Peter den Haring's 10geboden voor zelfliefde.

Tien geboden voor zelfliefde

Ik bied hier twee 'lijstjes' aan met nuttige tips voor denken en doen. Eerst wat affirmaties voor mindere momenten. Ze kunnen misschien wat overtuigingen uit je kindertijd vervangen. Uitgeprint doen ze heilzaam werk op je wc of elders waar ze vaak in het zicht hangen. Als bonus krijg je een setje zinnige aanbevelingen om stress te verminderen. Ze zijn ooit ergens door mij gepubliceerd. Aan copyright doe ik niet. Je mag ze rustig verder verspreiden, als je maar meldt waar je ze vandaan hebt. Van de Tien Geboden is bij mij ook een Engelse vertaling op te vragen. 
Als het allemaal nog niet wil, raadpleeg dan voor inspiratie mijn interactieve Domino Orakel op een volgende pagina.

 T I E N * G E B O D E N * V O O R * Z E L F L I E F D E
(Artikel van Peter den Haring in het blad Paravisie, maart 1997)

Soms stroomt je hart over van liefde en dankbaarheid - alles is ruim, alles is goed, alles is God. Op andere momenten zit je vast in een piekerkramp. Je twijfelt aan je zelf, je voelt dat je tekortschiet, dat je faalt. Voor die momenten zijn deze 'Tien Geboden' . Het zijn krachtige affirmaties, bevestigingen van de waarheid die we niet altijd helder voor ogen hebben. Lees ze vaak, dan vervangen ze langzamerhand je negatieve overtuigingen. Probeer ze eens, hardop of in stilte, voor de spiegel of in meditatie.

 

1. IK BEN DIE IK BEN.

Met dit lichaam als voertuig en met déze op overleving gerichte geest moet ik het doen. Ik luister naar mijn lijf en dank het voor alle moeite die het moet en wil doen om mij en mijn karma te dragen. Ergens in mijn zenuwgestel huist mijn ziel die gelukkig mijn levensopdracht kent. Deze drie-eenheid is alles wat ik heb. Ik kan niet meer ruilen. Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn. Zonder mij, zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig. Ik stop met mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan. Ik leun niet meer op anderen, ik geef niemand de schuld. Ik neem alle verantwoordelijkheid voor de omstandigheden die ik hier zelf gecreëerd heb. Ik aanvaard mijzelf zoals ik ben en ga niet wachten tot mijn leven eindelijk begint.


2. IK MAG FOUTEN MAKEN.

 

Alleen God is perfect. Voor de mens is perfectie een eindpunt, stilstaan en stilllstantd (foutje) is dood. Ik leef dus maak ik fouten, màg ik imperfect zijn. Van fouten leer ik. Ik geef mezelf speelruimte om de 'fouten' te maken die ik maak. Zo houd ik mijn persoonlijke groei en de evolutie van het geheel op gang. Ieder mens heeft schaduwkanten die gekend en daarna geaccepteerd moeten worden om hun schaduwkwaliteiten tot hum recht te kunnen laten komen. Dan pas komt er echt evenwicht. Ik durf op oude beslissingen terug te komen, ik durf ook mijn verontschuldigingen aan te bieden als dat gepast is.


3. IK KRIJG PRECIES WAT IK NODIG HEB.

 

Ik laat het idee toe dat ik hier vooral ben om te groeien in bewustzijn. Alles helpt om mijn opdracht op aarde te vervullen - ook de tegenslag en de ziekte, de vijanden en de ruzies, de verloren liefdes en de gebroken harten. Als ik dat nu nog niet zie, zal ik het later wel kunnen zien. Ik besef bij elk moeilijk moment, dat alles altijd nog veel erger had kunnen zijn. Ik durf te zeggen wat ik voel en hoe ik me voel. Ik deel mijn ontwikkelingen vol vertrouwen met hen die me na staan. Als iets toch stroef blijft lopen, dan zoek ik naar Nieuwe Mogelijkheden en weer Andere Oplossingen, eventueel met nieuwe mensen. Ik houd mijn creatieve toverstaf bij de hand: sterk visualiseren van het goede helpt nagenoeg altijd. En het weggooien van ouwe troep ook.


