de geboorte (zeker bij navel-
streng om de hals, tang- of zuignapbevalling), die een reflectoire spierverdedigingsreactie hebben uitgelokt in de bovenste nekspieren. De tonus van deze spiergroep is op zijn beurt de referentie voor de ontwikkeling van de rechtopstaande houding. Afhankelijk van de ernst van de scheefstand en de verergeringen door constitutie en trauma (hersenschudding, whiplash, maar ook accumulerende psychische stress), leidt dit tot minder of meer uitgesproken klachten.

Dit is te begrijpen vanuit:
 1. De extra spierspanning die dan continu nodig is om het hoofd rechtop te houden
 2. De verkleining van de opening tussen de schedel en het ruggemergkanaal, die dan verantwoordelijk is voor een toegenomen druk op de hersenvliezen en de wervelslagaders, en een minder vlotte pulsatie van het ruggemergvocht .
 
In de de vorige eeuw werd in Zwitserland een methode ontwikkeld om de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie en zonder gevaar te verbeteren. De behandeling bestaat uit een specifieke, diepe mechanische massage van de bovenste nekspieren. Deze behandeling prikkelt de sensoren van het autonome zenuwstelsel in de spieren om een nieuwe setting-point van spierspanning te registreren, waardoor het schedelatlasgewricht blijvend kan ontspannen. Als gevolg hiervan krijgt de atlas de vrijheid om terug te roteren naar zijn meest optimale positie. Deze behandeling bestaat doorgaans uit 2 sessies met meeerdere weken tussentijd. Meestal zijn de resultaten blijvend, af en toe is een herhalingsbehandeling op langere termijn (meerdere maanden) aangewezen. Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren. De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend. Het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer vanzelfsprekend de juiste houding aan. De algehele veerkracht en het zelfsturend vermogen nemen daardoor toe.

Wat gebeurd er na een behandeling:
 • Na de atlascorrectie reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke en psychische conditie van het individu. De mate waarin en de snelheid waarmee herstel plaatsvindt, zal daarom per individu verschillen. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen, waar het bij de ander meer tijd vraagt doordat er eerst meer oude herstelreacties plaatsvinden. Na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter en de immuniteit verstevigt. Ook de hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans.
  Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze veel meer vanzelfsprekend een rechte houding aannemen. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan het eigen leven. Men ervaart globaal gezien dus een gevoel van grotere alertheid, openheid en algehele balans. Toch moet de 
  atlasprofilaxniet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het zelfgenezend vermogen te versterken en het lichaamspotentieel zo volledig mogelijk te benutten. Opvallend is ook dat andere natuurlijke geneeswijzen zoals homeopathie en osteopathie, veel
  dieper kunnen inwerken na 
  atlascorrectie.
Behandeling:
 • De behandeling bestaat uit 2 sessies met 4 à 6 weken interval. Voor het overgrote deel van de patiënten (ongeveer 75 %) is dit voldoende voor een duuzame correctie. In de eerste sessie vindt de atlascorrectie reeds grotendeels plaats. Tijdens de tweede sessie is er een controle , een aanvulling (verdieping) en evaluatie.
Deze methode stelt het menselijk organisme in staat om zich te herstellen en te versterken. Maar bovenal is deze methode preventief en wordt daarom best zo vroeg mogelijk bij kinderen toegepast. Het helpt hen om meer in balans op te groeien en te ontwikkelen.