4. IK HOEF ALLEEN MAAR VOLSTREKT EERLIJK NAAR MEZELF TE ZIJN.

 

Totale eerlijkheid naar andere mensen is niet altijd liefdevol, integendeel. Soms is een voorzichtige leugen of iets verzwijgen een betere oplossing dan de confronterende waarheid. Soms moet ik mezelf beschermen, dat is nu eenmaal zo in deze wereld. Als ik mezelf maar niet misleid; als ik zelf maar weet wat ik doe en waarom. Nooit liegen blijft overigens een ultieme dapperheid. Spreek altijd eerlijk met God, de goddelijke stroom in het universum. Wees totaal oprecht en jouw gebed wordt een schitterend fenomeen. De wezenlijke werking van bidden is wetenschappelijk onderzocht en bevestigd.


5. IEDEREEN MAG VAN MIJ GENIETEN OP ZIJN OF HAAR EIGEN WIJZE.

 

Ik ben nodig op aarde. Anderen leren van mij, ik leer van hen. Maar hoe, dat weet ik niet altijd en dat hoef ik ook niet te weten. Ik hoef niet elk beeld van een ander over mij te corrigeren en ga me niet nodeloos druk maken over alle eventuele gevoelens en gedachten van andere mensen over mij. Kritiek probeer ik niettemin zo eerlijk mogelijk te incasseren. Ik geef mijn openlijke en subtiele slachtofferrolletjes op en neem de macht terug. Ik probeer niet te oordelen over anderen. Ik accepteer dat er altijd wel iemand zal zijn die mij veroordeelt en een ander die mij bewondert. Laat me maar gewoon genieten van complimenten en verder ontspannen doen wat ik voel dat ik moet doen. Ik hoef het niet de hèle wereld naar de zin maken.


6. IK HOUD MIJN AANDACHT HIER.

 

Hier is mijn lichaam, dus hier ben ik. Hier is de belangrijkste plek op aarde! Alleen hier kan ik werkelijk zien, ruiken, horen, voelen, proeven - hier klopt mijn hart, hier haal ik adem. Laat ik niet gaan zweven, ontsnappen uit de realiteit of twee of meer dingen tegelijk doen met mijn geest. Dan doe je er immers minstens eentje half. 
Ik laat me ook geen quasi-spiritueel paradijs op een andere wereld aansmeren of het idee dat het in andere dimensies (of in een ruimteschip buiten de aarde) beter is. De aarde is mijn oermoeder. Bij haar leg ik mijn loyaliteit en daarom houd ik van het aardse. stoffelijke, materiële leven. Ik wil hier voluit leven in alle situaties die zich aandienen.


7. IK HOUD MIJN AANDACHT IN HET NU.

 

Ouwe koeien horen in de sloot. Alles is gebeurd omdat het moest gebeuren – nutteloos om er over te piekeren. Ook vage toekomstfantasieën verspillen mijn energie. NU is verreweg het boeiendste, interessantste moment van mijn leven! Ik maak wel nuttig gebruik van mijn geheugen, maar ga niet zeuren of klagen over toen en daar. Ik probeer vroegere opponenten te vergeven. Als er toch een kwetsuur uit het verleden blijft schrijnen, dan benader ik degene die hem veroorzaakt heeft en deel ik dat gevoel. En daarna zien we wel verder.


8. ALLES EN IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN TEMPO.

 

Ik kan niet sneller groeien dan mijn lichaam en geest aankunnen. Elk proces heeft zijn eigen tempo. Ik heb tijd nodig om me bewust te worden van al mijn gewoonten, patronen en overlevingsmechanismen. Of ik nu wil leren vliegen of een helder mens worden, dat heeft allemaal oefening, geduld en toewijding nodig. Het is belangrijk dat ik een doel vaststel en dat ik dat bewust, krachtig en consequent nastreef. Ik hoef ondertussen mijn ontwikkeling niet te vergelijken met die van anderen. De wereld is al druk en gestresst genoeg. Het is niet nodig dat ik mezelf opjaag. Het scheelt al enorm als ik mijn eigen zich herhalende gewoonten en gedragspatronen eerder herken.


9. MIJN INNERLIJKE WEZEN IS HEEL DAPPER.

 

Door mijn geboorte heb ik mezelf een dapper geschenk gegeven. Ik houd vanuit die dapperheid mijn angsten kritisch tegen het licht. Lijdt een mens niet het meest onder 't lijden dat hij vreest? Ik wacht dus rustig af en ik bereid me voor, maar ga niet fantaseren over alle vreselijke dingen die eventueel ooit zouden kunnen gebeuren. Dat vind ik zonde van de tijd. We zien wel! Als alles goed gaat, mooi! Mocht er toevallig wèl iets akeligs gebeuren, dan heb ik tenminste niet vooraf óók al geleden. Ik hoef niet bang te zijn. En als ik tòch bang ben, dan màg ik bang zijn. Bij groei hoort soms tijdelijk stilstand. Waarom zou alles perse in één keer goed moeten gaan?


10. IK HOUD ONTZETTEND VEEL VAN MEZELF.

 

Hoe mensen zich ook naar mij gedragen IK HOUD EEN DIEP EN VOLLEDIG VERTROUWEN IN MIJZELF. Daardoor kan ik ook van andere mensen houden. En van deze hele, schitterende schepping. Overal is overvloed voor wie het kan zien. Alles is Liefde en ik ben er een deeltje van. Ik werk onophoudelijk aan mijn zelfvertrouwen en plan van daaruit een ontsnappingsroute uit de door mijzelf opgelegde innerlijke beperkingen. Ik wil vrij worden van alle angsten en authentiek mezelf zijn. Ik hoef niet alles persoonlijk te nemen, veel mensen projecteren immers hun eigen onvolkomenheden op anderen. Dat minieme deel van wat de mens ziet van de werkelijkheid, is bovendien zelden meer dan een persoonlijke, subjectieve interpretatie.

 

 

EN DAN NU DE BONUS:
11. PAS ONDERSTAANDE PRAKTISCHE TIPS TOE.

Veertien praktische tips voor een meer ontspannen leven

Leven zonder stress kan niet. Een gezonde spanning hebben we eigenlijk nodig. Adrenaline zorgt ook voor nuttige kicks. Een mens kan trouwens ongelofelijk veel hebben. Tenminste, als je tijdig en vaak genoeg ontspant. Ontstresst. Veertien tips om een overprikkelde geest en een overspannen lichaam aan te pakken.

1. DRINK WATER. 
Spoel door. Als je lymfesysteem echt optimaal wil functioneren, dan heeft het per 15 kilo lichaamsgewicht per dag minimaal één glas water of vruchtensap nodig. Weeg je vijfenzeventig kilo dan betekent dat dus vijf glazen. Zeven is beter. Met het vocht kunnen je nieren gemakkelijker overbodige en gevaarlijke troep afvoeren. Water geleidt de subtiele elektrische impulsen in je lichaam maar ook de spanning van ons lichtnet. Vooral mensen die veel met elektrische machinerie (met name computers) omgaan, is voldoende drinken een must. Zulk soort spanning kan een gevoelig lichaam makkelijk nog meer onder druk zetten. Genoeg water bevordert een gezonde opbouw van je cellen en verbetert jouw fysieke en mentale concentratievermogen. Als je geen koffievergiftiging wilt oplopen, dan is het wijs om het voorbeeld van de Fransen te volgen: drink bij elk kopje koffie een glaasje water.

2. EET FRUIT.
Je lichaam neemt via voedsel en luchtverontreiniging allerlei soort vergif op. Ook roken en alcohol tasten je gezondheid aan. Als het lichaam de aangeboden hoeveelheid niet kan verwerken, maakt het vet aan om tijdelijk daar de troep op te slaan. Fruitsuiker is de meest gezonde vergifoplosser die er bestaat. Het vet is niet meer nodig en het fruitsap helpt mee om je via toilet en zweet te ontdoen van al die akeligheden.

3. POLARISEER JE ADEM. 
Om een juist evenwicht tussen de twee hersenhelften te bewerkstelligen zal je lichaam automatisch zo nu en dan de inademing van het ene naar het andere neusgat wijzigen. Daardoor zal ook de verhouding tussen de positieve en negatieve ionen in je bloed gereguleerd worden. Dat beïnvloedt weer de opname van fosfor en calcium. Stress gooit dat proces in de war. Probeer daarom even de zogenaamde gepolariseerde ademhaling uit. Houd je tong tegen je gehemelte, vlak achter de bovenste voortanden en sluit met een vinger je linkerneusgat af, terwijl je inademt. Wissel je vinger en sluit dan het rechterneusgat af, terwijl je uitademt. Doe dat een keer of vijf en draai dat proces dan om: nu via links inademen via rechts uitademen.

4. ADEM DIEP IN JE BUIK. 
De meeste mensen halen oppervlakkig en hoog in hun borst adem. Zo'n snelle, korte ademhaling brengt te weinig zuurstof in het lichaam. De Indiase yogi's beweren dat de levensduur wordt bepaald door een karmisch bepaald aantal ademhalingen. Dat aantal is voor iedereen anders, maar jij kan gelukkig zelf uitmaken hoe snel je je rantsoen opmaakt. Diepe, langzame ademhalingen zijn dus gunstig. Dat lukt het best als je je middenrif (door middel van je buikspieren) zo ver mogelijk intrekt als je uitademt. Als je weer inademt, begin je met het uitzetten van je lage buikspieren, daarna laat je je borstkas zich vullen en eventueel kun je nog wat extra's opslurpen via een zogeheten flankademhaling.

5. TEL JE ADEMHALINGEN. 
Tel steeds als je uitademt. Doe evenveel tellen over je inademing. Als dat goed gaat, verleng je dat aantal. Ook spannend is om bijvoorbeeld na 10 inademingen je adem 10 tellen binnen te houden voor je weer (10 tellen) gaat uitademen.

6. BALANCEER JE ELECTROMAGNETISCHE ENERGIE UIT. 
Via allerlei subtiele kanalen stuurt het lichaam energie rond. Is de uitwisseling tussen onder en boven een beetje geblokkeerd, maak dan een omweg via de armen. Stap 1: Leg de vier vingers van je linkerhand op je onderbuik, de wijsvinger op je navel, de duim erboven. Masseer die plek licht. Leg je wijsvinger van je rechterhand op je linkersleutelbeen en de andere drie vingers, ook horizontaal, daar net onder. Je rechterduim plaats je in het kuiltje tussen je sleutelbeenderen. Masseer die plaatsen licht. Stap 2: Verplaats je rechterhand naar je mond. De middelvinger gaat onder de onderlip, de wijsvinger gaat de bovenlip masseren. Daarna doe je deze hele oefening omgekeerd: de rechterhand bij de navel, de linkerhand boven aan het werk. De laatste stap, 3, kan maar beter een beetje uit het zicht gebeuren: je linkerhand ligt weer onder de navel en de rechterhand gaat je laatste wervel, het stuitje, masseren. En als er toch iemand lacht, lach dan mee. Dat scheelt weer enorm veel stress.

7. PROBEER DE ENKELHAAK. 
Dit gaat ideaal met blote voeten, maar is eventueel aangepast te doen met schoenen aan, zelfs tijdens een vergadering. Leg de rechterenkel op de knie van je linkerbeen. Omsluit met je linkerhand de linkerhiel zodat je rechter duim onder het buitenenkelbot uitkomt. Je wijsvinger past dan mooi onder je binnenenkelbot. Grijp met je rechterhand de bal van de voet. Je vingers masseren de teenwortels, je duim drukt af en aan op de bal van de voet en er net onder. Tong weer tegen je gehemelte en minstens tien keer diep ademhalen. Zet je rechtervoet terug. Houd gedurende nog eens tien diepe ademhalingen je vingertoppen tegen elkaar. Als je dat prettig vindt, wissel dan nog eens van been maar voor het energetisch ontspannende effect hoeft dat niet. Als je een gestresste dag tegemoet gaat, is trouwens die massage van de teenwortels, onderaan de wreef de perfecte voorbereiding. In het begin kan het een en ander nogal pijnlijk zijn, maar je went er aan en daarna wordt het Verrukkelijk!

8. SCHAKEL DE DENKHULP IN. 
Leg de vingers van je beide handen net boven je wenkbrauwen, de pinken bij je neuswortel. Wrijf ze licht en horizontaal heen en weer. De duimen gaan onder de jukbeenderen. De gevorderden onder ons masseren dan al vast licht de kaakspieren tot onder de oren. Laat je mond openhangen. Zo kan er wat agressie uit de aangespannen kaakspieren ontsnappen. De beginners concentreren zich met hun vingers op de bochten van de schedel boven de wenkbrauwen. Rustig masseren en zo nu en dan even flink aan je Vreselijke Problemen denken. Deze activiteit brengt meer bloed en warmte naar de voorkant van je hersenen en daar kan weer de integratie van visies ontstaan. Bij stress gebeurt het tegenovergestelde. In de achterkant van je hersenen komt dan een nogal desintegrerende chaos op gang die krampachtig naar 'vlucht of vecht'-oplossingen probeert te zoeken. Deze alternatieve positieve punten op je voorhoofd maken het makkelijker om even rustig de puntjes op de ï te zetten. Deze denkhulp wordt optimaal als je met je ogen grote cirkels gaat maken: eerst met de klok mee, dan tegen de klok in. Spreek ondertussen wat mooie sleutelzinnen uit ("Ik houd veel van mijzelf" of "Ik hoef niet perfect te zijn") en alles komt goed.

9. DE OORMASSAGE. 
Je handen zitten daar nu toch in de buurt dus neem meteen even de oren mee. Volgens de Chinese geneeskunst bevinden zich talloze zogenaamde acudrukpunten in het oor. Het oor is een kaart van het hele lichaam, beweert men zelfs. Feit is dat een oormassage (trekken, wrijven, duwen, dubbelrollen etc.) je al na een paar minuten een gevoel van toegenomen alertheid oplevert. Iets verder met je vingers en de nek vraagt je aandacht. Daar zit me toch een stress! Houd het hoofd licht naar achteren gebogen en masseer van boven naar beneden wat weg. Vooral die plaatsen waar de schedel overgaat in nek (waar de spieren aanhechten) zijn berucht. De hele hoofdhuid masseren doet ook veel goed, vooral als je een geliefde zover kunt krijgen. Als je juist stress van je geliefde heeft, wordt dat moeilijk.

10. PRIKKEL DE STUIT. 
Masseren van het heiligbeen en de stuit brengt contact met de basis, zegt men. Mocht je aardig kunnen visualiseren, dan bevelen wij het fantaseren van een zogenaamde 'gronding' aan. Je stelt je een soort holle staart voor, een verlenging van je ruggengraat. Dat 'wortelkanaal' visualiseer je diep de aarde in met een mooie, brede doorsnee. Met elke uitademing stel je je voor dat er daar doorheen geestelijke en lichamelijke spanning wegvloeit. Terug naar Moeder Aarde. Er iets bij zuchten als "poeh, poeh" of "hèhè" helpt extra. Aandacht voor dat stuitbot is om nog veel meer redenen nuttig. Het is een soort pomp voor ons ruggenmergvocht dat allerlei smakelijke bouwstoffen, hormonen en neurotransmitters transporteert naar de hersenen. Het schijnt ook lekker een oververhit brein af te kunnen koelen. Een heel efficiënte prikkeling is er op zitten en er een beetje op te wiebelen. Dat gaat prima op een vlakke vloer met de knieën opgetrokken en de handen er omheen geslagen. Als dat te moeilijk is, mag je ze ook gewoon achter je op de grond steunen. Deze oefening is uitstekend voor je hele lichamelijke conditie.

11. KRUISLINGSE ARM- & BEENBEWEGINGEN. 
Til beurtelings een knie op. Als dat soepel gaat, raak dan steeds even met de rechterhand de opkomende linkerknie aan en dan met de linkerhand de opkomende rechterknie. Doe dat minstens zeven keer. Deze kruispatronen dwingen de beide hersenhelften (en dus ook gevoel en logica) beter met elkaar samen te werken. Dat vermindert stress onmiddellijk. Verander de oefening nu zo dat je rechterhand je rechterknie aanraakt en je linkerhand je linkerknie. Zeven keer graag. En nu weer terug naar de kruisloop. Zeven keer. Wie er dol op raakt, moet zeker de achterwaartse variatie proberen. Je linkerhand tikt achterlangs je opgeheven rechterhiel aan en daarna tikt je rechterhand de opgeheven linkerhiel aan.

12. OOGOEFENINGEN. 
Uit het onderwijs aan kwetsbare kinderen komt een hersenintegratie-oefening waarbij je veel liggende achten tekent. De 8 op z'n kant, ook wel lemniscaat genoemd. Teken hem vanuit het midden, opgaand naar links, dalend en weer opgaand naar rechts. Probeer het ook eens met je andere hand. Strek nu je rechterhand recht voor je uit met de duim omhoog. Teken nu een liggende 8 in de lucht van zo'n 40 centimeter breed horizontaal. Houd je hoofd stil, let op je duim en volg de beweging alleen met je ogen. Herhaal dat een keer of drie, doe het nog eens drie keer met je linkerhand en dan nog drie keer met de beide handen tegen elkaar. Je ogen ontspannen en je geest volgt. Daarna mag je eventueel een uiltje knappen. Dat blijft altijd een toptientip tegen stress.

13. TIJD- EN RUIMTEVERANDERINGEN. 
Heb je aan telefoon, café- of vergadertafel last van mensen die wezenloos en langdradig je aandacht opeisen? Breng energetische veranderingen aan in je tijd- en ruimteperspectief. Gebruik een draadloze telefoon, loop heen en weer en doe ondertussen iets nuttigs. Zit je door zo'n energetische spin gevangen in je stoel? Las een pauze in. Onderbreek het gesprek. Zeg dat je even naar het toilet moet. Die slome zeur heeft even de tijd om na te denken en misschien komt hij toch nog tot een zinnige conclusie. Jij hebt een wandelingetje, doe iets leuks en als je terugkomt, ga dan in een andere stoel zitten. Het beste werkt de stoel naast de zeur, die dan immers ineens moeilijk opzij moet buigen en je niet meer kan aankijken. Jij kunt ondertussen onbetrapt naar de rest van het publiek loeren.

14. BEDRIEG JE GEEST. 
De geest is een wonderbaarlijke biocomputer die knap allerlei negatieve overtuigingen uit je kindertijd heeft opgeslagen. Die kun je met blijmoedige affirmaties soms aardig vervangen. Troostende zinnen als "Ik mag zijn zoals ik ben" en. "Ik hoef niet perfect te zijn" werken dus ook echt. Nog leuker is om àl dat gedoe in je geest te relativeren. Je ziel vervult een unieke opdracht op aarde en je denken holt een beetje achter de emoties aan die dat allemaal opwekt. Dus maakt het niet veel uit wat je denkt. Maar als je toch veel denkt, bedrieg jezelf dan liever met een vrolijke dosis optimisme. Met zo'n zin als "Het had altijd nog véél erger kunnen zijn." Als je je dáárin verdiept, breekt al snel de grijns door. Beter nog: vraag je partner, ouder, kind of andere nabijstaande waarom zij of hij eigenlijk van je houdt. Dat antwoord heeft doorgaans meer inhoud dan wat je eigen geest kan ophoesten in deze momenten van stress.

Literatuur: 'TopBrain/Body Integrators'. Sharon Promislow, 1993.

 

Voor meer leuke en fascinerende info, kijk op:

 www.peterdenharing.nl